Bliv ringet op
 Vi er der for dig - Også for pårørende.  
   Telefon rådgivning er altid gratis, uforpligtende og anonymt. Kontakt os NU på TLF. 86 87 12 24   

ALKOHOLBEHANDLING PÅ BEHANDLINGSCENTER SØBY PARK

4 ud af 5 af vore patienter lægger misbruget bag sig. 

 

Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt.  

 

Ring derfor NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

 

Vi behandler med stor succes mennesker med afhængighedssygdomme, dvs. misbrug af alkohol eller receptpligtig medicin.

Behandlingscenter Søby Park er med domicil på en 1.000 kvm. herregård tæt på Århus i særklasse det smukkeste og skønneste behandlingscenter i Danmark.

Med 5 hektar park, omkranset af Frijsenborgskovene udenfor Århus, er vi midt i en vidunderlig natur med et meget rigt dyreliv.  Stedet er fyldt med fred og ro og derfor ideelt til misbrugsbehandling med refleksion og eftertanke.

Med en herskabelig bygning og et yderst kompetent og engageret personale, der yder en helhjertet indsats for hver eneste patient og dennes familie, opretholder vi en unik standard indenfor alkoholbehandling / misbrugsbehandling. 

 


 

 

 

ALKOHOLBEHANDLING PÅ BEHANDLINGSCENTER SØBY PARK 

 

 • Afrusning & ankomst til misbrugsbehandling / alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park.
 • Tryghed, omsorg, motivering og empati. 
 • Opstart af alkoholbehandling: Overvåget, lægeordineret, smertefri afrusning, medicinsk baseret, kombineret med NADA akupunktur.
 • Varighed af en alkohol behandling, 5-6 uger i døgnophold.
 • Alkoholbehandling efter Minnesotamodellen, udvidet og kombineret med evidensbaserede terapiformer.
 • Ambulant opfølgning på alkoholbehandling - 1 dag om måneden i 11 måneder.
 • Alkohol behandlingscenter & Familieprogram.
   

Et behandlingsophold hos os er bestemt ikke kedeligt, men kan beskrives som en spændende indre, terapeutisk rejse, hvor ikke alene patientens alkoholproblem løses, men hvor mange af livets aspekter vendes.

Depression, dårlig søvn, manglende selvtillid og lavt selvværd (nedbrudt af misbruget), mistet livsmod, tabte relationer, traumer mm er emner, som også er yderst relevante at få bearbejdet under opholdet. Ja, vi kommer meget vidt omkring i en alkoholbehandling. 

På Behandlingscenter Søby Park indbefatter vores professionelle og virkningsfulde alkoholbehandling som det første en lægeordineret og monitoreret alkohol afrusning med abstinensforebyggende indsats

Behandlingen er tilrettelagt i døgnophold, hvor du finder et menneskekærligt og terapeutisk miljø med en struktureret behandlingsplan med individuelle tiltag for patienterne, introduktion til Anonyme Alkoholikeres program (De Tolv Trin), deltagelse 2 gange om ugen i Anonyme Alkoholikeres mødeaktiviteter, arbejde med personlige opgaver, foredrag og undervisning i sygdomsbegrebet og sygdomsforståelse samt -håndtering, indentifikation af tilbagefaldstegn og tilbagefaldsforebyggende strategier, forevisning af film med alkoholmisbrug som tema, samtaler og sparring med en personligt tilknyttet behandler, sessioner med effektive terapiformer, samt en opfølgningsperiode med ambulante møder.

Altsammen i en positiv ånd, men også meget koncentreret og intensivt. Desuden er der et familieprogram for de nærmeste pårørende. 

Andre områder i behandlingen er etablering og opretholdelse af struktur i hverdagen, afdækning og bearbejdning af traumer eller andet, som måtte stå i vejen for opnåelsen af et stabilt, ædru liv.

 

Vores misbrugskonsulenter forestår den egentlige alkoholafvænning / misbrugsbehandling / alkohol behandling.

Den faste stab af dygtige lægekonsulenter er ansvarlige for alt lægefagligt, herunder ordination og iværksættelse af en fagligt betryggende, medicinsk baseret alkohol afrusning og abstinensforebyggende behandling. Denne kombination sikrer fokus og sikkerhed i alle forhold. 

Desuden - som noget helt specielt for et dansk alkohol misbrugscenter har vi professionelle, misbrugsuddannede medarbejdere tilgængelige for patienterne døgnet rundt i tilfælde af akut opstået krise.

Sammenholdt med vores relativt lille størrelse med max. 12 patienter ad gangen, betyder det overskuelighed og tryghed for alle samt helhjertet opmærksomhed og fokus på familien og hver eneste af vores patienter. 

 

 

ANKOMST TIL ALKOHOL AFRUSNING & ALKOHOLBEHANDLING
 

 

 

Alt ser måske stadig nogenlunde ud på overfladen. Men for en stor del af vore patienter er vi den “sidste chance”, som familien giver den afhængige. 

