Bliv ringet op
 Vi er der for dig - Også for pårørende & arbejdsgivere. 
   Telefon rådgivning er altid gratis, uforpligtende og anonymt. Kontakt os NU på TLF. 86 87 12 24   

ALKOHOLBEHANDLING PÅ BEHANDLINGSCENTER SØBY PARK

4 ud af 5 patienter lægger misbruget bag sig efter en alkoholbehandling hos os. 

 

Vi modtager patienter fra hele landet på alle ugens dage, året rundt.  

 

Ring derfor NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du omgående får din pårørende eller dig selv i alkoholbehandling her på Behandlingscenter Søby Park.

 

I alkoholbehandling på behandlingscentre, der arbejder ud fra Minnesotamodellen anskues alkoholisme som en sygdom, der er både kronisk, progressiv og dødelig.

Alkoholisme er med andre ord en meget alvorlig sygdom, og skal derfor også behandles som sådan. Den eneste langtidsholdbare løsning for en alkoholiker er at opnå total og stabil ædruelighed.

Målet for den effektive alkoholbehandling er derfor at gøre alkoholikeren både fysisk og ikke mindst mentalt ædru, så han eller hun kan leve et godt og meningsfuldt liv uden behov for alkohol eller andre rusmidler.

 


 

 

 

Hvad er en alkoholbehandling?

Alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park tager udgangspunkt i den anerkendte Minnesotakur, også kaldet 12 Trins Program. 

Ikke alle former for alkoholbehandling er lige effektive eller velfunderede. Det er derfor vigtigt at skelne mellem de mere overfladiske tilbud, der kalder sig alkoholbehandling og en egentlig effektiv alkoholbehandling med empirisk evidens for resultater.

Her i Danmark bliver mange alkoholikere f.eks. rådet til at tage antabus, når de går til lægen med deres alkoholproblem. I en snæver forstand kan antabus måske nok kaldes alkoholbehandling, men det har aldrig været et effektivt middel til at gøre alkoholikeren ædru på den lange bane. Det er blot det middel, som lægen kender til og har til sin rådighed.

I det hele taget findes der ikke nogen medicinsk behandling af sygdommen alkoholisme, som har vist sig effektiv på lang sigt.

 

Det samme kan desværre siges om mange af de informationskurser og samtalebaserede terapiformer, som tilbydes af mange kommunale misbrugscentre. Disse tilbud markedsføres måske nok som alkoholbehandling, men de er som regel utilstrækkelige, når folk først har udviklet en svær alkoholafhængighed, altså sygdommen alkoholisme.

I nogle tilfælde ser man endda ”behandlingstilbud”, som foregøgler alkoholikere, at de kan lære at styre deres drikkeri – at de kan lære at drikke socialt. Dette er decideret forkert og går stik imod al den empiriske viden vi har om sygdommen alkoholisme. Alkoholisme er en kronisk sygdom, som kun kan bremses ved at alkoholikeren stopper helt med at drikke.

 

Målet for en seriøs og effektiv alkoholbehandling er derfor at gøre alkoholikeren helt ædru, så han/hun kan få et godt liv uden alkohol eller andre rusmidler. Det kræver at der bliver arbejdet i dybden med hele alkoholikerens psyke og livsindstilling.

 

   

 

Alkoholbehandling som døgnbehandling

Det siger næsten sig selv, at man kan arbejde mere i dybden med en patient i fem ugers intensiv døgnbehandling end man kan gøre i nogle få timers kursus eller terapi en gang om ugen.

Alkoholisme er en omfattende sygdom, som påvirker hele personens psyke, selvopfattelse og livsindstilling. Den slags ændrer man ikke blot ved nogle få timers undervisning eller samtale. Det kræver tid, fordybelse og eftertanke.

 

Et karakteristisk træk ved sygdommen alkoholisme er, at patienten ikke selv kan eller vil erkende sit alkoholproblem. Alkoholikeren benægter problemet helt eller delvist.

 

På Behandlingscenter Søby Park oplever vi ofte, at der kan gå op mod en uge før alkoholikeren overhovedet er villig til at se realistisk på sin egen situation og erkende, at drikkeriet er blevet et problem. Det er helt afgørende for en effektiv alkoholbehandling at patienten når frem til denne erkendelse, men der er ingen garanti for at de nogensinde når frem til denne erkendelse, hvis de blot deltager i et uforpligtende kursus om alkoholmisbrug i et par timer en gang om ugen.

