Bliv ringet op
 Vi er der for dig - Også for pårørende.  
   Telefon rådgivning er altid gratis, uforpligtende og anonymt. Kontakt os NU på TLF. 86 87 12 24   

Sådan hjælper du en pårørende i misbrugsbehandling

 

- 4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af deres misbrug. 

- Ring påTLF. 86 87 12 24 og få råd om, hvordan du får din pårørende i behandling.

 

At være afhængig af alkohol er en sygdom og en lidelse på lige fod med fx stofmisbrug. Det kræver øjeblikkelig misbrugsbehandling med hjælp fra professionelle, men der kan fra pårørendes side forekomme meget stor berøringsangst og frygt for at komplicere, eller ligefrem forværre et misbrug af alkohol.

Har du kendskab til en, eller har du måske en pårørende, der er alkoholiker, så tøv ikke med at handle og tage kontakt til os på Behandlingscenter Søby Park for orientering om vores misbrugsbehandling - det er ganske gratis og uforpligtende.

Misbrugsbehandling kan først finde sted, når der er taget et nødvendigt tilløb, som kan bero på samtaler med os her på Behandlingscenter Søby Park. På den måde kan vi få indsigt i din situation som pårørende og sammen kan vi tage affære på baggrund af dine informationer.

En aktiv alkoholiker tager yderst sjældent selv det første skridt og erkender, at vedkommende skal i misbrugsbehandling. Han eller hun har ikke den nødvendige selvindsigt og vil typisk tale sit misbrug ned. Derfor er det pålagt dig som pårørende at samle den nødvendige styrke til at tage affære, så alkoholikeren kan få hjælp i en misbrugsbehandling.

Vi ved, at det kræver enormt stor tillid at overlade din pårørende i hænderne på andre, men vi kan forsikre dig om, at vi er et meget professionelt behandlingscenter, som har lang erfaring med succesfuld misbrugsbehandling.

Du har altid mulighed for at besøge os, før du beslutter dig for, om vi er stedet for dig og den, du henvender dig på vegne af. Så kan du få fornemmelsen af vores fantastiske rammer og faciliteter samt fornemme stemningen og atmosfæren i en misbrugsbehandling. Vi tilbyder hjælp til pårørende af misbrugere.

Vi har en seriøs og velfunderet tilgang til vores patienter, og vi benytter os af metoder og anerkendte former indenfor misbrugsbehandling, som har dokumenteret effekt. I samråd med os kan du drøfte, hvad der skal gøres i din situation - selvfølgelig med øje for, at vi har et fælles mål om at din pårørende forhåbentlig får et liv uden alkohol gennem en virkningsfuld misbrugsbehandling. 

 

Motivering er nøglen til succesfuld misbrugsbehandling

Aktive alkoholikere er gode til at komme med undskyldninger og har tendens til at tale deres alkoholmisbrug ned til at være en bagatel. Dette er en del af en misbrugerrs adfærd.

Erkendelsen af behovet for misbrugsbehandling er stort set ikke eksisterende, hvorfor det kræver professionelle værktøjer og viden, som kun uddannede behandlere kan rådgive dig om. Det handler om at motivere alkoholikeren til at gå med i misbrugsbehandling, så fundamentet for at opnå bedst mulig virkning er til stede.  

Derfor tilbyder vi indledningsvist at instruere og hjælpe med en helt udramatisk intervention, hvor vi taler i øjenhøjde med alkoholikeren og forsøger at få vedkommende til at indse sit problem og acceptere behovet for misbrugsbehandling.

Forud for en intervention og indledning af en misbrugsbehandling tager vi en dialog med dig om situationens omfang og vedkommendes adfærdsmønster. På den måde kan vi bedst muligt klæde dig på til den svære opgave. Det er vigtigt for os at forstå og få indsigt i din dagligdag med den aktive alkoholiker.

Interventionen har kun det klare formål at motivere vedkommende til at gå frivilligt med i misbrugsbehandling.

Resten af en misbrugsbehandling forløber struktureret og skematisk efter individuelt tilrettelagt program. Gør aldrig noget selv - ring til os først. TLF. 86 87 12 24. Et mislykket forsøg kan betyde, at motivationen aldrig kommer. 