Patienten kan komme i alkoholbehandling hos os omgående, uanset tidspunkt eller dag på året, dog kun efter forudgående henvendelse, tlf. 86 87 12 24.

Vi stiller ikke krav om, at alkoholikeren er ædru ved indlæggelsen på vores alkoholbehandlingscenter. Om der er behov for alkoholbehandling i København, Århus eller Odense, så henter vi patienten, uanset hvor i landet - eller udlandet.

Mange af vore patienter har været igennem andre forudgående tiltag med hjælp for at få styr på deres alkoholmisbrug. F.eks. henvendelse til egen læge, antabus, psykiatrisk afdeling, psykolog samtaler, eller evt. kommunale tilbud. Dog uden succes indtil videre. Vi ser ikke disse tilbud som forfejlede eller ubrugelige - meget ofte kan de derimod være et underlag og cementere den endelige og virksomme løsning. Det er aldrig for sent at komme i alkoholbehandling, og man kan ikke sige om nogen, at han/hun er håbløs!

 

 

ALKOHOLBEHANDLING SOM DØGNBEHANDLING

 

 

Når talen falder på alkoholbehandling i døgnbehandling, menes der at alkoholikeren bliver indlagt.

 

Her på Behandlingscenter Søby Park bor man hos os i 5-6 uger og kommer altså ikke på weekend derhjemme eller andet, dermed ligger betydningen i ordet døgnbehandling.

Som indlagt patient arbejder man struktureret og intensivt sammen med vores behandlere om ikke alene at lægge alkoholmisbruget bag sig, men også på at lægge traumer bag sig og komme ud af en evt. depressiv tilstand, samt få boostet selvværd, selvtillid og livsglæden. 

Dagligdagen er skemalagt, ligesom på et kursusophold, så der sker hele tiden noget, og det er bestemt ikke kedeligt at være i behandling. Programmet omfatter undervisning, terapi, film, personlige opgaver, introduktion til Anonyme Alkoholikeres 12 trins program og meget mere.

Den strukturerede hverdag er desuden med til at skabe tryghed for den enkelte og bidrager også til social sammenhæng i gruppen af patienter.

 


TRYGHED, EMPATI & OMSORG


Ved ankomsten til alkoholbehandling modtages patienten naturligvis af vore dygtige medarbejdere. Her bliver ingen dømt eller fordømt for deres alkoholmisbrug og sygdom - eller overladt til sig selv. Vi er professionelle behandlere, men har alle selv været turen igennem med et alkoholmisbrug og en alkoholbehandling, og ved hvor svært det er!

Vores fokus i en alkoholbehandling er i første omgang, at patienten skal føle sig tryg og velkommen og mærke, at der bliver taget hånd om akutte praktiske problemer såvel som abstinenser og alkohol afrusning. Også medpatienter vil yde deres bedste for at ny-kommeren skal føle sig velkommen – de kan selv huske, hvordan det er at være ny. Mødet med andre alkoholikere, både behandlere og medpatienter i bedring, opdagelse af fælles træk og erfaringer, og at man ikke er den eneste i hele verden med et alkoholmisbrug, og især ”måden at have det på”, virker oftest efter få dages ophold som en stor befrielse for den nyankomne patient. 

 


OVERVÅGET, LÆGEORDINERET & SMERTEFRI ALKOHOL AFRUSNING.  


Som hovedregel indledes patientens alkoholbehandling / alkoholafvænning med en lægeordineret, medicinsk baseret og overvåget alkohol afrusning samt abstinensforebyggende behandling, suppleret med NADA akupunktur.

 


VARIGHED AF VORES ALKOHOLBEHANDLING


Som beskrevet foroven, så tager en alkoholbehandling normalt 5-6 uger. Der gives principielt ingen "udgangstilladelser" i denne periode. Patienten må nødvendigvis skærmes og koncentrere sig om sin alkoholbehandling og det terapeutiske forløb. Det er jo også vigtigt at komme tilbage og fungere i hverdagen og arbejdslivet igen hurtigst muligt. 

Behandling for misbrug af receptpligtig medicin har oftest længere varighed end de 5-6 uger, grundet nødvendig nedtrapningsprocedure og forebyggende abstinensbehandling

 


MINNESOTA MODELLEN & INDIVIDUEL TERAPI


Som grundlæggende, arbjeder vi ud fra Minnesota Modellen - populært også kaldet en Minnesotakur, hvilket er opdateret til nutidens forhold, kombineret med tidssvarende og anerkendte terapeutiske metoder. 

Vores medarbejdere er selv tidligere alkoholikere, som selv er blevet ædru med hjælp fra en alkoholbehandling og med mange års stabil ædruelighed bag sig. Dette giver sammen med en professionel uddannelse en helt særlig baggrund for at forstå den aktive alkoholikers tankegang og forestillingsverden, samt konsekvenserne og den pris som alkoholikeren og familien uundgåeligt betaler, efterhånden som afhængigheden og sygdommen tager til. Samtidig er vi de første til at vide, at en slap karakter eller dårlig moral ikke er årsagen til et alkoholmisbrug. Vi er desuden med vores egen baggrund som alkoholikere fuldt ud i stand til på en positiv måde at imødegå alkoholikerens benægtelse samt dårlige undskyldninger, bagatelliseringer og bortforklaringer på drikkeriet. 

