Bliv ringet op
 Vi er der for dig - Også for pårørende.  
   Telefon rådgivning er altid gratis, uforpligtende og anonymt. Kontakt os NU på tlf. 86 87 12 24   

ALKOHOLBEHANDLING & MISBRUGSBEHANDLING på BEHANDLINGSCENTER SØBY PARK

 

4 ud af 5 af vore patienter lægger misbruget bag sig. 

 

Vi har ingen ventelister og modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt.

Ring derfor på tlf. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende i alkohol behandling her på Behandlingscenter Søby Park.

 

Vi behandler med stor succes mennesker med afhængighedssygdomme og misbrug af alkohol eller benzodiazepiner samt kokain og hash.

Behandlingscenter Søby Park er med domicil på en mindre herregård tæt på Århus i særklasse det smukkeste og skønneste behandlingscenter i Danmark.

Med 5 hektar park, omkranset af Frijsenborgskovene udenfor Århus, er vi midt i en vidunderlig natur med et meget rigt dyreliv.  Stedet er fyldt med fred og ro og derfor ideelt til misbrugsbehandling med refleksion og eftertanke.

Med herskabelige rammer og et yderst kompetent og engageret personale, der yder en helhjertet indsats for hver eneste patient og dennes familie, opretholder vi en unik standard indenfor alkoholbehandling / misbrugsbehandling. 

 


 

ALKOHOLBEHANDLING PÅ BEHANDLINGSCENTER SØBY PARK 

 • Afrusning & ankomst til misbrugsbehandling / alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park.
 • Tryghed, omsorg, motivering og empati. 
 • Opstart af alkoholbehandling: Overvåget, lægeordineret, smertefri afrusning, medicinsk baseret, kombineret med NADA akupunktur.
 • Varighed af en alkohol behandling, 5-6 uger i døgnophold.
 • Alkoholbehandling efter Minnesotabehandlingen, udvidet og kombineret med evidensbaserede terapiformer.
 • Ambulant opfølgning på alkoholbehandling - 1 dag om måneden i 11 måneder.
 • Alkoholbehandlingscenter & Familieprogram.
   

Et behandlingsophold hos os er bestemt ikke kedeligt, men kan udtrykkes som en spændende indre, terapeutisk rejse, hvor ikke alene patientens alkoholproblem løses, men hvor mange af livets aspekter vendes. Depression, dårlig søvn, manglende selvtillid og selvværd (nedbrudt af misbruget), mistet livsmod, tabte relationer, traumer mm er emner, som også er yderst relevante at få bearbejdet under opholdet. Ja, vi kommer meget vidt omkring i en alkoholbehandling. 

På Behandlingscenter Søby Park indbefatter vores professionelle og effektfulde alkoholbehandling som det første en lægeordineret og monitoreret alkohol afrusning med abstinensforebyggende indsats. 

Behandlingen er tilrettelagt i døgnophold i et menneskekærligt og terapeutisk miljø med en struktureret behandlingsplan med individuelle tiltag for patienterne, introduktion til Anonyme Alkoholikeres program (De Tolv Trin), deltagelse et par gange om ugen i Anonyme Alkoholikeres mødeaktiviteter, arbejde med personlige opgaver, foredrag og undervisning i sygdomsbegrebet og sygdomsforståelse samt -håndtering, indentifikation af tilbagefaldstegn og tilbagefaldsforebyggende strategier, forevisning af film med alkoholmisbrug som tema, samtaler og sparring med en personligt tilknyttet behandler, sessioner med effektive terapiformer, samt en opfølgningsperiode med ambulante møder. Altsammen i en positiv ånd, men også meget koncentreret og intensivt. Desuden er der et familieprogram for de nærmeste pårørende. 

Andre områder i behandlingen er etablering og opretholdelse af struktur i hverdagen, afdækning og bearbejdning af traumer eller andet, som måtte stå i vejen for opnåelsen af et ædru liv.

 

Vore misbrugskonsulenter forestår den egentlige alkoholafvænning / misbrugsbehandling / alkohol behandling.

