Bliv ringet op
 Vi er der for dig - Også for pårørende.  
   Telefon rådgivning er altid gratis, uforpligtende og anonymt. Kontakt os NU på TLF. 86 87 12 24   

Sådan hjælper du bedst en pårørende i alkoholbehandling

 

- 4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af deres misbrug. 

- Ring 86 87 12 24 og få råd om, hvordan du får din pårørende i behandling.

 

Har du en pårørende med et alkoholmisbrug, og ved du ikke, hvad du skal gøre?

At være alkoholiker er en alvorlig sygdom på lige fod med et stofmisbrug. Det er en selvdestruktiv adfærd, som kræver resolut handling, hvorfor det er vigtigt, at du som pårørende tager affære.

Den aktive alkoholiker tager yderst sjældent selv skridtet og erkender, at han eller hun har et alvorligt problem og en sygdom og derfor skal i alkoholbehandling.

Derfor hviler ansvaret i første omgang på dine skuldre, hvor det er op til dig at tage det første skridt på alkoholikeres vegne for at få ham i en professionel alkoholbehandling med alkoholafvænning.

Gør du ingenting, vil misbruget med meget stor sandsynlighed fortsætte og udvikle sig til det endnu værre med ødelagte relationer, svigtende helbred, mistet job, økonomisk ruin, skilsmisse og ofte en alt for tidlig død - og måske endda også ende med at trække dig med ned. Tag derfor situationen alvorligt og bed om professionel hjælp til at få din pårørende i alkoholbehandling / misbrugsbehandling.

Her på Behandlingscenter Søby Park er vi en stab af engagerede og professionelle medarbejdere, læger og behandlere, som tager imod jer med åbne arme. Hos os har du mulighed for at se og mærke vores behandlingscenter, før du igangsætter nogen form for handling.

Du kan ved et for-besøg fornemme stemningen, rammerne og opleve, hvordan vi med stor empati og forståelse har de værktøjer, der skal til for at skabe de bedste resultater i en alkoholbehandling og få din pårørende tilbage til livet uden alkohol at kæmpe med. Vi er kendt for vores professionelle og effektive alkoholbehandling, som har så stor succes, at 4 ud af 5 kommer ud på den anden side som ædru alkoholikere. 

 

Alkoholbehandling kræver motivering og støtte

Kontakt os allerede inden, du gør noget. Her hos os kan du få hjælp til at motivere alkoholikeren til at tage i alkoholbehandling. Vi anbefaler på det kraftigste, at du ikke selv gør noget indledningsvist, da det kræver professionel indsigt og viden at kunne kommunikere i øjenhøjde og finde ind til bare en lille rest af fornuft hos den aktive alkoholiker.

Vi tilbyder at rådgive og hjælpe med en såkaldt intervention, som går ud på at motivere vedkommende til at gå i alkoholbehandling ved at udvise empati, medmenneskelighed og forståelse. 

Før en alkoholbehandling og evt. intervention har vi en tæt dialog med dig og andre pårørende, hvor I vil blive klædt omhyggeligt på af vores dygtige personale, som har årelang erfaring med succesfuld intervention og alkoholbehandling.

Samtalen sker her uden den aktive alkoholiker og vil være dybdegående for at forstå og få indsigt i den situation, I befinder jer i. På den måde kan vi bedst agere og skabe de optimale rammer for interventionen, som har det ene formål at motivere alkoholikeren til at acceptere alkoholbehandling - resten følger i selve alkoholbehandlingen, som tilrettelægges individuelt. 

Det er nærmest umuligt for en aktiv alkoholiker at se nøgternt på sit alkoholmisbrug. Tendensen til at bagatellisere er stor, da mangel på selvindsigt og benægtelse fylder så meget, at vedkommende ikke selv kan erkende, at han eller hun har behov for professionel alkoholbehandling. Motivationen er der heller ikke, men ikke desto mindre er det fundamentalt vigtigt, at den er til stede, hvis en alkoholbehandling overhovedet skal blive til virkelighed.