 


HVAD ER MINNESOTA MODELLEN?


Alkoholbehandling med Minnesotakuren har sin oprindelse i staten Minnesota i 1950’ernes USA, hvor en gruppe læger og psykiatere opnåede væsentligt bedre resultater ved at inddrage ædru alkoholikere fra ”Anonyme Alkoholikere” i deres alkoholbehandling og misbrugsbehandling. 

 • Alkoholbehandling med Minnesota modellen baserer sig på et samarbejde mellem sundhedsfagligt personale samt lægfolk. 
 • Minnesota Modellen anser alkoholisme som en primær, fremadskridende sygdom med indflydelse på hele familien. 
 • En meget vigtig faktor i en alkoholbehandling er det terapeutiske miljø med professionelt uddannede, ædru alkoholikere, der forestår og leder en alkoholbehandling. 
   

Det er afgørende vigtigt, at patienten opholder sig i trygge rammer med mulighed for at åbne sig og tale frit, uden at møde fordømmelse eller manglende forståelse.
 

 • Gennem behandlingsprogrammet og arbejdet mellem terapeut og patient brydes først patientens benægtelse af problemet, dets omfang og konsekvenser.
 • I løbet af relativt kort tid får patienten under de rette omstændigheder fornyet håb og motivation for en god tilværelse samt mod på at lægge sit liv om – ”jeg er ikke alene - det kan også lykkes for mig!”
 • Patienten hjælpes dernæst til at finde sine egne, indre ressourcer til at forholde sig til sygdommen på en konstruktiv måde og vælge et ædru liv, altså uden brug af alkohol eller andre stemningsændrende stoffer, eller støttemidler som f.eks. beroligende medicin eller antabus. 
 • I en alkoholbehandling arbejdes der også med patientens livsholdning og værdigrundlag.
 • Patienten bibringes gennem programmet og terapien alt i alt et nyt og reelt valg mellem ”at drikke” eller ”ikke drikke” – basalt set et valg mellem ”et godt liv” eller ”et dårligt liv”.
 • Som en naturlig følge af at arbejde med sig selv undergår patientens selvopfattelse og adfærd en markant forandring. Faktisk oplever størstedelen af patienterne det sådan, at de først har ”fundet sig selv” og fået deres egen frie vilje samt et rigtig godt liv gennem alkoholbehandling. 
   

Det handler blandt andet om at lære at forholde sig meget bevidst til sygdommen alkoholisme. Gennem en alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park bliver patienten så at sige ekspert i sin egen sygdom.
 

 • Metoderne i en alkoholbehandling er undervisning, foredrag, målrettede og alkoholrelaterede opgaver, ene-samtaler og terapi i gruppe og individuelt. Alt foregår i en varm og menneskekærlig atmosfære, hvor patienten trygt kan åbne sig. 
 • Desuden introduceres patienten i vores alkoholbehandling til AA, Anonyme Alkoholikeres program og dets landsdækkende netværk med mulighed for at bygge videre efter udskrivning på det, som patienten har lært i sin alkoholbehandling. 

Ved hjælp af alkoholbehandling efter Minnesota Modellen er ti-tusindvis af danske alkoholikere og andre afhængige, som ellers blev betragtet som håbløse tilfælde, blevet i stand til at klare deres liv uden brug af alkohol eller andre stemningsændrende stoffer. 

 


OPFØLGNING EFTER ALKOHOLBEHANDLING 


Efter udskrivning fra alkoholbehandling følges op med regelmæssig mødedeltagelse i Anonyme Alkoholikeres lokale, landsdækkende regi samt en efterbehandling i form af en ambulant alkoholbehandling, der består af en række ambulante møder med vores behandlere, samt telefon eller Skype (el. anden form for online mødetjeneste) konsultationer efter individuelt behov. 

 


FAMILIEORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING

 

Vi arbejder med familieorienteret alkoholbehandling. Dvs. med i vores behandlingspakke hører et program for den nærmeste familie. Hos os har vi ikke noget max antal personer, som kan deltage fra en familie med en pårørende i behandling – alle i familien, som kan have glæde af at deltage, er velkomne.


Disse programmer er vigtige og meget værdsatte af de pårørende, som her lærer om sygdommen, mekanismer og den indflydelse, som alkoholismen har på hele familien, samt principperne i en alkoholbehandling. Alt sammen under ledelse af en meget dygtig, empatisk, professionelt uddannet og indsigtsfuld familieterapeut. 

Der arbejdes med forløsning af traumer og med værktøjer til at imødegå den aktive alkoholikers manipulation, begrundelser og løgne omkring drikkeriet.

Desuden bevidstgøres familiemedlemmerne om begrebet medafhængighed og meget mere.

Sammen med muligheden for at besøge patienten i alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park, søndag eftermiddage, er der her rig lejlighed til at møde andre familier samt udveksle erfaringer og oplevelser omkring alkoholisme og dens indvirkning på familien. 