Vor faste stab af dygtige lægekonsulenter er ansvarlige for alt lægefagligt, herunder ordination og iværksættelse af en fagligt betryggende, medicinsk baseret alkohol afrusning og abstinensforebyggende behandling. Denne kombination sikrer fokus og sikkerhed i alle forhold. 

Desuden - som noget helt specielt for et dansk alkohol misbrugscenter er vore professionelle, misbrugsuddannede medarbejdere tilgængelige for patienterne døgnet rundt i tilfælde af akut opstået krise.

Sammenholdt med vores relativt lille størrelse med max. 12 patienter ad gangen, betyder det overskuelighed og tryghed for alle samt helhjertet opmærksomhed og fokus på familien og hver eneste patient. 

 

Læs mere omkring Behandlingen..

ANKOMST TIL ALKOHOL AFRUSNING & ALKOHOLBEHANDLING
 

Alt ser måske stadig nogenlunde ud på overfladen. Men for en stor del af vore patienter er vi den “sidste chance”, som familien giver den afhængige. 

Patienten kan komme i alkoholbehandling hos os omgående, uanset tidspunkt eller dag på året, dog kun efter forudgående henvendelse, tlf. 86 87 12 24.

Vi stiller ikke krav om, at alkoholikeren er ædru ved indlæggelsen på vores alkoholbehandlingscenter. Om der er behov for alkoholbehandling i København, Århus eller Odense, så henter vi patienten, uanset hvor i landet - eller udlandet.

Mange af vore patienter har været igennem andre forudgående tiltag med hjælp for at få styr på deres alkoholmisbrug. F.eks. henvendelse til egen læge, antabus, psykiatrisk afdeling, psykolog samtaler, eller evt. kommunale tilbud. Dog uden succes indtil videre. Vi ser ikke disse tilbud som forfejlede eller ubrugelige - meget ofte kan de derimod være et underlag og cementere den endelige og virksomme løsning. Det er aldrig for sent at komme i alkoholbehandling, og man kan ikke sige om nogen, at han/hun er håbløs!


TRYGHED, EMPATI & OMSORG


Ved ankomsten til alkoholbehandling modtages patienten naturligvis af vore dygtige medarbejdere. Her bliver ingen dømt eller fordømt for deres alkoholmisbrug og sygdom - eller overladt til sig selv. Vi er professionelle behandlere, men har alle selv været turen igennem med et alkoholmisbrug og en alkoholbehandling, og ved hvor svært det er!

Vores fokus i en alkoholbehandling er i første omgang, at patienten skal føle sig tryg og velkommen og mærke, at der bliver taget hånd om akutte praktiske problemer såvel som abstinenser og alkohol afrusning. Også medpatienter vil yde deres bedste for at ny-kommeren skal føle sig velkommen – de kan selv huske, hvordan det er at være ny. Mødet med andre alkoholikere, både behandlere og medpatienter i bedring, opdagelse af fælles træk og erfaringer, og at man ikke er den eneste i hele verden med et alkoholmisbrug, og især ”måden at have det på”, virker oftest efter få dages ophold som en stor befrielse for den nyankomne patient. 


OVERVÅGET, LÆGEORDINERET & SMERTEFRI ALKOHOL AFRUSNING.  


Som hovedregel indledes patientens alkoholbehandling / alkoholafvænning med en lægeordineret, medicinsk baseret og overvåget alkohol afrusning samt abstinensforebyggende behandling, suppleret med NADA akupunktur.


VARIGHED AF VORES ALKOHOLBEHANDLING


En alkoholbehandling tager normalt 5-6 uger i døgnophold, hvor patienten altså bor hos os. Der gives principielt ingen "udgangstilladelser" i denne periode. Patienten må nødvendigvis skærmes og koncentrere sig om sin alkoholbehandling og det terapeutiske forløb. Det er jo også vigtigt at komme tilbage og fungere i hverdagen og arbejdslivet igen hurtigst muligt. 

