Bliv ringet op
 Vi er der for dig - Også for pårørende & arbejdsgivere. 
   Telefon rådgivning er altid gratis, uforpligtende og anonymt. Kontakt os NU på TLF. 86 87 12 24   

HER FINDER DU DEN BEDSTE ALKOHOLBEHANDLING I ÅRHUS OMRÅDET & JYLLAND

 

- 4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af deres misbrug. 

- Ring 86871224 og få råd om, hvordan du får din pårørende i behandling.

 

 

Det sker yderst sjældent, at en aktiv alkoholiker har selvindsigt nok til at erkende, at han eller hun har et alkoholmisbrug og har brug for alkoholbehandling / misbrugsbehandling.

Det er til stadighed et stort problem, som mange har svært ved at tale om, hvorfor det også er svært som pårørende at tackle problemet.

Ikke desto mindre er det oftest en forudsætning for en løsning af problemet, at du som pårørende tager affære og viser initiativ og på vegne af alkoholikeren søger professionel misbrugs­behandling / alkoholbehandling i Århus, så du har et helt konkret tilbud og mål, når du er forberedt til at konfrontere og tilbyde hjælp til alkoholikeren i form af professionel misbrugsbehandling.

Der skal helt grundlæggende være motivation til stede, hvis en aktiv alkoholiker skal acceptere at modtage hjælp ved at tage i en anerkendt misbrugsbehandling / alkoholbehandling. Da selverkendelsen ikke er der, er der heller ingen motivation, hvorfor der kræves professionelle fagpersoners bistand til at fremme motivationen hos alkoholikeren.

 

Alkoholmisbrug er en sygdom, som skal tages meget alvorligt, og det er vigtigt, at der bliver gjort noget effektivt omgående – selvom det er aldrig for sent.

Her på Behandlingscenter Søby Park fraråder vi, at man uden professionel hjælp selv tager kontakt til en alkoholiker med henblik på misbrugsbehandling, da det nemt kan mislykkes og dermed kan gøre ondt værre.

 

Alkoholikerens skæbne ligger i første omgang  oftest i de pårørendes hænder. Tag kontakt til os professionelle her på Behandlingscenter Søby Park for at få en indledende dialog om, hvordan vi kan hjælpe jeres kære ven eller familiemedlem ud af alkoholmisbrug.

Begynd aldrig selv på noget uden grundig forberedelse og instruktion fra professionelle, da et fejlslagent forsøg kan betyde, at man ikke får en ny chance.

Søger du et behandlingscenter i Århus området, som er klædt godt og grundigt på til at varetage en sådan opgave, er vi her på Behandlingscenter Søby Park de mest erfarne fagpersoner, som med stor succes har hjulpet mange i misbrugsbehandling og dermed tilbage til et liv uden alkohol.

 

Vi tilbyder forud for et eventuelt behandlingsforløb, at du kan besøge os helt uforpligtende for at fornemme atmosfæren og den behagelige stemning, det emmer af herude. Vi er alle dygtige folk, som har stærke kompetencer inden for alkoholbehandling i Århus. Vores fælles mål er naturligvis at skabe den motivation, der skal til, så vi kan bringe alkoholikeren sikkert ud på den anden side uden alkohol.

 

 

MOTIVATIONEN ER ESSENTIEL FOR SUCCESFULD BEHANDLING

 

En alkoholiker har det med at bagatellisere sit misbrug og tale det ned til at være nærmest ikke-eksisterende. Det bevirker, at der ikke just er den motivation til stede, som er fundamental for at kunne få vedkommende til at gå i alkoholbehandling / misbrugsbehandling.

Her på Behandlingscenter Søby Park har vi de redskaber og kompetencer, der skal til for at skabe den motivation, som er altafgørende for, at vi sammen kan få jeres kære ven eller familiemedlem i misbrugsbehandling.

Med en såkaldt intervention, som går ud på at motivere alkoholikeren gennem nærværende kommunikation i øjenhøjde, får vi det absolut bedste fundament for at kunne indlede en rigtig og effektiv alkoholbehandling med patienten. Med professionelle behandlere, som selv er ædru alkoholikere, har vi en unik indsigt i, hvordan vi taler i øjenhøjde med en aktiv alkoholiker.

Vi skal dog kraftigt advare mod selv at tage den første kontakt til en alkoholiker med henblik på at få vedkommende til at acceptere hjælp i form af professionel alkoholbehandling. Få vores professionelle hjælp til en intervention, da det ellers kan få negative følger og muligheden for at skabe motivation kan gå tabt.