 

 

 

PRIS FOR ALKOHOLBEHANDLING

Alkoholbehandling som døgnbehandling foregår kun på privat basis i Danmark. Derfor skal man regne med selv at betale, evt. via en privat sundhedsforsikring.

Hvad koster en alkoholbehandling?

Vores pris for en alkoholbehandling er ikke hemmelig og selvom udgangspunktet er et 5-6 ugers ophold, er det ofte individuelt, hvor længe man skal være hos os, og er der særlige ressourcer, som der skal sættes ind med, påvirker det naturligvis også varrigheden. Vi har derfor brug for flest mulige oplysninger omkring den eventuelle nye patient, før det vil være forsvarligt for os, at oplyse en konkret pris.

Derfor, bør du ringe til os på 86871224, hvor vi kan oplyse nærmere om priser – vores tlf. er åben fra kl. 07.00 til kl. 23.00 alle dage, året rundt.

En privat sundhedsforsikring, som rigtig mange har via deres arbejdsplads, kan tit være en løsning på finansieringen i forbindelse med privat alkoholbehandling og prisen. Vi har et udmærket samarbejde med de fleste forsikringsselskaber; men det kan være nødvendigt at sikre sig, at der vitterligt ER dækning for misbrugsbehandling på den aktuelle sundhedsforsikring inden indlæggelse.

 

 

Udover at vi tilbyder en optimal alkoholafvænning og dybdegående alkoholbehandling med en succesrate nær de 80%, byder vi med vort domicil på Herregården Søbygaard på meget trygge, unikke og tiltalende samt inspirerende rammer  - de er i virkelig særklasse indenfor dansk misbrugsbehandling og alkoholbehandling - vel at mærke uden vi er dyrere end andre steder. 

 


 

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega et problem med alkohol?

Så tøv ikke med at kontakte os.

TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00

- også weekend og helligdage -

  

Vores telefonrådgivning er uforpligtende, og du må gerne være anonym. 

 


 

 

KVAILITETEN I VORES ALKOHOLBEHANDLING

Hvordan sikres kvalitet i alkoholbehandling? Først og fremmest er det vigtigt at sikre sig, at der er fast tilknyttede læger, som har erfaring med afhængighedssygdomme, og at patienten tilses af en af stedets læger i forbindelse med ankomst, og desuden at behandlingshjemmet også varetager lægeordineret afrusning efter Sundhedsstyrelsens og Styrelsen for Patientsikkerheds forskrifter. 

Kvalitet handler også om, at behandlingscentrets terapeuter har faglig misbrugs- og terapeutuddannelse, som det er tilfældet hos os, og også om de selv er ædru alkoholikere gennem mange år.

Andre medarbejdere er typisk aften-/nattevagter, der fungerer som omsorgspersoner, og som også skal have relevant faglig baggrund og selv være ædru alkoholikere.

På Behandlingscenter Søby Park arbejder vi med et struktureret og gennemprøvet behandlingsprogram, som gennem årene har hjulpet tusindvis af alkoholikere og andre med afhængighedssygdomme. Grundstenen er Anonyme Alkoholikeres 12 Trins program, men tilpasset nutiden og udvidet og opdateret med evidensbaserede terapiformer.

Selvfølgelig er de fysiske rammer også vigtige. Behandlingscenter Søby Parks rammer på en diskret beliggende Herregård ved Århus er helt unikke og i særklasse indenfor dansk misbrugsbehandling og alkohol behandling. 

Desuden er vores størrelse en styrke. Med 1.000 kvm og max. 12-13 patienter er der overskuelighed for alle samt helhjertet fokus på hver eneste patient og dennes familie. 

Vi er professionelle i vores tilgang, men møder dig i øjenhøjde og sætter samtidig pris på at være et "mindre" og trygt og varmt behandlingscenter / misbrugscenter. 

 

 

DEFINITION AF ALKOHOLMISBRUG 
 

 

Mennesker med alkoholproblemer som på daglig basis bruger alkohol og/eller afhængighedsskabende medicin til at komme igennem dagen regnes for at være alkoholikere eller medicinmisbrugere. Medicin- og alkoholmisbrug finder vi i alle samfundslag. Afhængighed kan ramme alle, høj som lav.

Sygdommen alkoholisme er bl.a. karakteriseret ved benhård benægtelse af problemet og kontroltab. Den sygdomsramte magter ikke selv at erkende eller overvinde problemet - en effektiv og professionel misbrugsbehandling / alkoholbehandling er derfor påkrævet.  

Facts: Sundhedsstyrelsen oplyser at ca. hver 20. dansker dør som alkoholiker, altså af alkoholrelaterede sygdomme. Går man 60 år tilbage, var det kun hver 50. dansker som døde af lignende sygdomme. Danskernes alkoholforbrug i dag er et af de største i verden, specielt blandt unge. Gennemsnittet ligger på 11,5 liter ren alkohol om året, for en dansker over 14 år. Det selv samme tal lå på bare 5 liter tilbage i 1960’erne.

