Bliv ringet op
 Vi er der for dig - Også for pårørende.  
   Telefon rådgivning er altid gratis, uforpligtende og anonymt. Kontakt os NU på tlf. 86 87 12 24   

Minnesotakur - Hvad er det?

 

4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af misbruget. 

Få din pårørende i behandling I DAG! Ring på tlf. 86871224 og hør nærmere om hvordan.

 

Minnesotakuren stammer fra staten Minnesota i USA - deraf navnet. Det er et behandlingsprogram, som grundlæggende blev dannet, da man på et psykiatrisk hospital tog AA (Anonyme Alkoholikere), og deres erfaring med i arbejdet med få folk til at stoppe med at drikke.

En minnesotakurs varrighed er baseret på Anonyme Alkoholikeres 12 Trin, der er en beskrivelse af, hvad andre gjorde for at slippe fri af deres misbrug. Det er tanken, at gør jeg det samme, er der store muligheder for selv at slippe fri af afhængigheden.

Det er disse 12 Trin og vore professionelt uddannede behandlere og mentorer, som alle er ædru alkoholikere, der guider og rådgiver alkoholikere i behandlingen. Det er den store styrke i Minnesota programmet, hvor målet ikke kun er at kvitte alkoholen – det er også at redde mennesker og deres familier, inden det er for sent.

På Behandlingscenter Søby Park har vi ikke stillet os tilfreds med alene at benytte os af Minnesotakurens ellers meget succesrige principper; vi har derimod opdateret behandlingsprogrammet med tidssvarende og anerkendte, evidensbaserede terapeutiske arbejdsmetoder. Dette sikrer, at man som patient hos os kommer virkelig i dybden, og også får arbejdet med eventuelle traumer og/eller hindringer, som kan være i vejen for at profitere og blive ædru på grundlag af Minnesotakurens principper. 

 

Få hjælpen fra dem, der kender alkoholikerens liv

Alkohol er ikke kun gift for helbredet. Et misbrug splitter familier ad og ødelægger venskaber, og har misbrugeren først udviklet et omfattende et alkoholforbrug, risikerer denne at stå alene med sit problem, hvilket kan have fatale konsekvenser.

Fordelen ved at inddrage ædru alkoholikere i behandlingen sammen med fagpersonale som læger og andet sundhedspersonale er, at vi som ædru alkoholikere ved, hvad det er du og din familie går igennem. Udover at have professionelle misbrugs- og terapeutuddannelser har vort dygtige personale selv været der og har prøvet det på egen krop, og vi kan derfor noget, som ingen andre kan; vi kan sætte os ind i din situation og dine følelser, både som alkoholiker og som pårørende – vi og vore familier har selv været hele turen igennem.  

Samtidig kan vi som ædru alkoholikere vise hele familier, at det er muligt at komme igennem forløbet og samtidig lande på begge fødder bagefter. Det er aldrig for sent at tage det første og vigtigste skridt mod at blive tørlagt og få livet tilbage som ædru.

En alkoholiker skal aldrig stå alene med sit problem og ved at involvere både fagligt personale, professionelt uddannede ædru alkoholikere og familien, skabes der trygge rammer, som kan sikre, at der kommer endnu en ædru alkoholiker ud af behandlingen, samt en person, der kan finde den gamle glæde ved livet uden alkohol. 

 

Et vigtigt skridt i en Minnesotakur er erkendelse og accept

På Behandlingscenter Søby Park er en del af behandlingen erkendelse og accept af, at alkoholisme er en sygdom.

Kun ved at få en forståelse for egen sygdom og en viden om denne, kan en alkoholiker bekæmpe sygdommen – på samme måde som en sukkersyge patient må forholde sig på en bestemt måde til sin sygdom for at holde den i skak, må en alkoholiker også forholde sig på bestemte måder til sin sygdom for at den ikke skal komme i udbrud.

Viden er nøglen til forståelse, og derfor er der stor fokus på undervisning og terapi.

Udover at der er ambulant efterbehandling efter udskrivning fra døgnopholdet, sørger vi på Behandlingscenter Søby Park for, at vore patienter bliver introduceret og henvist til møder i Anonyme Alkoholikere, så uanset hvor i landet man er bosiddende, bliver vore patienter tilkoblet selvhjælpsgrupper med andre mennesker med samme baggrund og erfaring med et ædru liv, hvilket er en meget stor hjælp til at holde sig oven vande.