 

Unik misbrugsbehandling til den enkelte

Med udgangspunkt i hver enkelt patient skræddersyer vi en misbrugsbehandling, der tager højde for jeres konkrete situation, og hvor der er meget fokus på at tilgodese jeres behov i forhold til støtte og vejledning. Vi sørger for at klæde jer godt på med nogle redskaber, så I er i stand til at agere hensigtsmæssigt og konstruktivt. Sammen skal vi hjælpes ad med stor empati, omsorg og kærlighed - så skal det nok lykkes os at få en rask person ud på den anden side igen.  

Vores misbrugsbehandling foregår således, at vi skelner mellem to ting, som kræver deres helt egne unikke værktøjer. Den fysiske behandling og den psykiske behandling.

At være alkoholiker er langt fra kun en fysisk handling, som er destruktiv og ligefrem ødelæggende. Der er en grund til, at det er endt i et misbrug, og det vil man komme til bunds i med psykoterapi.

Men allerførst indledes en misbrugsbehandling på Behandlingscenter Søby Park med en afrusning, som ordineres af en af vore læger og foregår medicinsk - og kombineret med en form for akupunktur, NADA, som har dokumenteret effekt på blandt andet abstinenser.  

Her hos os på Behandlingscenter Søby Park har vi i mange år betroet os til den anerkendte Minnesotamodel, som er misbrugsbehandling, der tager udgangspunkt i adfærd og psyken. Vi har selv opgraderet Minnesotamodellen på baggrund af mange års erfaring og har valgt at fokusere endnu mere på psykoterapi. På baggrund af dybdegående én til én samtaler og gruppeterapi kan vi nå ind til kernen af problemet med selvindsigt hos patienten. Hvorfor begyndte vedkommende at drikke, og hvad udløste det, og hvordan kan man som alkoholiker forholde sig konstruktivt i fremtiden og ændre reaktions- og adfærdsmønstre til det mere hensigtsmæssige.

Den omfattende psykoterapi i vores misbrugsbehandling bliver bakket op af undervisning i Anonyme Alkoholikeres program, som hedder De Tolv Trin, hvor man som patient får dyb indsigt i enkle og anvendelige værktøjer til forebyggelse af fremtidige udbrud af sygdommen alkoholisme.

Vores misbrugsbehandling er helt i særklasse, hvor det lykkes 4 ud af 5 patienter at blive alkoholfri af egen lyst og beslutning. 

 

Professionelt og seriøst behandlingspersonale

Her hos os er man udelukkende omgivet af dygtige medarbejdere. Vi har alle nogle unikke kompetencer, som gør os kvalificerede til at være her, så vi kan tilbyde den bedste misbrugsbehandling med størst succesrate. Vi har stor indsigt i, hvad en alkoholiker har af udfordringer, da vi selv er ædru alkoholikere. Derfor er vi også helt i øjenhøjde med patienten, og vi evner at udvise empati og omsorg på et andet niveau, da vi har en medmenneskelig og erfaringsmæssig tilgang.  

Ved ankomst til misbrugsbehandling på Behandlingscenter Søby Park vil man som patient blive taget rigtig godt imod til en konsultation af en vore fast tilknyttede læger, som vil foretage et generelt sundhedstjek samt tage stilling til og ordinere nødvendig, medicinsk baseret abstinensforebyggelse og -behandling, der som regel kun strækker sig over nogle få dage.

Den egentlige misbrugsbehandling varetages af vore alkoholbehandlere og psykoterapeuter, som har de nødvendige certificeringer og misbrugsuddannelser, der skal til, for at vi sammen kan helbrede den aktive alkoholiker. Vi giver også akut hjælp til alkoholikere.

 


 

Ring før du gør noget

Kontakt Steen Beck på 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontakter dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring sitiuationen.

Ring før du gør noget

Kontakt Steen Beck på 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontakter dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring sitiuationen.

 


 

Hvordan hjælper man en pårørende i misbrugsbehandling?  