 

Behandling efter Minnesotamodellen kombineret med evidensbaserede terapiformer

En Minnesotabehandling er baseret på principperne i AA's 12-trins program. AA står for Anonyme Alkoholikere. Meget kort fortalt er det et selvhjælpsprogram, som har til formål at gøre alkoholikere bevidste om deres alkoholmisbrug og give dem de nødvendige redskaber til at skippe alkoholen så de kan leve et godt og meningsfuldt liv uden behov for at søge tilflugt i rusen.

Ud over AA’s 12-trinsprogram benytter en Minnesotabehandling sig også af andre virkningsfulde terapiformer med gode dokumenterede resultater.

I behandlingen indgår blandt andet gruppeterapi, undervisning om sygdommens natur, læsning af misbrugsrelaterede tekster, personlige samtaler, skriftlige opgaver, guidet meditation, filmforevisninger, møder og praktiske opgaver.

 

På Behandlingscenter Søby Park har behandlerne udover personlig erfaring med alkoholmisbrug en psykoterapeutisk uddannelse, som giver dem mulighed for at behandle hele den komplekse psykosociale problemstilling, som en alkoholiker kan have med i bagagen.

 

Varighed af vores alkoholbehandling

En typisk varighed af en alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park er 5-6 uger.

 

Der vurderes i hvert enkelt tilfælde hvor stort behandlingsbehovet er, men regn med minimum 5 uger. Hvis der er tale om et blandingsmisbrug, hvor f.eks. hash eller benzodiazepiner er indblandet, så er behandlingstiden længere. 

 
   
 

Familieorienteret alkoholbehandling

Alkoholisme er en sygdom, som ikke kun rammer alkoholikeren, men også de nærmeste pårørende. Og ingen rammes hårdere end den nærmeste familie – ægtefællen og børnene. Dette er vi meget bevidste om på Behandlingscenter Søby Park, og derfor er familien tænkt ind i behandlingen fra starten.

 

Ikke blot er der fokus på alkoholikerens forhold til børn og ægtefælle under selve behandlingen, men familien selv får også tilbudt behandling af os helt omkostningsfrit. Man kan som pårørende tilmelde sig den gratis familiebehandling, som forestås af en af vores dygtige behandlere.

Her vil man dels få indblik i alkoholikerens psykologi, så man bedre kan forstå, hvad der foregår og man vil få gode råd om, hvordan man bedst håndterer situationen, når alkoholikeren vender hjem efter behandling og skal til at leve et nyt og ædru liv.

På Behandlingscenter Søby Park har vi oplevet mange pårørende give udtryk for, at de har været taknemmelige for familiebehandlingen og har fået stort udbytte af den. 

 

Som familie til en patient på Behandlingscenter Søby Park er man altid velkommen til at ringe til vores medarbejdere for rådgivning eller blot for at drøfte en eventuel problemstilling vedrørende alkoholikeren og familien – både før, under og efter behandlingen.

Vi ved at alkoholisme er en familiesygdom.

 
 

Hvornår er en alkoholbehandling nødvendig?

Når først man har mistet kontrollen over sit alkoholindtag, så har man brug for hjælp til at komme ud af det igen.

Ingen alkoholiker kan klare det alene. Det vanskelige ved denne sygdom er imidlertid, at alkoholikeren som regel er meget sen til at erkende, at han/hun har et problem, de ikke selv kan håndtere.

Ofte har familien og de nærmeste indset dette længe før alkoholikeren selv. Derfor ser vi ofte, at det er alkoholikerens pårørende, som tager initiativ til at få personen i behandling.

 

Da alkoholisme er en kronisk og fremadskridende sygdom, kan man sige, at jo før alkoholikeren kommer i behandling, jo bedre. Men ofte kan det være svært at overbevise alkoholikeren selv om at behandling er nødvendigt før lidelsen har haft store nok konsekvenser for dem. Dette kan for eksempel være at de mister deres ægteskab, deres job, deres kørekort eller deres fysiske helbred.