 

Individuelt tilpasset intervention og alkoholbehandling

Vi ved, at det er en penibel situation, som involverer store følelser. Derfor tager vi højde for det følelsesregister, I gennemlever - og vi klæder jer på til at tackle den vanskelige opgave, der venter forude samt giver jer værktøjer til at være en god støtte for alkoholikeren. Vi nærer stor empati og omsorg, og disse kvaliteter bruger vi hver dag i vores arbejde med alkoholbehandling.

Vi tilpasser både intervention og alkoholbehandling til den enkelte, da der aldrig er to patienter, der er helt ens.

Vi besidder uddannelse og egenskaber, der gør os i stand til at yde omsorg, kommunikere i øjenhøjde, og vi har den fornødne indsigt, det kræver at overføre motivation til den aktive alkoholiker. Kontakt os og få professionel hjælp. Det koster ikke noget, og vi er dygtige til vores arbejde. 

 

Sådan arbejder vi i en alkoholbehandling

Alkoholisme er både et fysisk og et psykisk misbrug. Det fysiske aspekt udgør en tydelig destruktiv adfærd, men det bunder altid i noget mentalt. Derfor er den fysiske behandling kun en meget lille del af en alkoholbehandling, hvorimod psykoterapi tegner sig for den største indsats.

Vi ved gennem årelang erfaring, hvad der har størst gavnlig effekt i en alkoholbehandling. Vi har erfaring og færdigheder, der gør os i stand til at behandle med så stor succes, at 4 ud af 5 patienter hos os kommer tilbage til et liv uden alkohol som følgesvend.

At tørlægge en alkoholiker er som sagt et mindre indgreb. Det gøres medicinsk kombineret med NADA akupunktur, som har en dokumenteret effekt på abstinenser.

Hertil kommer den altoverskyggende psykoterapeutiske del af en alkoholbehandling, som skal vriste kroppen og sindet fri af besættelsen af alkohol.

Her på Behandlingscenter Søby Park har vi i vores alkoholbehandling rigtig god erfaring med en anerkendt behandlingsmodel ved navn Minnesota modellen. Det er en model, som har til formål at nå ind til kernen for ikke alene at forstå, hvad der har været ophav til alkoholmisbruget, men også en model, som ser på adfærd og er meget fremadrettet i sin anskuelse af løsningen.

Ved hjælp af intensiv terapi med dybdegående samtaler i vores alkoholbehandling er vi i stand til at nå ind i psyken og få indsigt i episoder, hændelser samt katalysatoren for misbruget. Vi har anvendt modellen med stor succes, og via egne erfaringer har vi udvidet modellen ved at tillægge den mentale behandling endnu større fokus. Ved hjælp af omfattende psykoterapi kan vi nå til bunds og ydermere forhindre, at der opstår situationer, hvor ædrueligheden testes.

Sammen med Minnesota modellens anvendelse i vores alkoholbehandling benytter vi i meget vid omfang samtaleterapi / gruppeterapi. Vi introducerer og uddanner desuden vore patienter i De Tolv Trin, som er Anonyme Alkoholikeres program, hvor fremadrettet handling og psykoterapi er det store fokus. 

 

Alkoholbehandling med topprofessionelle behandlere

Vores alkoholbehandling foregår i et nært og tillidsfyldt samspil mellem patienten og vore dygtige behandlere, som er veluddannede og har de nødvendige certificeringer. Endelig er vi medarbejdere, der har personlig erfaring med alkoholmisbrug, da de fleste af os er ædru alkoholikere. Det gør, at vi har en meget vigtig indsigt i vore patienter, som er uvurderlig i en alkoholbehandling i forhold til at tale i øjenhøjde og skabe motivation hos den enkelte. Vi er omsorgsfulde mennesker, der evner at udvise stor empati og medfølelse for vores patienter, hvilket er med til at skabe rammerne for et stærkt tillidsbånd og en virkningsfuld alkoholbehandling.

Ved ankomst til alkoholbehandling foretager en af vore læger et helbredstjek, og ordinerer abstinensbehandling med medicin der suppleres med NADA akupunktur, hvorefter selve alkohol­behandlingen udføres af vores professionelle misbrugsbehandlere.

Som noget unikt indenfor alkoholbehandling her i Danmark har vi ikke ”bare” en fast nattevagt, men en certificeret behandler døgnet rundt i tilfælde af akut krise. Det vil sige, at der altid er nogen at støtte sig op ad, hvilket er vigtigt for at komme ud af et misbrug.