 

 

UNIKKE BEHANDLINGSMETODER MED HØJ SUCCESRATE

 

Der er ikke to mennesker, der er ens, hvorfor vi heller ikke har to patientforløb, der er ens. Vi tilpasser vores alkoholbehandling i Århus til hver enkelt patient, så vedkommende får det optimale udbytte. Vi har stor erfaring på området, og vi ved, hvor hård en tid det er for jer alle. Vi nærer stor omsorg og udviser empati, hvor vi hjælper jer igennem hele vejen. I er bestemt ikke alene, da vi altid er der til at støtte jer.

Her på Behandlingscenter Søby Park, som er det absolut fremmeste center for alkoholbehandling i Århus, lægger vi vægt på AA (Anonyme Alkoholikeres) program kombineret med psykoterapeutisk behandling. Vi ved af erfaring, at denne kombination har absolut størst effekt, hvorfor vi bruger de fleste af vores ressourcer på kvalitativ og i, mental behandling. Herved forsøger vi at nå ind til kernen af problemet, i forhold til hvad der har været udslagsgivende for misbruget.

 

Vi begynder altid et behandlingsforløb med et lægetilsyn og stillingtagen til evt. abstinens­behandling med medicin samt NADA akupunktur, som stort set gør abstinens­behandlingen smertefri.

Herefter tager vores dygtige og erfarne misbrugsbehandlere over, som alle naturligvis har relevante uddannelser samt en stor portion erfaring, der er virkelig værdifuld inden for alkoholbehandling.

Langt størstedelen af misbrugsbehandlingen beror på det mentale aspekt, da det er vigtigt at arbejde med ophavet til misbruget samt udstyre vedkommende med værktøjer til selv at kunne klare sig i fremtiden, helt uden alkohol.

 

Intensiv psykoterapi er noget af det mest effektive i forhold til at genopbygge selvværdet og psyken hos en alkoholiker og samtidig sikre fundamentet for fremtidig ædruelighed. Vi anvender den anerkendte og effektive Minnesota model som grundsten, kombineret med intensiv psykoterapeutisk behandling, hvor vi i endnu højere grad arbejder med samtaleterapi og mental støtte. Vi introducerer og underviser vores patienter i ”De Tolv Trin”, som er et effektivt program, der er tilrettelagt af Anonyme Alkoholikere. 

Ved hjælp af Minnesota modellen, opdateret og kombineret med individuel psykoterapi og gruppeterapi, kan vi tilbyde den bedste form for alkoholbehandling i Århus, hvor vi er i stand til at skabe tillid og nære relationer.

 

 

BEDSTE MISBRUGSBEHANDLING I ÅRHUS - AF PROFESSIONELLE MISBRUGSBEHANDLERE

 

Søger du professionel og kompetent misbrugsbehandling i Århus, er Behandlingscenter Søby Park det ultimative sted at rette henvendelse, hvis du har en pårørende, der er ude i et alkoholmisbrug.

Her på stedet har vi et stærkt team bestående af de bedste behandlere, som har de rette uddannelser og mange års erfaring med alkoholmisbrug og misbrugsbehandling. Vi er selv ædru alkoholikere, hvilket giver os en unik indsigt i, hvilke udfordringer man står med som aktiv alkoholiker.

Det er vores passion og gejst kombineret med faglighed, der driver os og som er grundlaget for de virkeligt gode resultater, vi opnår med vore patienter.

Her på Behandlingscenter Søby Park finder du de rette, unikke kompetencer og faglige uddannelser, så vi kan sikre din ven eller familiemedlem den bedste alkoholbehandling i Århus.

 

 

FAMILIEORIENTERET BEHANDLING  

 

Sammen med vores omfattende misbrugsbehandling hører et familieprogram for den nærmeste familie, som oftest har oplevet traumer og, ubevidst og uønsket, har fået en indirekte rolle i alkoholikerens misbrug.

I familieprogrammet, hvor andre pårørende med en alkoholiker i misbrugs­behandling også deltager, får familien forløsning af traumer og bliver bevidstgjort og frigjort fra rollerne i en familie med en alkoholiker.

Det er vigtigt at familiemedlemmerne også udvikler sig. Når en alkoholiker kommer i alkohol­behandling, udvikler han sig personligt, og det er vigtigt at familien også kommer i gang med en lignende proces med selvudvikling.

