Bliv ringet op
 Vi er der for dig - Også for pårørende.  
   Telefon rådgivning er altid gratis, uforpligtende og anonymt. Kontakt os NU på TLF. 86 87 12 24   

ALKOHOLBEHANDLING PÅ BEHANDLINGSCENTER SØBY PARK

4 ud af 5 af vore patienter lægger misbruget bag sig. 

 

Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt.  

 

Ring derfor NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

 

Vi behandler med stor succes mennesker med afhængighedssygdomme, såsom, misbrug af alkohol.

Behandlingscenter Søby Park er med domicil på en 1.000 kvm. herregård tæt på Århus i særklasse det smukkeste og skønneste behandlingscenter i Danmark.

Med 5 hektar park, omkranset af Frijsenborgskovene udenfor Århus, er vi midt i en vidunderlig natur med et meget rigt dyreliv.  Stedet er fyldt med fred og ro og derfor ideelt til alkoholbehandling med refleksion og eftertanke.

Med en herskabelig bygning og et yderst kompetent og engageret personale, der yder en helhjertet indsats for hver eneste patient og dennes familie, opretholder vi en unik standard indenfor alkoholbehandling. 

 


 

 

 

ALKOHOLBEHANDLING PÅ BEHANDLINGSCENTER SØBY PARK 

 

 • Afrusning & ankomst til alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park.
 • Tryghed, omsorg, motivering og empati. 
 • Opstart af alkoholbehandling: Overvåget, lægeordineret, smertefri afrusning, medicinsk baseret, kombineret med NADA akupunktur.
 • Varighed af en alkoholbehandling, 5-6 uger i døgnophold.
 • Alkoholbehandling efter Minnesotamodellen, udvidet og kombineret med evidensbaserede terapiformer.
 • Ambulant opfølgning på alkoholbehandling - 1 dag om måneden i 11 måneder.
 • Alkohol behandlingscenter & Familieprogram.
   

Et behandlingsophold hos os er bestemt ikke kedeligt, men kan beskrives som en spændende indre, terapeutisk rejse, hvor ikke alene patientens alkoholproblem løses, men hvor mange af livets aspekter vendes.

Depression, dårlig søvn, manglende selvtillid og lavt selvværd (nedbrudt af misbruget), mistet livsmod, tabte relationer, traumer mm er emner, som også er yderst relevante at få bearbejdet under opholdet. Ja, vi kommer meget vidt omkring i en alkoholbehandling. 

På Behandlingscenter Søby Park indbefatter vores professionelle og virkningsfulde alkoholbehandling som det første en lægeordineret og monitoreret alkohol afrusning med abstinensforebyggende indsats

Behandlingen er tilrettelagt i døgnophold, hvor du finder et menneskekærligt og terapeutisk miljø med en struktureret behandlingsplan med individuelle tiltag for patienterne, introduktion til Anonyme Alkoholikeres program (De Tolv Trin), deltagelse 2 gange om ugen i Anonyme Alkoholikeres mødeaktiviteter, arbejde med personlige opgaver, foredrag og undervisning i sygdomsbegrebet og sygdomsforståelse samt -håndtering, indentifikation af tilbagefaldstegn og tilbagefaldsforebyggende strategier, forevisning af film med alkoholmisbrug som tema, samtaler og sparring med en personligt tilknyttet behandler, sessioner med effektive terapiformer, samt en opfølgningsperiode med ambulante møder.

Altsammen i en positiv ånd, men også meget koncentreret og intensivt. Desuden er der et familieprogram for de nærmeste pårørende. 

Andre områder i behandlingen er etablering og opretholdelse af struktur i hverdagen, afdækning og bearbejdning af traumer eller andet, som måtte stå i vejen for opnåelsen af et stabilt, ædru liv.

 

Vores misbrugskonsulenter forestår den egentlige alkoholbehandling.

Den faste stab af dygtige lægekonsulenter er ansvarlige for alt lægefagligt, herunder ordination og iværksættelse af en fagligt betryggende, medicinsk baseret alkohol afrusning og abstinensforebyggende behandling. Denne kombination sikrer fokus og sikkerhed i alle forhold. 