Nogle må igennem flere akutte hospitalsindlæggelser før alvoren går op for dem.

Alkoholbehandling

 

Hvordan foregår en alkoholbehandling?

Som nævnt findes der mange tilbud, som kalder sig alkoholbehandling. Det er lidt af en jungle, som kan indbefatte alt fra medicinsk behandling over psykologsamtaler, kurser og kognitiv terapi til hypnose, healing, fysiske udrensninger og religiøs forbøn.

I det efterfølgende vil vi dog fokusere på den mest udbredte og seriøse form for alkoholbehandling, der her i landet kendes som Minnesotabehandling eller Minnesotakur.

Her er der tale om døgnbehandling, hvor man er indlagt på et professionelt og specialiseret behandlingscenter i 5-6 uger. Dette er den mest effektive form for alkoholbehandling vi kender til.

 

På Behandlingscenter Søby Park bliver al behandling foretaget af professionelle, specialuddannede alkoholbehandlere i samarbejde med læger.

 

Ankomst og afrusning

Noget af det første der sker, når en alkoholiker indlægges til behandling på et sted som Behandlingscenter Søby Park er, at vi foretager en vurdering af hans/hendes fysiske tilstand lige her og nu.

 

Ofte er patienterne påvirket af alkohol ved ankomsten, hvilket vil sige at de skal afruses, eller også har de forsøgt at afruse sig selv med det resultat at de nu lider af abstinenser.

 

Abstinenser er, ud over at være meget ubehagelige, også potentielt farlige. Derfor starter abstinensbehandlingen med det samme. Dette gøres medicinsk med muskelafslappende og let beroligende midler, så patienten undgår de værste abstinenser.

Som regel er abstinensbehandlingen overstået efter de første tre døgn.

 

På Behandlingscenter Søby Park vil en ny-indlagt patient altid blive tilset af en af vore fast tilknyttede lægekonsulenter indenfor de første 24 timer, som regel samme dag. Al medicinsk behandling under indlæggelsen foregår efter lægens ordination, også abstinensbehandlingen. 

 
   
 

Opstart af alkoholbehandlingen

Når først vi har fået behandlet de akutte fysiske symptomer gennem afrusning og abstinensbehandling og patienten så småt begynder at fungere igen, vil de stille og roligt blive inddraget i det samme dagsprogram som de øvrige patienter på centeret.

De får en personlig samtale med deres behandler og de vil begynde at deltage i undervisningen, møder, foredrag, samlinger og fælles aktiviteter.

 

Når deres behandler vurderer at de er klar, vil de få udleveret deres første trin opgave, som fremlægges for gruppen.

 

Selve alkoholbehandlingen

En alkoholbehandling, som den der tilbydes på Behandlingscenter Søby Park, er funderet i AA's 12-trinsprogram og AA's forståelse af sygdommen alkoholisme i kombination med effektive og evidensbaserede terapiformer.

Det betyder at målet med behandlingen er at bevidstgøre patienten om manifestationen og naturen af denne sygdom og give ham/hende konkrete redskaber til at bryde den onde cirkel, de er fanget i.

 

Helt konkret består behandlingen i en kombination af undervisning, gruppeterapi, fælles øvelser samt personlige opgaver og samtaler med en behandler, AA-møder, meditation, film, foredrag og læsning.

Også de praktiske gøremål som for eksempel madlavning og rengøring betragtes som led i behandlingen.

 

Eksempel på dagsskema

Dagen er meget struktureret under en alkoholbehandling, fra man står op til man går i seng. Dette er helt bevidst.

Når en alkoholiker endelig bliver indlagt til alkoholbehandling, er deres liv ofte blevet kaotisk og uhåndterligt. Mange får vendt op og ned på nat og dag, de får ikke spist eller sovet ordentligt og rodet hober sig op omkring dem – billedligt talt, men også helt bogstaveligt.

Derfor har en behandling også til hensigt at genoprette orden og struktur i alkoholikerens hverdag, så livet igen bliver overskueligt og håndterligt. Ydre ro hjælper også til at give indre ro. Dagenes indhold varierer lidt igennem ugen, men mange sessioner går også igen fra dag til dag.

 

Opfølgning efter behandling

Der er støtte og hjælp at hente, også efter endt behandling på Behandlingscenter Søby Park.

