Bliv ringet op
 Vi er der for dig - Også for pårørende.  
   Telefon rådgivning er altid gratis, uforpligtende og anonymt. Kontakt os NU på TLF. 86 87 12 24   

Sådan hjælper du bedst en alkoholiker til at komme i alkoholbehandling

 

- 4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af deres misbrug. 

- Ring 86 87 12 24 og få råd om, hvordan du får din pårørende i behandling.

 

Alkoholisme og alkoholbehandling er meget ømtålelige emner, der, for de nærmeste til den aktive alkoholiker, kan rumme berøringsangst for at gøre hele situationen værre for både familien og for den afhængige.

Afhængighed af alkohol skal ses på lige fod med alle andre former for afhængighed. Det er en ganske alvorlig lidelse, der kræver resolut stillingtagen og stålsat handling.

Alkoholbehandling bliver oftest først en realitet, når de pårørende tager affære. Det sker yderst sjældent, at den aktive alkoholiker selv samler styrke og selvindsigt i sit misbrug og tager det første skridt ved at række ud efter hjælp og beder om at komme i alkoholbehandling.

Tager I som pårørende ikke selv det første skridt og beder om hjælp, vil nedturen med stor sandsynlighed fortsætte, og I vil blive trukket med ned! 

Som pårørende har du altid mulighed for først at komme på visit her på Behandlingscenter Søby Park, når du gør dig dine overvejelser omkring indgriben og alkoholbehandling. Dels for at fornemme de trygge og naturskønne rammer og være velvidende om, at der venter et behandlingscenter, som tager dig alvorligt og arbejder seriøst med alkoholbehandling, men også for at se den professionalisme, der skal til for at opnå de stærkeste resultater.

Her på Behandlingscenter Søby Park kan du i samråd med os drøfte, hvad der kan og bør gøres i situationen. Målet er naturligvis at komme den aktive alkoholiker til undsætning med professionel og effektiv alkoholbehandling, så resultatet kan blive et liv helt uden alkohol. 

 

Motivering - intervention - alkoholbehandling

En alkoholiker har stort set altid en tendens til at negligere, benægte og bagatellisere sit misbrug. Undskyldninger findes der mange af, og det er altid vanskeligt for alkoholikeren at se sin egen situation udefra – eller se den i øjnene. 

En alkoholiker har som regel meget svært ved at erkende behovet for hjælp og professionel alkoholbehandling. De fleste alkoholikere mener reelt ikke, at de er alkoholikere og er derfor ikke umiddelbart motiveret for at komme i en regulær alkoholbehandling.

Med stor forståelse for de pårørendes angst for at forværre situationen, tilbyder vi at hjælpe og rådgive om at motivere alkoholikeren til at gå i alkoholbehandling via en intervention, dvs. empatisk motivering og indgriben udefra. Men ring før du foretager dig noget. TLF. 86 87 12 24.

Forud for en intervention forbereder du dig omhyggeligt sammen med vores dygtige og professionelle personale, som er klædt på til at bistå jer med den svære opgave. Til at starte med er den aktive alkoholiker ikke selv inde i billedet, da en forudgående og dybdegående samtale mellem os og de pårørende er vigtig for at forstå familiens omstændigheder og dagligdag med alkoholikeren.

Interventionen har kun et eneste formål, kort sagt går den kun ud på at få den syge til at gå med i alkoholbehandling. Resten følger i selve behandlingsforløbet. 

 

Skræddersyet intervention og alkoholbehandling til den enkelte

Med udgangspunkt i den enkelte skræddersyer vi en intervention, som tager højde for alkoholikerens og jeres situation og med omtanke for det følelsesregister, I end må gennemgå, når interventionen og senere alkoholbehandlingen står på.

Før interventionen sættes i værk, klæder vi jer på med de værktøjer, I får brug for, når I skal hjælpe jeres kære ven eller familiemedlem i alkoholbehandling. Omsorg, empati og indsigt er blot nogle af de kvaliteter, vi besidder og drager stor nytte af i vores arbejde.

Ring før du foretager dig noget! En intervention bør udelukkende udføres efter omhyggelig instruktion og rådgivning fra professionelle, der besidder de helt rette værktøjer og indsigt, da det kræver stor empati at overtale alkoholikeren til at gå i alkoholbehandling.

Forsøger du selv uden hjælp og fornøden instruktion, og interventionen mislykkes, kan chancen for at få alkoholikeren i alkoholbehandling være spildt.