Behandling for misbrug af receptpligtig medicin har oftest længere varighed end de 5-6 uger, grundet nødvendig nedtrapningsprocedure og forebyggende abstinensbehandling. 


MINNESOTA MODELLEN & INDIVIDUEL TERAPI


På Alkohol Behandlingscenter Søby Park arbejder vi som basis ud fra Minnesota Modellen - populært kaldet en Minnesotakur - opdateret til nutidens forhold og kombineret med tidssvarende og anerkendte terapeutiske metoder. 

Vore medarbejdere er selv tidligere alkoholikere, som selv er blevet æderu med hjælp i en alkoholbehandling og med mange års stabil ædruelighed bag sig. Dette giver sammen med en professionel uddannelse en helt særlig baggrund for at forstå den aktive alkoholikers tankegang og forestillingsverden, samt konsekvenserne og den pris som alkoholikeren og familien uundgåeligt betaler, efterhånden som afhængigheden og sygdommen tager til. Samtidig er vi de første til at vide, at en slap karakter eller dårlig moral ikke er årsagen til et alkoholmisbrug. Vi er desuden med vores egen baggrund som alkoholikere fuldt ud i stand til på en positiv måde at imødegå alkoholikerens benægtelse samt dårlige undskyldninger, bagatelliseringer og bortforklaringer på drikkeriet. 


HVAD ER MINNESOTA MODELLEN?


Alkoholbehandling med Minnesotakuren har sin oprindelse i staten Minnesota i 1950’ernes USA, hvor en gruppe læger og psykiatere opnåede væsentligt bedre resultater ved at inddrage ædru alkoholikere fra ”Anonyme Alkoholikere” i deres alkoholbehandling og misbrugsbehandling. 

 • Alkoholbehandling med Minnesota modellen baserer sig på et samarbejde mellem sundhedsfagligt personale samt lægfolk. 
 • Minnesota Modellen anser alkoholisme som en primær, fremadskridende sygdom med indflydelse på hele familien. 
 • En meget vigtig faktor i en alkoholbehandling er det terapeutiske miljø med professionelt uddannede, ædru alkoholikere, der forestår og leder en alkoholbehandling. 
   

Det er afgørende vigtigt, at patienten opholder sig i trygge rammer med mulighed for at åbne sig og tale frit, uden at møde fordømmelse eller manglende forståelse.
 

 • Gennem behandlingsprogrammet og arbejdet mellem terapeut og patient brydes først patientens benægtelse af problemet, dets omfang og konsekvenser.
 • I løbet af relativt kort tid får patienten under de rette omstændigheder fornyet håb og motivation for en god tilværelse samt mod på at lægge sit liv om – ”jeg er ikke alene - det kan også lykkes for mig!”
 • Patienten hjælpes dernæst til at finde sine egne, indre ressourcer til at forholde sig til sygdommen på en konstruktiv måde og vælge et ædru liv, altså uden brug af alkohol eller andre stemningsændrende stoffer, eller støttemidler som f.eks. beroligende medicin eller antabus. 
 • I en alkoholbehandling arbejdes der også med patientens livsholdning og værdigrundlag.
 • Patienten bibringes gennem programmet og terapien alt i alt et nyt og reelt valg mellem ”at drikke” eller ”ikke drikke” – basalt set et valg mellem ”et godt liv” eller ”et dårligt liv”.
 • Som en naturlig følge af at arbejde med sig selv undergår patientens selvopfattelse og adfærd en markant forandring. Faktisk oplever størstedelen af patienterne det sådan, at de først har ”fundet sig selv” og fået deres egen frie vilje samt et rigtig godt liv gennem alkoholbehandling. 
   

Det handler blandt andet om at lære at forholde sig meget bevidst til sygdommen alkoholisme. Gennem en alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park bliver patienten så at sige ekspert i sin egen sygdom.
 