Desuden - som noget helt specielt for et dansk alkohol misbrugscenter har vi professionelle, misbrugsuddannede medarbejdere tilgængelige for patienterne døgnet rundt i tilfælde af akut opstået krise.

Sammenholdt med vores relativt lille størrelse med max. 12 patienter ad gangen, betyder det overskuelighed og tryghed for alle samt helhjertet opmærksomhed og fokus på familien og hver eneste af vores patienter. 

 

 

ANKOMST TIL ALKOHOL AFRUSNING & ALKOHOLBEHANDLING
 

 

 

Alt ser måske stadig nogenlunde ud på overfladen. Men for en stor del af vores patienter er vi den “sidste chance”, som familien giver den afhængige. 

Patienten kan komme i alkoholbehandling hos os omgående, uanset tidspunkt eller dag på året, dog kun efter forudgående henvendelse, tlf. 86 87 12 24.

Vi stiller ikke krav om, at alkoholikeren er ædru ved indlæggelsen på vores alkoholbehandlingscenter. Om der er behov for alkoholbehandling i København, Århus eller Odense, så henter vi patienten, uanset hvor i landet - eller udlandet.

Mange af vore patienter har været igennem andre forudgående tiltag med hjælp for at få styr på deres alkoholmisbrug. F.eks. henvendelse til egen læge, antabus, psykiatrisk afdeling, psykolog samtaler, eller evt. kommunale tilbud. Dog uden succes indtil videre. Vi ser ikke disse tilbud som forfejlede eller ubrugelige - meget ofte kan de derimod være et underlag og cementere den endelige og virksomme løsning. Det er aldrig for sent at komme i alkoholbehandling, og man kan ikke sige om nogen, at han/hun er håbløs!

 

 

ALKOHOLBEHANDLING SOM DØGNBEHANDLING

 

 

Når talen falder på alkoholbehandling i døgnbehandling, menes der at alkoholikeren bliver indlagt.

 

Her på Behandlingscenter Søby Park bor man hos os i 5-6 uger og kommer altså ikke på weekend derhjemme eller andet, dermed ligger betydningen i ordet døgnbehandling.

Som indlagt patient arbejder man struktureret og intensivt sammen med vores personale om ikke alene at lægge alkoholmisbruget bag sig, men også på at lægge traumer bag sig og komme ud af en evt. depressiv tilstand, samt få boostet selvværd, selvtillid og livsglæden. 

Dagligdagen er skemalagt, ligesom på et kursusophold, så der sker hele tiden noget, og det er bestemt ikke kedeligt at være i behandling. Programmet omfatter undervisning, terapi, film, personlige opgaver, introduktion til Anonyme Alkoholikeres 12 trins program og meget mere.

Den strukturerede hverdag er desuden med til at skabe tryghed for den enkelte og bidrager også til social sammenhæng i gruppen af patienter.

 


TRYGHED, EMPATI & OMSORG


Ved ankomsten til alkoholbehandling modtages patienten naturligvis af vore dygtige medarbejdere. Her bliver ingen dømt eller fordømt for deres alkoholmisbrug og sygdom - eller overladt til sig selv. Vi er professionelle alkoholbehandlere, men har alle selv været turen igennem med et alkoholmisbrug og en alkoholbehandling, og ved hvor svært det er!

Vores fokus i en alkoholbehandling er i første omgang, at patienten skal føle sig tryg og velkommen og mærke, at der bliver taget hånd om akutte praktiske problemer såvel som abstinenser og alkohol afrusning. Også medpatienter vil yde deres bedste for at ny-kommeren skal føle sig velkommen – de kan selv huske, hvordan det er at være ny. Mødet med andre alkoholikere, både personalet og medpatienter i bedring, opdagelse af fælles træk og erfaringer, og at man ikke er den eneste i hele verden med et alkoholmisbrug, og især ”måden at have det på”, virker oftest efter få dages ophold som en stor befrielse for den nyankomne patient. 

 


OVERVÅGET, LÆGEORDINERET & SMERTEFRI ALKOHOL AFRUSNING.  


Som hovedregel indledes patientens alkoholbehandling / alkoholafvænning med en lægeordineret, medicinsk baseret og overvåget alkohol afrusning samt abstinensforebyggende behandling, suppleret med NADA akupunktur.