 

Allerede under behandlingen bliver patienten introduceret til fællesskabet af Anonyme Alkoholikere, som afholder ugentlige møder over hele landet – ja, faktisk i hele verden. Dette er den allervigtigste form for opfølgning efter en alkoholbehandling.

 

Ud over det tilbyder vi også ambulant efterbehandling i form af en række møder med vores behandlere, samt konsultationer over telefon og Zoom m.m.

 

 

Udover at vi tilbyder en optimal alkoholafvænning og dybdegående alkoholbehandling med en succesrate nær de 80%, byder vi med vort domicil på Herregården Søbygaard på meget trygge, unikke og tiltalende samt inspirerende rammer - de er i virkelig særklasse indenfor dansk alkoholbehandling - vel at mærke uden vi er dyrere end andre steder. 

 


 

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega et problem med alkohol?

Så tøv ikke med at kontakte os.

TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00

- også weekend og helligdage -

  

Vores telefonrådgivning er uforpligtende, og du må gerne være anonym. 

 


 

 

Hvordan får jeg min pårørende i behandling?

Lad det være sagt med det samme – det kan være endog meget svært at overbevise en alkoholiker om at han/hun skal i behandling.

 

Hvis du ikke har held med at overtale alkoholikeren til at gå i behandling i første omgang, så fortvivl ikke. Du er langt fra den eneste, som har stået i den situation! Opgaven er bare større end du selv kan klare. I det tilfælde anbefaler vi en såkaldt intervention. Det er kort sagt et koordineret indgreb, hvor man sætter alkoholikeren stolen for døren og skærer igennem al yderligere diskussion.

Man stiller alkoholikeren overfor et meget klart ultimatum; enten tager du imod tilbuddet om at gå i behandling NU, eller også får det konsekvenser. Men af budskabet skal bekymring, kærlighed og omsorg fremgå tydeligt. 

 

   

 

Vi anbefaler at man ikke forsøger sig med en intervention uden professionel hjælp. Det kræver både viden og erfaring at håndtere en intervention med succes. På Behandlingscenter Søby Park har vi stor erfaring med interventioner, og vi anbefaler at du kontakter os telefonisk, så vi kan aftale alt det praktiske omkring interventionen.

 

Vi tilbyder at sende en medarbejder ud for at lede interventionen, og det lykkes praktisk taget altid, at få alkoholikeren i behandling efter en sådan intervention.

Ring gerne til Behandlingscenter Søby Park på tlf. 86 87 12 24 for at høre mere om intervention. Telefonerne er åbne fra kl. 7.00-23.00 alle ugens dage, også på søn- og helligdage.

 

Hvis din pårørende derimod er velvilligt indstillet overfor at komme i behandling, så kræver det ikke andet end en telefonopringning til os for at sige, at I kommer. Vi tager imod nye patienter på alle tider af døgnet og alle dage i ugen. Vi kan endda tilbyde at hente vedkommende, hvis der ikke er nogen til at køre ham/hende.

Fast tilknyttede læger varetager al lægefaglig behandling, mens vores misbrugsterapeuter forestår den egentlige alkoholafvænning og behandling.

Yderlige sikrer denne kombination af lægefagliglige og terapeutiske personalemæssige ressourcer fokus og sikkerhed i alle forhold. 

 


 

Behandlingscenter Søby Park

RING FØR DU GØR NOGET

Kontakt Steen Beck på TLF. 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontakter dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring situationen.

 


 

Alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park

 

 

Tag det gode liv tilbage!

 

At tørlægge kroppen er den mindste del af processen frem til et ædru liv, og er ingen løsning i sig selv.

Det handler om at blive, og forblive "mentalt ædru"!

Alkoholbehandling på Søby Park

 

 

Patienten restitueres både fysisk og mentalt. 

 

Kontakt os idag for yderligere information. 

TLF. 86 87 12 24

Alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park

 

 

12-trins behandling + terapi 

Grundstenen i behandlingen er Anonyme Alkoholikeres 12-trins program, der er en række værktøjer og forslag (ikke påbud) om, hvordan den afhængige kan slippe fri af alkohol og leve sit liv fremadrettet som ædru.