 • Metoderne i en alkoholbehandling er undervisning, foredrag, målrettede og alkoholrelaterede opgaver, ene-samtaler og terapi i gruppe og individuelt. Alt foregår i en varm og menneskekærlig atmosfære, hvor patienten trygt kan åbne sig. 
 • Desuden introduceres patienten i vores alkoholbehandling til AA, Anonyme Alkoholikeres program og dets landsdækkende netværk med mulighed for at bygge videre efter udskrivning på det, som patienten har lært i sin alkoholbehandling. 

Ved hjælp af alkoholbehandling efter Minnesota Modellen er ti-tusindvis af danske alkoholikere og andre afhængige, som ellers blev betragtet som håbløse tilfælde, blevet i stand til at klare deres liv uden brug af alkohol eller andre stemningsændrende stoffer. 


OPFØLGNING EFTER ALKOHOLBEHANDLING 


Efter udskrivning fra alkoholbehandling følges op med regelmæssig mødedeltagelse i Anonyme Alkoholikeres lokale, landsdækkende regi samt efterbehandling i form af en række ambulante møder med vore behandlere samt telefon eller Skype/Viper konsultationer efter individuelt behov. 


ALKOHOLBEHANDLING MED FAMILIEPROGRAM


Vores alkoholbehandling omfatter et program for den nærmeste pårørende.
Disse kurser er vigtige og meget værdsatte af de pårørende, som her lærer om sygdommen og de mekanismer og den indflydelse, som alkoholismen har på hele familien samt principperne i en alkoholbehandling. Alt sammen under ledelse af en meget dygtig, empatisk, professionelt uddannet og indsigtsfuld familieterapeut. 

Sammen med muligheden for at besøge patienten i alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park på søndag eftermiddage, er der her rig lejlighed til at møde andre familier samt udveksle erfaringer og oplevelser omkring alkoholisme og dens indvirkning på familien. 

 

Udover at vi tilbyder en optimal alkoholafvænning og dybdegående alkoholbehandling med en succesrate nær de 80%, byder vi med vort domicil på Herregården Søbygaard på meget trygge, unikke og tiltalende samt inspirerende rammer  - de er i virkelig særklasse indenfor dansk misbrugsbehandling og alkoholbehandling - vel at mærke uden vi er dyrere end andre steder. 

Læs mindre omkring Behandlingen..

 


 

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega et problem med alkohol?

Så tøv ikke med at kontakte os.

TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00

- også weekend og helligdage -

  

Vores telefonrådgivning er uforpligtende, og du må gerne være anonym. 

 


 

DEFINITION AF ALKOHOLMISBRUG 
 

Mennesker med alkoholproblemer som på daglig basis bruger alkohol og/eller afhængighedsskabende medicin til at komme igennem dagen regnes for at være alkoholikere eller medicinmisbrugere. Medicin- og alkoholmisbrug finder vi i alle samfundslag. Afhængighed kan ramme alle, høj som lav.

Sygdommen alkoholisme er bl.a. karakteriseret ved benhård benægtelse af problemet og kontroltab. Den sygdomsramte magter ikke selv at erkende eller overvinde problemet - en effektiv og professionel misbrugsbehandling / alkoholbehandling er derfor påkrævet.  

Facts: Sundhedsstyrelsen oplyser at ca. hver 20. dansker dør som alkoholiker, altså af alkoholrelaterede sygdomme. Går man 60 år tilbage, var det kun hver 50. dansker som døde af lignende sygdomme. Danskernes alkoholforbrug i dag er et af de største i verden, specielt blandt unge. Gennemsnittet ligger på 11,5 liter ren alkohol om året, for en dansker over 14 år. Det selv samme tal lå på bare 5 liter tilbage i 1960’erne.

Alkoholafhængighed omfatter flere stadier, hvor sygdommen er progressivt fremadskridende og forværres med tiden, hvis ikke man kommer i behandling og derved får sygdommen under kontrol.

Et alkoholmisbrug tiltager som tiden går og ender op i en sygelig tilstand, som kræver professionel alkoholbehandling / misbrugsbehandling.

Ofte manifesterer alkoholmisbruget sig i depression, social angst, søvnproblemer. Alkoholikerens krop vil også udvikle fysiske og psykiske tegn på, at den mangler alkohol. Den alkoholiserede vil nødvendigvis bruge alkoholen til at dulme abstinenserne.