Vores hjælp koster ikke ekstra, så benyt muligheden - det giver de bedste resultater.  

 

Sådan foregår vores alkoholbehandling

At være alkoholiker er langt fra kun en fysisk ting, der åbenlyst er skadende på den pågældende og også for familien. Afhængigheden bunder altid i nogle mentale aspekter, som er vigtige at forstå for at få et succesfuldt forløb og resultat af en alkoholbehandling.

At tørlægge kroppen er den mindste del af en alkoholbehandling. Det mentale aspekt er tungtvejende, da afhængigheden typisk er opstået ud fra et følelsesmæssigt spektrum, der gennem en årrække har forankret sig dybt i en alkoholiker.

Derfor består vores alkoholbehandling altid af to dele. En fysisk og en psykisk del. To behandlingsforløb er aldrig ens. Alkoholbehandling kan aldrig perspektiveres til at have samme fællesnævner, da et misbrugsforhold heller ikke er det samme hos to personer. 

 

Fysisk og psykisk alkoholbehandling

Den fysiske alkoholbehandling består af afrusning, som vores læger tager sig af. Her ordineres der medicin, som kombineres med en såkaldt NADA akupunktur, som er særligt effektiv ved behandling af abstinenser efter alkoholafhængighed.

Den psykoterapeutiske alkoholbehandling skræddersys ud fra hver enkelt person. To forløb er aldrig helt ens, da årsagen til alkoholmisbruget aldrig er den samme, bortset fra at misbruget har udviklet sig til en egentlig sygdom og fysisk besættelse.

Alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park tager udgangspunkt i den vel renommerede og effektive Minnesota Model, som har vist sig særdeles succesfuld.

Hos os på Behandlingscenter Søby Park har vi opdateret Minnesota Modellen til nutidens forhold og udvidet behandlingen med omfattende psykoterapi.

Dvs. udover introduktion og undervisning i Anonyme Alkoholikeres program, kaldet De Tolv Trin, har vi desuden gennem hele behandlingsforløbet konstant fokus på omfattende og intensiv psykoterapi, så man kommer til bunds i, hvad der er grunden til misbruget og hvad der evt. kan hindre en stabil ædruelighed.

Individuel terapi og gruppeterapi gør, at der gives støtte til mental genopbygning hele vejen, og alkoholikeren i alkoholbehandling har hele tiden har nogen at støtte sig til.

Som noget ganske særligt for alkoholbehandling i Danmark, har vi ikke ”kun” fast nattevagt, men også altid en certificeret behandler til stede på hverdage, og som er tilgængelig døgnet rundt i tilfælde af akut krise. 

 

Familie program

Familie og venner bliver gennem vores familieprogram udstyret med værktøjer, der gør dem til en del af behandlingen og vide, hvordan der skal ageres i visse situationer. 

 

Professionelt uddannet personale

Vore dygtige medarbejdere er udelukkende professionelle behandlere, der besidder unikke kompetence sæt med henblik på at yde den bedst mulige alkoholbehandling. Patienten er i trygge hænder fra det øjeblik de ankommer, da vores personale bl.a. består af læger med stor ekspertise og erfaring inden for abstinensforebyggelse og alkoholbehandling.

Det første som sker efter ankomsten til Behandlingscenter Søby Park, er en konsultation med en af vore dygtige læger, som foretager et generelt helbredstjek og vurderer omfanget af forventelige alkohol abstinenser og ordinerer abstinensforebyggende, medicinsk behandling suppleret med NADA akupunktur.

Selve alkoholafvænningen og alkoholbehandling varetages af medarbejdere med en certificeret terapeut- eller misbrugsuddannelse. Desuden er vores alkoholbehandlere selv ædru alkoholikere gennem en længere årrække, hvilket giver en unik indsigt og forståelse for, hvilke traumer og følelser den aktive alkoholiker gennemlever. 

 


 

Ring før du gør noget

Kontakt Steen Beck på 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontakter dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring sitiuationen.

Ring før du gør noget

Kontakt Steen Beck på 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontakter dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring sitiuationen.

 


 

Hvordan hjælper man en Alkoholiker?  

Du skal selvfølgelig ikke være i tvivl om, at vi arbejder på et professionelt plan i vores misbrugsbehandling og at vore behandlere har misbrugsfaglige uddannelser; men derudover besidder de hver især et stærkt, personligt ønske om, at hver eneste patient, og dennes familie, må få del i den løsning, som har givet vore medarbejdere et godt liv i frihed fra alkoholmisbrug.