 


VARIGHED AF VORES ALKOHOLBEHANDLING


Som beskrevet foroven, så tager en alkoholbehandling normalt 5-6 uger. Der gives principielt ingen "udgangstilladelser" i denne periode. Patienten må nødvendigvis skærmes og koncentrere sig om sin alkoholbehandling og det terapeutiske forløb. Det er jo også vigtigt at komme tilbage og fungere i hverdagen og arbejdslivet igen hurtigst muligt. 

Behandling for misbrug af receptpligtig medicin har oftest længere varighed end de 5-6 uger, grundet nødvendig nedtrapningsprocedure og forebyggende abstinensbehandling

 


OPFØLGNING EFTER ALKOHOLBEHANDLING 


Efter udskrivning fra alkoholbehandling følges op med regelmæssig mødedeltagelse i Anonyme Alkoholikeres lokale, landsdækkende regi samt en efterbehandling i form af en ambulant alkoholbehandling, der består af en række ambulante møder med vores behandlere, samt telefon eller Skype (el. anden form for online mødetjeneste) konsultationer efter individuelt behov. 

 


FAMILIEORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING

 

Vi arbejder med familieorienteret alkoholbehandling. Dvs. med i vores behandlingspakke hører et program for den nærmeste familie. Hos os har vi ikke noget max antal personer, som kan deltage fra en familie med en pårørende i behandling – alle i familien, som kan have glæde af at deltage, er velkomne.


Disse programmer er vigtige og meget værdsatte af de pårørende, som her lærer om sygdommen, mekanismer og den indflydelse, som alkoholismen har på hele familien, samt principperne i en alkoholbehandling. Alt sammen under ledelse af en meget dygtig, empatisk, professionelt uddannet og indsigtsfuld familieterapeut. 

Der arbejdes med forløsning af traumer og med værktøjer til at imødegå den aktive alkoholikers manipulation, begrundelser og løgne omkring drikkeriet.

Desuden bevidstgøres familiemedlemmerne om begrebet medafhængighed og meget mere.

Sammen med muligheden for at besøge patienten i alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park, søndag eftermiddage, er der her rig lejlighed til at møde andre familier samt udveksle erfaringer og oplevelser omkring alkoholisme og dens indvirkning på familien. 

 

 

 

PRIS FOR ALKOHOLBEHANDLING

Alkoholbehandling som døgnbehandling foregår kun på privat basis i Danmark. Derfor skal man regne med selv at betale, evt. via en privat sundhedsforsikring.

Hvad koster en alkoholbehandling?

Vores pris for en alkoholbehandling er ikke hemmelig og selvom udgangspunktet er et 5-6 ugers ophold, er det ofte individuelt, hvor længe man skal være hos os, og er der særlige ressourcer, som der skal sættes ind med, påvirker det naturligvis også varrigheden. Vi har derfor brug for flest mulige oplysninger omkring den eventuelle nye patient, før det vil være forsvarligt for os, at oplyse en konkret pris.

Derfor, bør du ringe til os på 86871224, hvor vi kan oplyse nærmere om priser – vores tlf. er åben fra kl. 07.00 til kl. 23.00 alle dage, året rundt.

En privat sundhedsforsikring, som rigtig mange har via deres arbejdsplads, kan tit være en løsning på finansieringen i forbindelse med privat alkoholbehandling og prisen. Vi har et udmærket samarbejde med de fleste forsikringsselskaber; men det kan være nødvendigt at sikre sig, at der vitterligt ER dækning for alkoholbehandling på den aktuelle sundhedsforsikring inden indlæggelse.

 

 

Udover at vi tilbyder en optimal alkoholafvænning og dybdegående alkoholbehandling med en succesrate nær de 80%, byder vi med vort domicil på Herregården Søbygaard på meget trygge, unikke og tiltalende samt inspirerende rammer  - de er i virkelig særklasse indenfor dansk alkoholbehandling - vel at mærke uden vi er dyrere end andre steder. 

 


 

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega et problem med alkohol?

Så tøv ikke med at kontakte os.

TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00

- også weekend og helligdage -

  

Vores telefonrådgivning er uforpligtende, og du må gerne være anonym. 