Udover at vi arbejder professionelt med alkoholafhængige, ønsker vi naturligvis også brændende, at andre alkoholikere og deres familier får del i den løsning, som har givet vores personale et helt andet og virkelig godt liv! 

 

Vi tør roligt love, at vi tilbyder ikke alene en kvalitetsbehandling med virkelig gode resultater, men også de mest eksklusive, inspirerende og tiltalende rammer indenfor dansk misbrugsbehandling – uden vi er dyrere end andre steder. Vi modtager patienter fra hele Danmark, og også udlandet, både mænd og kvinder i alle aldersgrupper fra alle sociale lag. Kontakt os for en uforpligtende snak på TLF. 86 87 12 24

 


 

Sådan hjælper du en pårørende i misbrugsbehandling

 

 

Tag det gode liv tilbage!

 

At tørlægge kroppen er den mindste del af processen frem til et ædru liv, og er ingen løsning i sig selv.

Det handler om at blive, og forblive "mentalt ædru"!

Alkoholbehandling på Søby Park

 

 

Patienten restitueres både fysisk og mentalt. 

 

Kontakt os idag for yderligere information. 

TLF. 86 87 12 24

Alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park

 

 

12-trins behandling + terapi 

Grundstenen i behandlingen er Anonyme Alkoholikeres 12-trins program, der er en række værktøjer og forslag (ikke påbud) om, hvordan den afhængige kan slippe fri af alkohol og leve sit liv fremadrettet som ædru. 

 

 


 

Derfor vælger mange Misbrugsbehandling på Behandlingscenter Søby Park 

 • Stop alkoholafhængighed og konsekvenserne NU med en værdig, medmenneskelig misbrugsbehandling med en fremadrettet løsning.
 • Professionel og empatisk intervention. Få vores hjælp til at motivere den afhængige til at gå i misbrugsbehandling.
 • Akut patient modtagelse døgnet rundt, året rundt. Evt. afhentning, hele landet.
 • Læge tilsyn, helbreds- og medicinske forhold varetages af vore læger i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Misbrugsbehandling med afsæt i Minnesota-Modellen, udbygget med anerkendte og tidssvarende, terapeutiske metoder. 
 • 5-6 ugers primær misbrugsbehandling med ophold i diskrete og meget eksklusive, skønne og rummelige forhold på Herregården Søbygård.
 • Opfølgende ambulant efterbehandling og relevant kursusprogram for nærmeste pårørende.
 • Misbrugsbehandling varetages af vore certificerede behandlere og specialister i misbrug med mange års erfaring som ædru alkoholikere.
 • Vi tilbyder en optimal misbrugsbehandling, som beror på mange års erfaring og unikke egenskaber, der er særligt gavnlige i forhold til at få alkoholafhængige ud af deres misbrug.
 • Vi har stor succes med vores misbrugsbehandling, som får 4 ud af 5 tilbage til en normal hverdag, hvor alkohol ikke længere er en dæmon, der skal bekæmpes.
 • Vi nærer stor omsorg og empati for alle vores patienter i misbrugsbehandling og deres familier, som vi møder med respekt og i øjenhøjde.
 • Her på Behandlingscenter Søby Park får man den absolut bedste misbrugsbehandling, i unikke, herskabelige og naturskønne omgivelser - uden at vi er dyrere. Oplev et trygt og behageligt hjem, som er optimalt for et godt og vellykket forløb.
 • Blandt vores fælles mål er at skabe trygge rammer for den enkelte, hvor vedkommende bliver klædt på til et liv på den anden side uden alkohol og en dag kan stå på egne ben.

Misbrugsbehandling der virker - Behandlingscenter Søby Park

Efter misbrugsbehandling på Behandlingscenter Søby Park kan ca. 80 % konstateres ædru efter behandlingen. De kommunale alkoholambulatorier, med behandlinger over 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%. Mindre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykolog hjælp.
 

 


 

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega problemer med misbrug?

Så tøv ikke med at kontakte os på TLF. 86 87 12 24  

Vores rådgivning er uforpligtende, og du må gerne være anonym.