Vi tilbyder en behandling med et højt fagligt kvalitetsniveau med stærke resultater, men også de mest tiltalende og inspirerende rammer indenfor misbrugsbehandling i Danmark – og vel at mærke, uden vi er dyrere end andre.

Patienterne på Behandlingscenter Søby Park repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen – her kommer ung som gammel, både høj og lav, som er ramt af alkoholmisbrug, og både mænd og kvinder.

Glem det, hvis billedet af bumser og drankerhjem springer frem på nethinden! Der er tale om ganske almindelige mennesker, som i mange tilfælde har gjort det godt her i livet; undervejs er de blevet ramt af alkoholisme, men har nu taget beslutning om, at det skal være slut!

 


 

Sådan hjælper du bedst en pårørende til at komme i alkoholbehandling

 

 

Tag det gode liv tilbage!

 

At tørlægge kroppen er den mindste del af processen frem til et ædru liv, og er ingen løsning i sig selv.

Det handler om at blive, og forblive "mentalt ædru"!

Alkoholbehandling på Søby Park

 

 

Patienten restitueres både fysisk og mentalt. 

 

Kontakt os idag for yderligere information. 

TLF. 86 87 12 24

Alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park

 

 

12-trins behandling + terapi 

Grundstenen i behandlingen er Anonyme Alkoholikeres 12-trins program, der er en række værktøjer og forslag (ikke påbud) om, hvordan den afhængige kan slippe fri af alkohol og leve sit liv fremadrettet som ædru. 

 

 


 

Derfor vælger mange Behandlingscenter Søby Park 

 • Akut patient modtagelse døgnet rundt, alle dage året rundt, også helligdage og weekender. Afhentning, hele landet.
 • Danmarks ubetinget smukkeste behandlingscenter.
 • Fuld diskretion og anonymitet er altid en selvfølge. Ingen oplysninger eller persondata kommer ud af huset.
 • Alkoholbehandling med afsæt i Minnesota modellen, men udbygget med anerkendte og tidssvarende, terapeutiske metoder.
 • Akut patient modtagelse døgnet rundt, året rundt. Vi sørger gerne for transporten - hele landet.
 • Professionel intervention. Få vores hjælp til at motivere den afhængige til straks at gå i alkoholbehandling.
 • Stop konsekvenserne af alkoholafhængighed NU med en værdig og medmenneskelig misbrugsbehandling med en fremadrettet løsning.
 • Opfølgende ambulant alkoholbehandling og relevant kursusprogram for de nærmeste pårørende.
 • Læge tilsyn, helbreds- og medicinske forhold varetages af vore erfarne læger i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Alkoholafvænning og alkoholbehandling varetages af vore certificerede specialister i misbrug, selv med mange års erfaring som ædru alkoholikere.
 • 5 ugers intensiv og effektiv alkoholbehandling i diskrete og i særklasse skønne og rummelige forhold på mindre Herregård.
 • Vi tilbyder optimal alkoholbehandling, som beror på mange års erfaring og unikke egenskaber, der er særligt gavnlige i forhold til at få alkoholafhængige ud af deres misbrug.
 • Vi har stor succes med vores alkoholbehandling, som får 4 ud af 5 tilbage til en normal hverdag, hvor alkohol ikke længere er en dæmon, der skal kæmpes.
 • Vi nærer stor omsorg og empati for alle vores patienter og deres familier, som vi behandler med respekt og i øjenhøjde.
 • Her på Behandlingscenter Søby Park får man den absolut bedste alkoholbehandling, i unikke, herskabelige og naturskønne omgivelser - uden at vi er dyrere. Oplev et trygt og behageligt hjem, som er optimalt for et godt og vellykket forløb.
 • Blandt vores fælles mål er at skabe trygge rammer for den enkelte, hvor vedkommende bliver klædt på til et liv på den anden side uden alkohol og en dag kan stå på egne ben.

Behandlingscenter Søby Park - Alkoholbehandling der virker

Efter alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park kan ca. 80 % konstateres ædru efter behandlingen. De kommunale alkoholambulatorier, med behandlinger over 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%. Mindre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykolog hjælp.
 

 


 

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega problemer med misbrug?

Så tøv ikke med at kontakte os.

TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00

- også weekend og helligdage - 

  

Vores rådgivning er uforpligtende, og du må gerne være anonym.