 


 

 

KVAILITETEN I VORES ALKOHOLBEHANDLING

 • Vi arbejder ud fra Minnesota modellen som grundlag, i en opdateret form og tilføjet effektive og evidensbaserede terapiformer.
 • Alkoholbehandling efter Minnesota modellen baserer sig på et samarbejde mellem sundhedsfagligt personale samt lægfolk. 
 • Minnesota Modellen anser alkoholisme som en primær, fremadskridende sygdom med indflydelse på hele familien. 
 • En meget vigtig faktor i en alkoholbehandling er det terapeutiske miljø med professionelt uddannede, ædru alkoholikere, der forestår og leder en alkoholbehandling. 

 

Det er afgørende vigtigt, at patienten opholder sig i trygge rammer med mulighed for at åbne sig og tale frit, uden at møde fordømmelse eller manglende forståelse.

 

 

 • Gennem behandlingsprogrammet og arbejdet mellem terapeut og patient brydes først patientens benægtelse af problemet, dets omfang og konsekvenser.
 • I løbet af relativt kort tid får patienten under de rette omstændigheder fornyet håb og motivation for en god tilværelse samt mod på at lægge sit liv om – ”jeg er ikke alene - det kan også lykkes for mig!”
 • Patienten hjælpes dernæst til at finde sine egne, indre ressourcer til at forholde sig til sygdommen på en konstruktiv måde og vælge et ædru liv, altså uden brug af alkohol eller andre stemningsændrende stoffer, eller støttemidler som f.eks. beroligende medicin eller antabus. 
 • I en alkoholbehandling arbejdes der også med patientens livsholdning og værdigrundlag.
 • Patienten bibringes gennem programmet og terapien alt i alt et nyt og reelt valg mellem ”at drikke” eller ”ikke drikke” – basalt set et valg mellem ”et godt liv” eller ”et dårligt liv”.
 • Som en naturlig følge af at arbejde med sig selv undergår patientens selvopfattelse og adfærd en markant forandring. Faktisk oplever størstedelen af patienterne det sådan, at de først har ”fundet sig selv” og fået deres egen frie vilje samt et rigtig godt liv gennem alkoholbehandling. 

 

Det handler blandt andet om at lære at forholde sig meget bevidst til sygdommen alkoholisme. Gennem en alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park bliver patienten så at sige ekspert i sin egen sygdom.

 

 • Metoderne i en alkoholbehandling er undervisning, foredrag, målrettede og alkoholrelaterede opgaver, ene-samtaler og terapi i gruppe og individuelt. Alt foregår i en varm og menneskekærlig atmosfære, hvor patienten trygt kan åbne sig. 
 • Desuden introduceres patienten i vores misbrugsbehandling til AA, Anonyme Alkoholikeres program og dets landsdækkende netværk med mulighed for at bygge videre efter udskrivning på det, som patienten har lært i sin alkoholbehandling. 

 

Ved hjælp af alkoholbehandling efter Minnesota Modellen, er titusindvis af danske alkoholikere og andre afhængige, som ellers blev betragtet som håbløse tilfælde, blevet i stand til at klare deres liv uden brug af alkohol eller andre stemningsændrende stoffer.

 

Alkoholbehandling

Fast tilknyttede læger varetager al lægefaglig behandling, mens vores misbrugsterapeuter forestår den egentlige alkoholafvænning og behandling.

Yderlige sikrer denne kombination af lægefagliglige og terapeutiske personalemæssige ressourcer fokus og sikkerhed i alle forhold. 

 


 

Behandlingscenter Søby Park

RING FØR DU GØR NOGET

Kontakt Steen Beck på TLF. 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontakter dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring situationen.

 


 

Alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park

 

 

Tag det gode liv tilbage!

 

At tørlægge kroppen er den mindste del af processen frem til et ædru liv, og er ingen løsning i sig selv.

Det handler om at blive, og forblive "mentalt ædru"!

Alkoholbehandling på Søby Park

 

 

Patienten restitueres både fysisk og mentalt. 

 

Kontakt os idag for yderligere information. 

TLF. 86 87 12 24

Alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park

 

 

12-trins behandling + terapi 

Grundstenen i behandlingen er Anonyme Alkoholikeres 12-trins program, der er en række værktøjer og forslag (ikke påbud) om, hvordan den afhængige kan slippe fri af alkohol og leve sit liv fremadrettet som ædru.