Alkoholafhængighed omfatter flere stadier, hvor sygdommen er progressivt fremadskridende og forværres med tiden, hvis ikke man kommer i behandling og derved får sygdommen under kontrol.

Et alkoholmisbrug tiltager som tiden går og ender op i en sygelig tilstand, som kræver professionel alkoholbehandling / misbrugsbehandling.

Ofte manifesterer alkoholmisbruget sig i depression, social angst, søvnproblemer. Alkoholikerens krop vil også udvikle fysiske og psykiske tegn på, at den mangler alkohol. Den alkoholiserede vil nødvendigvis bruge alkoholen til at dulme abstinenserne.

Det kan dog være svært som pårørende at se disse fysiske og psykiske tegn, fordi alkoholikeren, hvis han/hun befinder sig i stadie 1 eller 2, virker relativ upåvirket udadtil.

Her er en forenklet beskrivelse af de forskellige stadier og indvirkningen af en professionel alkoholbehandling:

1. Stadie

 • Øget tolerance
 • Drikker i det skjulte
 • Tankerne rettet mod alkohol
 • Sluger eller nedsvælger de første drinks
 • Bliver ilde berørt, når der tales om alkoholmisbrug

2. Stadie

 • Undskyldninger og bortforklaringer
 • Bebrejdelser fra familien
 • Samvittighedsnag
 • På vandvognen
 • Ændrer drikkemønster
 • Mister venner
 • Mister anseelse og selvrespekt
 • Ændringer i familiens virke og roller
 • Geografisk flugt
 • Opbygger forråd af flasker
 • Mister kørekort/arbejde/familie/skilsmisse
 • Ofte ses symptomer på depression

3. Stadie

 • Drikker flere dage i træk
 • Ødelæggelse af etiske værdier
 • Svækkelse af tankeevne
 • Rystelser
 • Psykomotoriske hæmninger
 • Drikker for at holde symptomerne nede
 • Løber tør for undskyldninger
 • Løber tør for bortforklaringer
 • I mange tilfælde selvmordstanker

Alkoholbehandling

 


 

 

HVORDAN OPLEVES ET ALKOHOLPROBLEM?

De første, som opdager alkoholikerens misbrug, er de nærmeste familiemedlemmer. Det er svært for pårørende, når de får øjnene op for det, at være vidne til at noget ikke er som det plejer eller bør være. De fleste reagerer ved at trække og isolere sig fra den alkoholiserede, men også fra omverdenen. Det bliver gradvist værre og opleves ofte ved, at der ikke bliver inviteret venner og familie på besøg længere. Langsomt begynder familiemedlemmer og de tætteste venner at undre sig.

En alkoholiseret forælder tager hårdt på de fleste familier, det opleves ofte at børnene føler de er skyld i mors/fars alkoholmisbrug.

I de første stadier opleves det, at alkoholikeren stadig er normal ud udadtil, da han/hun stadig kan passe sit arbejde og leve en relativt normal hverdag.

Alkoholafhængigheden udvikler sig stille og roligt til det værre i en proces over flere år, hvorfor den nærmeste familie langsomt vænner sig til det. Med andre ord flytter familiens grænser sig fra, hvad der ”ikke var i orden” for nogle år siden til at være “normalt” i dag, uden de egentlig registrerer det. Det medfører at de nærmeste ikke tænker på alkoholismen som et problem og dermed formindskes behovet fejlagtigt og motivationen for indgriben og alkoholbehandling.

Familien bruger dog mange ressourcer på at fortælle sig selv at “alt er som det skal være”. Dertil bruger alkoholikeren også ressourcer på at planlægge indtagelsen af alkohol, så andre ikke opdager det, samtidig med han/hun gennemgår store fysiske og psykiske forandringer over tid.

Familiemedlemmer tæt på oplever den alkoholiserede som 2 forskellige personer, én som er den de elsker og holder af og en med flasken i hånden, som de ikke længere kan holde ud at være i selskab med.

 

 

SOM UDVIKLINGEN AF ALKOHOLISME TILTAGER, VOKSER ALKOHOLIKERENS LØGNE, BENÆGTELSE OG MANIPULATION AF FAMILIEN

Nyfundne, tomme flasker påstås at være fra for længe siden. Det samme med nyindkøbte. Der snydes med at tage antabus, eller alkoholikeren finder ud af at neutralisere virkningen heraf.

Små ærinder med gennemskuelige begrundelser væk fra familien forekommer, måske endda flere gange dagligt – i virkeligheden går turen til tankstationen. Der oprettes depoter med alkohol på strategiske steder. Redskabsskuret i haven får mange besøg i løbet af dagen. Alkohol hældes om og kamufleres i neutrale og uskyldigt udseende flasker. Der spises Blå Gajol eller lignende i store mængder for at skjule ånden af alkohol. I barskabet tyndes spiritus op med vand for at skjule, at det svinder i flaskerne. Nogen står op om natten, og drikker mens familien sover, og lister så i seng igen. Alkoholikeren er, indtil en vis grænse, god til at bære sin brandert og kan tåle promiller, som ville slå de fleste ud.