 


 

Ring før du gør noget

Kontakt Steen Beck på 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontakter dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring sitiuationen.

Ring før du gør noget

Kontakt Steen Beck på 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontakter dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring sitiuationen.

 


 

Hvordan hjælper man en pårørende i alkoholbehandling?  

Udover at vi arbejder professionelt med alkoholafhængige, ønsker vi naturligvis også brændende, at andre alkoholikere og deres familier får del i den løsning, som har givet vores personale et helt andet og virkelig godt liv! 

 

Vi tør roligt love, at vi tilbyder ikke alene en kvalitetsbehandling med virkelig gode resultater, men også de mest eksklusive, inspirerende og tiltalende rammer indenfor dansk misbrugsbehandling – uden vi er dyrere end andre steder. Vi modtager patienter fra hele Danmark, og også udlandet, både mænd og kvinder i alle aldersgrupper fra alle sociale lag. Kontakt os for en uforpligtende snak TLF. 86 87 12 24

 


 

Sådan hjælper du bedst en pårørende i alkoholbehandling

 

 

Tag det gode liv tilbage!

 

At tørlægge kroppen er den mindste del af processen frem til et ædru liv, og er ingen løsning i sig selv.

Det handler om at blive, og forblive "mentalt ædru"!

Alkoholbehandling på Søby Park

 

 

Patienten restitueres både fysisk og mentalt. 

 

Kontakt os idag for yderligere information. 

TLF. 86 87 12 24

Alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park

 

 

12-trins behandling + terapi 

Grundstenen i behandlingen er Anonyme Alkoholikeres 12-trins program, der er en række værktøjer og forslag (ikke påbud) om, hvordan den afhængige kan slippe fri af alkohol og leve sit liv fremadrettet som ædru. 

 

 


 

Derfor vælger mange Behandlingscenter Søby Park 

 • Stop alkoholafhængighed og konsekvenserne NU med en værdig, medmenneskelig misbrugsbehandling med en fremadrettet løsning.
 • Professionel og empatisk intervention. Få vores hjælp til at motivere den afhængige til at gå i alkoholbehandling.
 • Akut patient modtagelse døgnet rundt, året rundt. Evt. afhentning, hele landet.
 • Læge tilsyn, helbreds- og medicinske forhold varetages af vore læger i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Alkoholbehandling med afsæt i Minnesota-Modellen, udbygget med anerkendte og tidssvarende, terapeutiske metoder. 
 • 5-6 ugers primær alkoholbehandling med ophold i diskrete og meget eksklusive, skønne og rummelige forhold på Herregården Søbygård.
 • Opfølgende ambulant efterbehandling og relevant kursusprogram for nærmeste pårørende.
 • Alkoholafvænningen varetages af vore certificerede behandlere og specialister i misbrug med mange års erfaring som ædru alkoholikere.
 • Vi tilbyder en optimal alkoholbehandling, som beror på mange års erfaring og unikke egenskaber, der er særligt gavnlige i forhold til at få alkoholafhængige ud af deres misbrug.
 • Vi har stor succes med vores alkoholbehandling, som får 4 ud af 5 tilbage til en normal hverdag uden alkohol.
 • Vi nærer stor omsorg og empati for alle vores patienter og deres familier, som vi behandler med respekt og i øjenhøjde.
 • Her på Behandlingscenter Søby Park får man den absolut bedste alkoholbehandling, i unikke, herskabelige og naturskønne omgivelser - uden at vi er dyrere. Oplev et trygt og behageligt hjem, som er optimalt for et godt og vellykket forløb.
 • Blandt vores fælles mål er at skabe trygge rammer for den enkelte, hvor vedkommende bliver klædt grundigt på til et liv helt uden alkohol.

Behandlingscenter Søby Park - Alkoholbehandling der virker

Efter alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park kan ca. 80 % konstateres ædru efter behandlingen. De kommunale alkoholambulatorier, med behandlinger over 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%. Mindre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykolog hjælp.
 

 


 

Har du et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega problemer med misbrug?

Så tøv ikke med at kontakte os.

TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00

- også weekend og helligdage -

  

Vores rådgivning er uforpligtende, og du må gerne være anonym.