Det kan dog være svært som pårørende at se disse fysiske og psykiske tegn, fordi alkoholikeren, hvis han/hun befinder sig i stadie 1 eller 2, virker relativ upåvirket udadtil.

Her er en forenklet beskrivelse af de forskellige stadier og indvirkningen af en professionel alkoholbehandling:

1. Stadie

 • Øget tolerance
 • Drikker i det skjulte
 • Tankerne rettet mod alkohol
 • Sluger eller nedsvælger de første drinks
 • Bliver ilde berørt, når der tales om alkoholmisbrug

2. Stadie

 • Undskyldninger og bortforklaringer
 • Bebrejdelser fra familien
 • Samvittighedsnag
 • På vandvognen
 • Ændrer drikkemønster
 • Mister venner
 • Mister anseelse og selvrespekt
 • Ændringer i familiens virke og roller
 • Geografisk flugt
 • Opbygger forråd af flasker
 • Mister kørekort/arbejde/familie/skilsmisse
 • Ofte ses symptomer på depression

3. Stadie

 • Drikker flere dage i træk
 • Ødelæggelse af etiske værdier
 • Svækkelse af tankeevne
 • Rystelser
 • Psykomotoriske hæmninger
 • Drikker for at holde symptomerne nede
 • Løber tør for undskyldninger
 • Løber tør for bortforklaringer
 • I mange tilfælde selvmordstanker

Alkoholbehandling

 


 

HVORDAN OPLEVES ET ALKOHOLPROBLEM?

De første, som opdager alkoholikerens misbrug, er de nærmeste familiemedlemmer. Det er svært for pårørende, når de får øjnene op for det, at være vidne til at noget ikke er som det plejer eller bør være. De fleste reagerer ved at trække og isolere sig fra den alkoholiserede, men også fra omverdenen. Det bliver gradvist værre og opleves ofte ved, at der ikke bliver inviteret venner og familie på besøg længere. Langsomt begynder familiemedlemmer og de tætteste venner at undre sig.

En alkoholiseret forælder tager hårdt på de fleste familier, det opleves ofte at børnene føler de er skyld i mors/fars alkoholmisbrug.

I de første stadier opleves det, at alkoholikeren stadig er normal ud udadtil, da han/hun stadig kan passe sit arbejde og leve en relativt normal hverdag.

Alkoholafhængigheden udvikler sig stille og roligt til det værre i en proces over flere år, hvorfor den nærmeste familie langsomt vænner sig til det. Med andre ord flytter familiens grænser sig fra, hvad der ”ikke var i orden” for nogle år siden til at være “normalt” i dag, uden de egentlig registrerer det. Det medfører at de nærmeste ikke tænker på alkoholismen som et problem og dermed formindskes behovet fejlagtigt og motivationen for indgriben og alkoholbehandling.

Familien bruger dog mange ressourcer på at fortælle sig selv at “alt er som det skal være”. Dertil bruger alkoholikeren også ressourcer på at planlægge indtagelsen af alkohol, så andre ikke opdager det, samtidig med han/hun gennemgår store fysiske og psykiske forandringer over tid.

Familiemedlemmer tæt på oplever den alkoholiserede som 2 forskellige personer, én som er den de elsker og holder af og en med flasken i hånden, som de ikke længere kan holde ud at være i selskab med.

 

Tryk her for at læse mere...


Alkoholikerens benægtelse og løgne vokser sig stærkere i takt med, at hans alkoholmisbrug bliver mere åbenlyst. 