 

 

OMSORGSFULDT PERSONALE MED STOR ERFARING

Alle vores medarbejdere er rummelige, empatiske og omsorgsfulde mennesker, der elsker deres job og som altid ønsker det bedste for vores patienter og pårørende til en alkoholiker. Du kan være sikker på, at I får en uovertruffen og menneskekærlig behandling her på Behandlingscenter Søby Park, hvor vi har masser af erfaring og stor ekspertise inden for alkoholbehandling.

 


 

Ring før du gør noget

Kontakt Steen Beck på 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontakter dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring sitiuationen.

Ring før du gør noget

Kontakt Steen Beck på 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontakter dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring sitiuationen.

 


 

 

HVORDAN HJÆLPER MAN EN ALKOHOLIKER I ALKOHOLBEHANDLING I ÅRHUS OMRÅDET OG JYLLAND?  

Udover at vi arbejder professionelt med alkohol afrusning og alkoholbehandling, ønsker vi naturligvis også brændende, at andre alkoholikere og deres familier får del i den løsning, som har givet vores personale et helt andet og virkelig godt liv! 

 

Vi tør roligt love, at vi tilbyder ikke alene en kvalitetsbehandling med virkelig gode resultater, men også de mest eksklusive, inspirerende og tiltalende rammer indenfor dansk misbrugsbehandling – uden vi er dyrere end andre steder. Vi modtager patienter fra hele Danmark, og også udlandet, både mænd og kvinder i alle aldersgrupper. Kontakt os for en uforpligtende snak  86 87 12 24

 


 

Alkoholbehandling i århus

 

 

Tag det gode liv tilbage!

 

At tørlægge kroppen er den mindste del af processen frem til et ædru liv, og er ingen løsning i sig selv.

Det handler om at blive, og forblive "mentalt ædru"!

Alkoholbehandling på Søby Park

 

 

Patienten restitueres både fysisk og mentalt. 

 

Kontakt os idag for yderligere information. 

Tlf. 86 87 12 24

Alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park

 

 

12-trins behandling + terapi 

Grundstenen i behandlingen er Anonyme Alkoholikeres 12-trins program, der er en række værktøjer og forslag (ikke påbud) om, hvordan den afhængige kan slippe fri af alkohol og leve sit liv fremadrettet som ædru. 

 

 


 

 

DERFOR VÆLGER MANGE PÅRØRENDE TIL ALKOHOLIKERE I JYLLAND BEHANDLINGSCENTER SØBY PARK

 • Akut patient modtagelse døgnet rundt, alle dage året rundt, også helligdage og weekender. Afhentning, hele landet.
 • Danmarks ubetinget smukkeste behandlingscenter.
 • Fuld diskretion og anonymitet er altid en selvfølge. Ingen oplysninger eller persondata kommer ud af huset.
 • Alkoholbehandling med afsæt i Minnesota modellen, men udbygget med anerkendte og tidssvarende, terapeutiske metoder.
 • Akut patient modtagelse døgnet rundt, året rundt. Vi sørger gerne for transporten - hele landet.
 • Professionel intervention. Få vores hjælp til at motivere den afhængige til straks at gå i alkoholbehandling.
 • Stop konsekvenserne af alkoholafhængighed NU med en værdig og medmenneskelig misbrugsbehandling med en fremadrettet løsning.
 • Opfølgende ambulant alkoholbehandling og relevant kursusprogram for de nærmeste pårørende.
 • Læge tilsyn, helbreds- og medicinske forhold varetages af vore erfarne læger i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Alkoholafvænning og alkoholbehandling varetages af vore certificerede specialister i misbrug, selv med mange års erfaring som ædru alkoholikere.
 • 5 ugers intensiv og effektiv alkoholbehandling i diskrete og i særklasse skønne og rummelige forhold på mindre Herregård.

 

Alkoholbehandling i Århus omegn og Jylland der virker - Behandlingscenter Søby Park 

 

Efter alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park kan ca. 80 % konstateres ædru efter behandlingen. De kommunale alkoholambulatorier, med behandlinger over 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%. Mindre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykolog hjælp.
 

 


 

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega problemer med alkoholmisbrug?

Så tøv ikke med at kontakte os på døgn tlf. 86 87 12 24

- også weekend & helligdage -

Vores rådgivning er uforpligtende, og du må gerne være anonym.