Konfronteres alkoholikeren med drikkeriet, afvises det som opspind fra familiens side. ”1 øl lugter lige så meget som 10!” – ”Jeg har KUN drukket 1 øl”. Mange alkoholikere har ligefrem prøvet at blive opdaget med flasken for munden, men nægter alligevel alt – konen så simpelthen syner!

Enhver bemærkning om hjælp, eller egentlig alkoholbehandling, afvises med ”Jeg kan stoppe til hver en tid, hvis jeg vil!” og ”Jeg VIL kunne drikke en øl eller et glas vin” – ”Naboen drikker da meget mere end mig; HAN trænger til at komme i alkoholbehandling!”

Der loves måske bod og bedring, når alkoholikeren presses hårdt og får stolen sat for døren; men alkoholbehandling - Nej da! Og snart er den ene genstand alligevel blevet til flere. Familien – og alkoholikeren – skuffes igen og igen.  

 

 

ALKOHOLISME FÅR OFTE FØLGESKAB AF EN DEPRESSIV TILSTAND HOS ALKOHOLIKEREN

I takt med at alkoholisme udvikler sig, opstår der ”øget tolerance”; dvs. der skal større og større mængder alkohol til for at opnå den samme virkning. På et vist niveau oplever mange alkoholikere en depressiv tilstand (som alkoholikeren så også kan bruge til at forklare og retfærdiggøre drikkeriet).

Hos egen læge, nævnes der ingenting om det overdrevne forbrug af alkohol eller egentlig alkoholisme, og ingen kan fortænke lægen i ikke at tænke behov for alkoholbehandling. Lægen ser en person, der vitterligt er depressiv, og antidepressiv medicin bliver introduceret i alkoholikerens liv, men uden nævneværdig effekt, for virkningen ødelægges af alkohol. 9 ud af 10, som kommer i alkoholbehandling hos os, har antidepressiv medicin med i bagagen.  

Alkoholen (og ved nogle typer beroligende medicin og sovemedicin) bliver i det lange løb den direkte årsag til indre uro. Der skal mere og mere til for at opnå en positiv effekt – alkoholikeren kommer ind i en ond cirkel. Ingen tvivl om, at alkoholikeren på dette stadie, har stort behov for en alkoholbehandling!

På et vist tidspunkt i udviklingen af alkoholisme indtræder fasen med egentlige abstinenser (ligner meget abstinenser ved narkotikamisbrug), der kun kan dæmpes med mere alkohol. Alkoholikeren har ikke længere noget frit valg, men kan kun fungere med alkohol i blodet, kaldet en funktionspromille.

 

 

ALKOHOLIKEREN HVERKEN KAN ELLER VI SE DET VOKSENDE PROBLEM MED ALKOHOL I ØJNENE

Med tiden mister en alkoholiker troværdighed og anseelse, ikke bare i familien, men også overfor omverdenen. Gode venner trækker sig, alkoholikeren OG familien bliver mere og mere isoleret.

Trods øget tolerance overfor alkohol, voksende afhængighed og andre tiltagende konsekvenser af alkoholisme, hverken kan eller vil alkoholikeren indse behovet for hjælp i form af alkoholbehandling.

Realitetssansen er med andre ord stærkt svækket; alkoholikeren ser verden og livet som gennem en mat glasrude, der udvisker følelsesliv og evnen til nærvær.

Alkoholbehandling og et liv uden alkohol ligger helt udenfor alkoholikerens forestillingsevne, hvorfor forslag om at komme i alkoholbehandling, fejes af bordet med benægtelse af den voksende alkoholisme. Tværtimod bagatelliseres problemet.

 

 

ARBEJDSPLADSEN MÆRKER, AT ”NOGET” ER PÅ VEJ I EN FORKERT RETNING

Især for mandlige alkoholikere er jobbet af meget stor betydning, og langt henad vejen passes arbejdet da også fuldt ud, måske endda mere end det.

Jobbet bruges ofte som led i benægtelsen – ”Har jeg måske ikke et godt arbejde, og passer jeg det ikke til punkt og prikke”?

Indtægten fra arbejdet er også det økonomiske grundlag for drikkeriet og er med til at muliggøre ”den pæne facade”.

Det kan derfor også være vanskeligt for en arbejdsgiver, og kollegaer, at identificere behovet for alkoholbehandling hos en medarbejder. Men alligevel mærkes det måske, at ”noget” ikke er helt, som det skal være.

Det synes måske som om, vedkommende har en lidt ”uheldig” periode, hvorfor kollegaer tager over med løsning af opgaver, som alkoholikeren egentlig skulle udføre. Mandagssygemeldinger? Alkoholikeren begår fejl? Effektiviteten er dalende? Måske endda man oplever en svag og sur duft af gammelt druk indimellem?

Én ting er sikkert, i det lange løb formår alkoholikeren ikke at passe arbejdsopgaverne tilfredsstillende. For det går kun én vej, og det er ned ad bakke. Over tid bliver alkohol en større og større nødvendighed for at kunne fungere nogenlunde.