Enhver opfording til hjælp eller alkoholbehandling afvises blankt. ”Jeg har ikke noget problem!”-  ”Jeg har kun drukket én øl!” – ”Jeg kan holde op, hvornår det passer mig!” – ”Har jeg måske ikke både arbejde, hus, bil, familie og børn!”  – ”Naboen drikker da meget mere end jeg! HAN trænger da til en alkoholbehandling”

Sætter man stolen for døren for en alkoholiker, holder han stædigt fast i, at "jeg VIL kunne drikke 1 øl eller et glas vin", hvilket er en af de største hindringer for at eliminere alkoholafhængighed. Og imens bliver den ene genstand alligevel til flere og flere! Der loves bod og bedring, gang på gang! Alligevel vokser afhængigheden sig stærkere og bliver tydeligere. Skuffelserne bliver større og større for familien, men også for den afhængige. 


En depressiv tilstand bliver ofte en følge af misbruget;


Den gode virkning, som alkoholen eller den receptpligtige, beroligende medicin eller sovemedicin gav i starten bliver mindre og mindre. Alligevel afvises forslag om alkoholbehandling. En ond cirkel opstår, hvor den positive effekt, som det gav i begyndelsen, bliver en væsentlig årsag til indre uro og det fortsatte alkoholmisbrug. Hvad det gav i starten, stjæler det i længden! Samtidig opstår ofte en depressiv tilstand. 

Der skal mere og mere til for at få samme effekt, såkaldt ”øget tolerance”. Nogen oplever kortvarigt en ny, positiv virkning, når/hvis de begynder at blande alkohol og medicin, ”NU kører det igen!”, men det er en kort frist og ender hurtigt i en dobbelt og meget stærk afhængighed. 


Alkoholikeren kan ikke indrømme afhængigheden og afviser enhver tanke om alkoholbehandling. 


Trods den øgede tolerance, tab af anseelse, mistet troværdighed og nærvær, hverken kan eller vil alkoholikeren se problemets voksende omfang og de fatale konsekvenser.  Forslag om hjælp og egentlig alkoholbehandling afvises af alkoholikeren, som bagatelliserer problemet. 
Som alkoholiker mister personen i allerhøjeste grad evnen til at være nærværende, og reducerer sig selv til en passiv tilskuer, der ser det omgivende liv som gennem en mat glasrude, der frasorterer følelser og udvisker detaljerne. 


På arbejdspladsen mærkes det, at ”noget" er galt.


Alkoholproblemer og alkoholmisbrug kan være vanskelige faktorer at identificere og konkretisere. Ofte fordi jobbet for en alkoholiker – især for mænd – er noget af det aller vigtigste, som derfor bliver passet til punkt og prikke; så langt som afhængigheden nu tillader det. Samtidig er jobbet jo økonomisk grundlag for det igangværende alkoholmisbrug. 

Ofte er der tale om en dygtig og meget værdsat medarbejder, som måske ”bare har en lidt uheldig periode”, hvorfor kolleger gerne dækker over fejl eller påtager sig opgaver, som faktisk skulle løses af den afhængige. Livet som alkoholiker bliver banalt forudsigeligt! Det går KUN én vej, nemlig ned ad bakke, hvis ikke der sættes ind med en professionel alkoholafvænning og alkoholbehandling! 

Hvem ønsker, at livet skal være så forudsigeligt? Ingen vel? Men som alkoholiker magter man ikke at bryde mønstret. Det fortsatte alkoholmisbrug blokerer for udsynet og de positive muligheder i en alkoholbehandling og dermed et liv uden alkohol. Dette er endnu en grund til, at problemet er så svært at indrømme for alkoholikeren, som helt sikkert også gerne vil have et godt liv, og som i virkeligheden ikke ønsker at skade hverken sig selv eller andre med sit alkoholmisbrug. 

Alkoholikeren har ikke længere noget frit valg. Han/hun synes håbløs og kan kun klare sit eget liv med alkohol. Alkoholen eller medicinen har overtaget styringen. For en alkoholiker er fremtiden lagt med mistede venner og andre tabte, sociale relationer, separation, skilsmisse, arbejdsløshed, økonomisk uføre, helbredsproblemer og endelig en alt for tidlig død med flasken på sidelinjen. Altså, hvis der ikke gribes ind i tide! Og der kan gøres noget med en professionel alkoholbehandling.  