Det virker at have folk omkring sig, der går igennem det samme. De kan relatere til dig og det, du går igennem, ligesom du kan forstå deres situation og baggrund. Denne støtte er uvurderlig.

 

Personale 

Vore behandlere står for den egentlige alkoholafvænning og alkoholbehandling i en Minnesotakur, mens staben af 3 faste lægekonsulenter har ansvaret for alt lægefagligt, bl.a. ordination og iværksættelse af betryggende, medicinsk baseret afrusning, der suppleres med NADA akupunktur. Denne kombination afmedarbejdere sikrer fokus og sikkerhed i alle forhold. 

Som noget helt specielt for et dansk behandlingscenter er vore veluddannede og certificerede terapeuter og behandlere tilgængelige for patienterne døgnet rundt, hvis særlige og akutte behov opstår. Sammenholdt med vores relativt lille størrelse med max. 12 patienter ad gangen, betyder det overskuelighed og tryghed for alle samt helhjertet opmærksomhed og fokus på hver eneste patient. 

Udover at vi tilbyder en optimal alkoholafvænning og dybdegående alkoholbehandling med en succesrate nær de 80%, byder ingen andre behandlingscentre på så trygge, unikke og tiltalende rammer, som vi har på Herregården Søbygaard - de er i absolut særklasse indenfor alkoholbehandling - vel at mærke uden vi er dyrere end andre steder. 

 

Om Behandlingscenter Søby Park

Vi er mindre behandlingshjem med plads til max. 12 patienter ad gangen. Dette sikrer tryghed og overskuelighed for alle samt medarbejdernes helhjertede fokus på hver eneste patient og dennes familie.

Vore fysiske rammer på Herregården Søbygård er i særklasse og unikke indenfor misbrugsbehandling i Danmark. Og vore behandlingsresultater ligger helt i top.

Uanset om patienten skal på en minnesotakur på Sjælland, Jylland eller Fyn, så tilbyder vi gratis transport til Behandlingsenter Søby Park.  

 

 

 

 


 

Behandlingscenter Søby Park

Ring før du gør noget

Kontakt Steen Beck på 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontakter dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring situationen.

 


 

DERFOR VÆLGER MANGE MINNESOTAKUR PÅ BEHANDLINGSCENTER SØBY PARK
 

 • Behandlingen for alkoholmisbrug varetages af vore certificerede behandlere og specialister i misbrug med mange års erfaring som ædru alkoholikere.
 • Alkoholbehandling med afsæt i Minnesota modellen, men udbygget med anerkendte og tidssvarende, terapeutiske metoder.
 • Akut patient modtagelse døgnet rundt, året rundt. Vi sørger gerne for transporten - hele landet.
 • Professionel intervention. Få vores hjælp til at motivere den afhængige til straks at gå i alkoholbehandling.
 • Stop konsekvenserne af alkoholafhængighed NU med en værdig og medmenneskelig misbrugsbehandling med en fremadrettet løsning.
 • Opfølgende ambulant alkoholbehandling og relevant kursusprogram for de nærmeste pårørende.
 • Læge tilsyn, helbreds- og medicinske forhold varetages af vore erfarne læger i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Alkoholafvænning og alkoholbehandling varetages af vore certificerede specialister i misbrug, selv med mange års erfaring som ædru alkoholikere.
 • 5 ugers intensiv og effektiv alkoholbehandling i diskrete og i særklasse skønne og rummelige forhold på mindre Herregård.
 • Danmarks ubetinget smukkeste behandlingscenter.
 • Beliggende i smuk natur, omgivet af skov og sø og med et rigt dyreliv.


Behandlingscenter Søby Park - Minnesotakuren virker 

 


Efter alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park kan omkring 4 ud af 5 konstateres ædru efter behandlingen. De kommunale alkoholambulatorier, med behandlinger over 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%. Mindre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykolog hjælp.
 

 


 

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega problemer med misbrug?

Så tøv ikke med at kontakte os.

TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00

- også weekend og helligdage -

  

Vores rådgivning er uforpligtende, og du må gerne være anonym.