Sættes der ikke ind med en effektiv alkoholbehandling, ender det helt galt for medarbejderen. Fyreseddel, opløsning af familien, ødelagt økonomi, helbredsskader, ensomhed og til sidst sidder den nu tidligere medarbejder med flasken som eneste og bedste ven og med udsigten til en alt for tidlig og uværdig død.

Men der KAN gøres noget, uden det kommer så vidt. Som arbejdsgiver kan man bidrage med medmenneskelig og uvurderlig støtte ved at stille krav til en alkoholiker om at acceptere at komme i alkoholbehandling. 

I mange tilfælde kan virksomheden trække på en privat sundhedsforsikring. Eller, som der er lov for, betale medarbejderens alkoholbehandling og samtidig trække udgiften fra, uden det beskattes hos den ansatte. Dette gælder for resten også for enkeltmands virksomheder, blot virksomheden skattemæssigt køres under Virksomhedsordningen.

Se i øvrigt under menupunktet ”FOR VIRKSOMHEDER” her på hjemmesiden.

 

 


 

INTERVENTION TIL BEHANDLING AF ALKOHOL

Vi kan hjælpe dig med at motivere en alkoholiker til at komme i alkoholbehandling. Men ring FØR du gør noget.

Et udpræget og meget stærkt benægtelses-symptom er nærmest en fast bestanddel af sygdommen alkoholisme.

Men der er også mange andre faste kendetegn på alkoholisme: Bagatellisering (jeg har jo kun drukket 1 øl, og du ved, den lugter lige så meget som 10), alkoholikeren vil ikke have hjælp (det er enten fuldstændig unødvendigt, da der jo ikke er et problem overhovedet - eller hårdt presset, alkoholikeren insisterer på selv at ville klare det), manglende nærvær og manglende realitetssans når det kommer til sygdommen, løgnagtig adfærd, drikker i det skjulte og alene, drikkeriet er omfattet af planlægning, måske opbygning af depoter med alkohol, tomme flasker gemmes osv. osv.

Sygdommen alkoholisme er måske på den måde, den eneste sygdom, man ikke vil have hjælp til!

Skal der gribes ind overfor sygdommen alkoholisme, så den stoppes effektivt, må andre end alkoholikeren derfor træde i karakter og tage føringen!

Dvs. den nærmeste familie, må sammen finde en løsningsmodel, som alle kan gå helt og fuldt ind for, og derefter i fællesskab præsentere denne for alkoholikeren med krav om, at alkoholikeren accepterer og følger familiens løsning.

Men det er selvfølgelig lettere sagt end gjort! Derfor, ring derfor til os inden du gør noget som helst.

 

 

Vi har erfaring og indsigt i, hvordan det skal gribes an, så alkoholikeren accepterer at gå i alkoholbehandling. 

 

Det er jo ikke fordi familien ikke har forsøgt sig tidligere; men vores erfaring siger os, at familiens egne forsøg oftest fejler, fordi hele familien ikke stiller op på én gang, men sender én budbringer, dernæst måske en anden, og familien har heller ikke én bestemt, konkret løsning med til alkoholikeren.

Desuden har budbringeren, eller andre i familien, ikke redskaberne og forudsætningen for hverken at forudse eller læse alkoholikerens reaktioner på kravet om, at nu må det holde op.

En egentlig intervention, som det hedder i fagkredse, hvor familien i samlet trop konfronterer alkoholikeren med ét bestemt krav, nemlig at komme afsted og få hjælp i en alkoholbehandling, bør aldrig foregå uden professionel vejledning, forberedelse og aktiv deltagelse af den professionelle.

Ring derfor til vores Steen Beck og hør nærmere om hans aktive deltagelse i den ”svære samtale” og hvordan en intervention forløber med forudgående, omhyggelig og professionel forberedelse og instruktion af de deltagende familiemedlemmer.

Steen Beck har mange års erfaring med at forestå flere hundrede interventioner. Han får dem stort set altid med direkte i behandling i forlængelse af samtalen. Det er virkelig undtagelsen, at det ikke lykkes.

Interventionen og hjælpen hertil er indeholdt i vores pris for selve behandlingen; men det er selvfølgelig op til familien, om den vil have vores assistance. Men ét er sikkert, der er kun et skud i bøssen, og mislykkes det for familien alene, kan vi eller andre ikke komme og rydde op i kaos bagefter.

Vi forbeholder os retten til at vurdere, om de rette motiver og ressourcer et til stede hos de familiemedlemmer, der kan deltage i interventionen.

Det er også vigtigt at vide, at en intervention skal ske med værdighed og respekt for alkoholikeren, såvel som for familien.

De rette motiver er bl.a. bekymring, kærlighed og omsorg for både alkoholikeren og familien – der er ikke tale om et bagholdsangreb (selvom alkoholikeren ikke skal vide noget i forberedelsesfasen) eller en straffeaktion.

Det kan være svært at finde positive følelser som omsorg og kærlighed frem som situationen er aktuelt, men uden disse følelser, sad du ikke og læste på vores sider her.