En arbejdsgiver kan bidrage med uvurderlig og medmenneskelig støtte ved at medvirke til at motivere en alkoholiker til at acceptere at komme i alkoholbehandling. 

 

Tryk her for at læse mindre

 


 

MOTIVERING OG INTERVENTION
 

Hvordan hjælper du en alkoholiker til at acceptere en alkoholbehandling? Ring før du gør noget, tlf. 86 87 12 24.

Sagt lige ud: På grund af sygdommens karakter og det udprægede benægtelses-syndrom er det undtagelsen, at en alkoholiker tager i alkoholafvænning / alkoholbehandling på eget initiativ, eller lige så sjældent helt og aldeles frivilligt! 

Fakta er, at alkoholikerens nærmeste må tage initiativ og vise handlekraft! Kun derved bliver en alkoholiker i stand til at acceptere en alkoholbehandling og arbejde med sin sygdom. At stille krav om, at en alkoholiker går i alkoholbehandling, er en gerning ud af bekymring, kærlighed og omsorg. 

Der er mulighed for et for-besøg på Behandlingscenter Søby Park. Sammen kan vi drøfte perspektiverne i et fortsat drikkeri kontra alkoholbehandling. 

Vi tilbyder også at forestå en Intervention, dvs. professionel motivering af alkoholikeren til at gå i alkoholbehandling. Interventionen bør absolut KUN udføres med hjælp af en professionel.

Er det op til alkoholikeren selv, vinder sygdommen og nedturen fortsætter - for hele familien. Alle, som har problemet på nært hold ved, hvor umuligt det er at få en alkoholiker til at erkende eller gøre noget ved sit problem.

Hjælp til alkoholiker. I næsten alle tilfælde kan vi imidlertid med vores indsigt og erfaring medvirke til at bryde gennem isen! Alkoholikeren behøver hjælp og motivering til at overvinde afhængighedens jerngreb og til at acceptere nødvendigheden af en professionel alkoholbehandling.


Vi tilbyder at forestå en Intervention, dvs. professionel og empatisk motivering af alkoholikeren til at gå i alkoholbehandling.  
 

Tryk her for at læse mere...

Interventionen instrueres af en af vore erfarne medarbejdere og foregår efter en omhyggelig forberedelse og et forventet forløb, som vi forbereder os til sammen med familien / arbejdsgiveren, inden tilbuddet om hjælp med alkoholbehandling forelægges alkoholikeren. 
Interventionen skal ses som en opgave. En vigtig opgave har man lov at forberede sig seriøst og omhyggeligt til! Men man skal vide, hvad man har med at gøre. Ellers vinder man hverken ørenlyd eller respekt for løsningen, når tilbuddet om hjælp og alkoholbehandling præsenteres. Der er ikke tale om at snigløbe alkoholikeren eller om at ”gå bag ryggen”, men om en livsvigtig opgave udført i dyb kærlighed og omsorg! 

Målet med en ”Intervention” er KUN at få alkoholikeren til at acceptere hjælp i form af alkoholbehandling. Om alkoholikeren evt. skal stoppe helt med at drikke og hvordan, følger i hans alkoholbehandling. 

Interventionen bør absolut KUN udføres efter instruktion af en professionel.

Er det først mislykkedes for familien selv, kan vi ikke komme bagefter og rydde op i kaos. Interventionen bør absolut kun foregå efter forudgående, kyndig vejledning og familien bør ikke selv gøre et forsøg uden professionel hjælp og styring. Der er kun 1 skud i bøssen; mislykkes det, kan det ikke gentages.  

Interventionen foregår i en positiv ånd og med respekt og værdighed for alle parter, også for alkoholikeren. Grebet an på den rette måde lykkes det med meget få undtagelser altid at overtale alkoholikeren til at gå i alkoholbehandling omgående. 

Interventionen bør KUN foregå med professionel bistand, og vores hjælp hertil koster ikke ekstra.  

 

Uforpligtende forbesøg og alkoholrådgivning. 
 