Var du ligeglad med alkoholikeren i din familie, ville du jo ikke røre en finger. 

 

 

Interventionen instrueres af en af vore erfarne medarbejdere og foregår efter en omhyggelig forberedelse og et forventet forløb, som vi forbereder os til sammen med familien / arbejdsgiveren, inden tilbuddet om hjælp med alkoholbehandling forelægges alkoholikeren. 
Interventionen skal ses som en opgave. En vigtig opgave har man lov at forberede sig seriøst og omhyggeligt til! Men man skal vide, hvad man har med at gøre. Ellers vinder man hverken ørenlyd eller respekt for løsningen, når tilbuddet om hjælp og alkoholbehandling præsenteres. Der er ikke tale om at snigløbe alkoholikeren eller om at ”gå bag ryggen”, men om en livsvigtig opgave udført i dyb kærlighed og omsorg! 

Målet med en ”Intervention” er KUN at få alkoholikeren til at acceptere hjælp i form af alkoholbehandling. Om alkoholikeren evt. skal stoppe helt med at drikke og hvordan, følger i hans alkoholbehandling. 

En intervention bør KUN udføres med instruktion og konkret deltagelse af en professionel, en såkaldt ”Interventionist”.

Mislykkes en ”privat” intervention, altså som familien selv stiller an uden behørig instruktion og hjælp, kan andre ikke bagefter komme og bringe orden i kaos. Forsøget kan ikke bare gentages.

Kontakt derfor os, og hør nærmere om, hvordan vi tilbyder at deltage direkte i den ”svære samtale”, hvor alkoholikeren skal overbevises om nødvendigheden af at komme i alkoholbehandling for dermed at slippe fri af sin alkoholafhængighed.

Forud for en intervention sikrer vi os altid, at familien er omhyggeligt instrueret, og at der er 100% enighed om målet med interventionen, hvilket er blot én af forudsætningerne for, at den lykkes.

Vi deltager også konkret og direkte, hvor det oftest er vores medarbejder, som indleder samtalen med alkoholikeren med tydelig forklaring af, hvad det er hans familie beder ham om, nemlig at gøre noget seriøst ved sin alkoholafhængighed ved at komme i alkoholbehandling, samme dag.

Yderligere sikres det, med deltagelse af en af vores medarbejdere, at interventionen forløber med respekt og værdighed for de involverede deltagere, såvel som for alkoholikeren selv.

Vi har erfaring fra hundredvis af interventioner, hvor det med kun ganske få undtagelser, altid lykkes at få alkoholikeren i alkoholbehandling samme dag, simpelthen ved at han kører afsted med vores medarbejder og direkte til Behandlingscenter Søby Park.

 

En Intervention bør KUN foregå med hjælp og instruktion, støtte og konkret deltagelse af en professionel. Hjælpen koster ikke ekstra, men er selvfølgelig betinget af, at an alkoholbehandling sker i vores regi og ikke på et andet behandlingscenter. Vi forbeholder os også retten til omhyggeligt at vurdere, om de nødvendige ressourcer er til stede hos de deltagende familiemedlemmer.

 

UFORPLIGTENDE FORBESØG OG ALKOHOLRÅDGIVNING 
 

En anden mulighed er et besøg på Behandlingscenter Søby Park. Sammen kan vi drøfte perspektiverne i et fortsat drikkeri kontra alkoholbehandling. 

Et succesfyldt resultat af et forbesøg sammen med alkoholikeren kræver, ligesom med intervention, en forudgående forberedelse af familien, hvor vi oplyser om det forventelige forløb af besøget, og hvad der er nødvendigt for et positivt resultat. Uden forberedelse er besøget sandsynligvis spildt. 

Under alle omstændigheder kan alkoholikeren ikke indlægges til alkoholafvænning / alkoholbehandling mod sin vilje, altså blive tvangsindlagt. Der skal en personlig accept til! Men både ved ”Intervention” og ”Forbesøg” lykkes det med den rette motivering at få denne accept fra alkoholikeren, som oftest accepterer med en positiv holdning, og ofte endda med lettelse!

Interventionen bør kun foregå med professionel bistand og rådgivning.

 

 


 

Behandlingscenter Søby Park

RING FØR DU GØR NOGET

Kontakt Steen Beck på TLF. 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontakter dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring situationen.

 


 

Alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park

 

 

Tag det gode liv tilbage!

 

At tørlægge kroppen er den mindste del af processen frem til et ædru liv, og er ingen løsning i sig selv.

Det handler om at blive, og forblive "mentalt ædru"!

Alkoholbehandling på Søby Park

 

 

Patienten restitueres både fysisk og mentalt. 

 

Kontakt os idag for yderligere information. 

TLF. 86 87 12 24

Alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park

 

 

12-trins behandling + terapi 

Grundstenen i behandlingen er Anonyme Alkoholikeres 12-trins program, der er en række værktøjer og forslag (ikke påbud) om, hvordan den afhængige kan slippe fri af alkohol og leve sit liv fremadrettet som ædru.