En anden mulighed er et besøg på Behandlingscenter Søby Park. Sammen kan vi drøfte perspektiverne i et fortsat drikkeri kontra alkoholbehandling. 

Et succesfyldt resultat af et forbesøg sammen med alkoholikeren kræver, ligesom med intervention, en forudgående forberedelse af familien, hvor vi oplyser om det forventelige forløb af besøget, og hvad der er nødvendigt for et positivt resultat. Uden forberedelse er besøget sandsynligvis spildt. 

Under alle omstændigheder kan alkoholikeren ikke indlægges til alkoholafvænning / alkoholbehandling mod sin vilje, altså blive tvangsindlagt. Der skal en personlig accept til! Men både ved ”Intervention” og ”Forbesøg” lykkes det med den rette motivering at få denne accept fra alkoholikeren, som oftest accepterer med en positiv holdning, og ofte endda med lettelse!

Interventionen bør kun foregå med professionel bistand og rådgivning.

 

Tryk her for at læse mindre

 


 

Behandlingscenter Søby Park

RING FØR DU GØR NOGET

Kontakt Steen Beck på 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontakter dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring situationen.

 


 

Alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park

 

 

Tag det gode liv tilbage!

 

At tørlægge kroppen er den mindste del af processen frem til et ædru liv, og er ingen løsning i sig selv.

Det handler om at blive, og forblive "mentalt ædru"!

Alkoholbehandling på Søby Park

 

 

Patienten restitueres både fysisk og mentalt. 

 

Kontakt os idag for yderligere information. 

Tlf. 86 87 12 24

Alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park

 

 

12-trins behandling + terapi 

Grundstenen i behandlingen er Anonyme Alkoholikeres 12-trins program, der er en række værktøjer og forslag (ikke påbud) om, hvordan den afhængige kan slippe fri af alkohol og leve sit liv fremadrettet som ædru. 

 

 


 

DERFOR VÆLGER MANGE ALKOHOLBEHANDLING PÅ BEHANDLINGSCENTER SØBY PARK

 

 • Danmarks smukkeste behandlingscenter med domicil på en herregård. 
 • Herskabelige og smukke lokaler.
 • Beliggende i naturskønt område med egen 5 hektar park, omgivet af sø og skovarealer, hvor der er et rigt dyre- og fugleliv.
 • Diskretion og anonymitet er en selvfølgelighed. Vi videregiver ikke oplysninger eller persondata.
 • Vi modtager patienter på alle årets dage, også på helligdage, alle døgnets timer – også akut. Også mulighed for afhentning.
 • Behandlingen er funderet i Minnesota modellen, men opdateret tidens krav og udbygget med anerkendte terapiformer.
 • Behandlingen foregår med respekt, medmenneskelig omsorg og værdighed for alkoholikeren samt dennes familie.
 • Vi tilbyder hjælp til den svære samtale og til motivering, såkaldt Intervention.
 • Behandlingsopholdet følges op med ambulant efterbehandling, og vi tilbyder et program for den nærmeste familie (inklusiv i prisen for behandlingen).
 • Helbreds- og medicinske forhold, herunder afrusning ordineres og varetages af vore fast tilknyttede læger.
 • Selve misbrugsbehandlingen / alkoholbehandlingen / afvænningen varetages af vore erfarne og certificerede behandlere og specialister i misbrug.
 • Alle medarbejdere er selv ædru alkoholikere med mange års ædruelighed bag sig.


Behandlingscenter Søby Park - Alkoholbehandling, der virker...

Efter alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park kan ca. 4 ud af 5 konstateres stabilt ædru. De kommunale alkoholambulatorier, med behandlingsforløb over 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%. Mindre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykolog hjælp.

 

Læs hvad vores kunder synes om os

 

Behandlingscenter Søby Park har 5 ud af 5 stjerner baseret på 9 anmeldelser.

 

 

Har du selv eller en af dine nærmeste behov for alkoholbehandling?

Så tøv ikke med at kontakte os.

TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00

- også weekend og helligdage -

Vores alkoholrådgivning er helt uforpligtende, og du må gerne være anonym.