Bliv ringet op
 Vi er der for dig - Også for pårørende & arbejdsgivere. 
   Telefon rådgivning er altid gratis, uforpligtende og anonymt. Kontakt os NU på TLF. 86 87 12 24   

SÅDAN HJÆLPER DU EN PÅRØRENDE MED ET ALKOHOLMISBRUG

Sygdommen alkoholisme blokerer for enhver sund fornuft hos alkoholmisbrugeren, når det kommer til spørgsmålet om hjælp og behandling. 

 

4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af misbruget. 

Ring 86 87 12 24 og hør, hvordan du får en pårørende i behandling for alkoholmisbrug hos os.

 

Oftest er det alkoholikerens nærmeste, der må tage initiativ og vise stålsat vilje og handlekraft! Kun derved bliver en alkoholiker i stand til at arbejde med sygdommen. Er det op til alkoholikeren selv, sker der ingen fremskridt mht. at søge hjælp eller behandling, og sygdommen fortsætter med sikkerhed sin negative udvikling. Lige såvel, som man ikke kan være kun "lidt gravid", kan man heller ikke kun være lidt alkoholiker - enten er man det, eller også er man det ikke! Alkoholisme er altid en udvikling, man er inde i, og spørgsmålet er kun, hvilket stadie sygdommen har udviklet sig til. 

 

Der er mulighed for et for-besøg på Behandlingscenter Søby Park, hvor vi sammen kan drøfte perspektiverne i et fortsat alkoholmisbrug kontra alkoholmisbrugsbehandling.

Selvom det drejer sig om alkoholmisbrug blandt unge, skal der ringes under alle omstændigheder inden du gør noget som helst, for et positivt resultat af et for-besøg opnås kun, hvis vi har mulighed for at forberede misbrugerens familie på forløbet af besøget. 

 

 

 

GRIB IND MOD ALKOHOLMISBRUGET MED EN INTERVENTION, FØR DET ER FOR SENT 

Håbet og muligheden for at ændre på situationen med alkoholmisbrug er, at den nærmeste familie står sammen med en beslutning om, at de vil ”gøre noget”.

Allerede på dette stadie er det en rigtig god ide at kontakte os for vejledning og konkret hjælp. Ring derfor før du gør noget som helst.

Alkoholikeren skal endnu ikke inddrages, for succes kræver omhyggelig forberedelse og indsigt hos familien.

Der er imidlertid IKKE tale om at gå bag ryggen på alkoholikeren eller et forræderi. At overtale alkoholikeren til behandling er en meget svær og stor opgave, og en hvilken som helst opgave har man altid lov at forberede sig til, inden den præsenteres.

En familie kræver kun, at en alkoholiker kommer i behandling for sit alkoholmisbrug ud af dyb bekymring, kærlighed og omsorg for vedkommende. Er familien ligeglad med vedkommende, vil de jo ikke røre en finger.

Hvis familien kan blive 100% enige om, at målet er en behandling hos os, kan vi hjælpe med en såkaldt ”Intervention”, som har til formål at motivere og overtale en alkoholiker til straks at komme i behandling for sit alkoholmisbrug.

En Intervention bør kun foregå med professionel hjælp. Man skal vide præcis, hvad man har med at gøre og hvilke kræfter alkoholmisbrug manifesterer.

Ved interventionen, dvs. den afgørende samtale, som skal bringe alkoholikeren i behandling, deltager en medarbejder fra Behandlingscenter Søby Park fysisk og aktivt.

Forud instruerer og forbereder vi familien omhyggeligt, så alle ved, hvad de skal forvente ved selve interventionen, og så der er fuld enighed om, hvad det helt konkrete mål er – nemlig, at alkoholikeren tager med vores medarbejder i direkte forlængelse af interventionen.

Vi sørger for, at I ved, hvad der kan forventes, indvendinger, forhindringer, benægtelse, udsættelse, løfter om bod og bedring – alt sammen alkoholikerens argumenter for at behandling ikke kan komme på tale – og hvordan vi sammen imødegår og eliminerer forhindringerne og når frem til et ”ja tak” til alkoholbehandling.

Forløbet af en intervention er lige så forudsigeligt, som alkoholikerens gentagne benægtelse og undskyldninger for drikkeriet. Det kræver faglig viden og stor erfaring, at kende mønstret ved en intervention og også at få den til at forløbe med værdighed og med respekt for alle involverede – også for personen med alkoholmisbrug.

Gribes det rigtigt og professionelt an, lykkes det altid med kun få undtagelser, at få alkoholikeren i behandling med det samme.

 

 

HVORDAN HJÆLPER MAN EN MED SYMPTOMER PÅ ALKOHOLMISBRUG?

Selvom vi arbejder professionelt med alkoholmisbrug, har vores personale hver især et meget stort ønske om, at andre med et alkoholmisbrug og deres familier opnår et godt og givende liv, fri af den ødelæggende virkning af alkoholmisbrug.

Vi har selv erfaret, hvordan en behandling for alkoholmisbrug kan blive et vendepunkt for hele familien, også selvom vi kun modstræbende tog imod familiens tilbud om at komme i behandling.

 

 

HVORNÅR HAR MAN ET ALKOHOLMISBRUG

Du behøver såmænd ikke lede efter mere eller mindre videnskabelige tests for alkoholafhængighed, for der er nogle få og enkle fingerpeg, som er sikre.

Det sikreste tegn på et alvorligt problem med alkohol og afhængighed er samtidig det mest enkle, nemlig hvis nogen i familien er kede af, at et familiemedlem drikker alkohol.

Benægtelse af afhængighed og / eller gentagne brudte løfter om at minimere forbruget, begrundelser med ”det er fordi-fordi-fordi”, gemte flasker og drikkeri i det skjulte, samt dårlig korttidshukommelse er også sikre indikationer på alkoholmisbrug og alkoholafhængighed.

Forsvarspositioner med afvisninger, når emnet alkoholmisbrug kommer på tale, så som, har jeg ikke arbejde som jeg passer, familie, bil og hus, peger også i retning af et alvorligt alkoholmisbrug. 

Man kan som pårørende til en alkoholiker roligt stole på sin mavefornemmelse. Med alle de opringninger fra bekymrede pårørende, som vi gennem årene modtager, kan vi betro dig, at vi aldrig er været ude for, at nogen udtrykker ubegrundet bekymring.

 

 

Vi lover ikke for meget, når vi stiller en kvalitetsbehandling i udsigt, under trygge forhold, i inspirerende og herskabelige, fysiske rammer. Med domicil på en mindre herregård på 1.000 kvm og med 5 hektar park fås det ikke bedre. Alt dette uden vi er dyrere end andre steder.

 

Selvom vi ligger i Jylland, vælger også mange familier fra Sjælland og København os som deres foretrukne behandlingscenter for alkoholmisbrug.

 

 

 

SÅDAN BEHANDLER VI MOD ALKOHOLMISBRUG

Der er ikke to patienter, der er ens, hvorfor der aldrig er to behandlingsforløb, der er helt ens.

 

Grundforløbet er baseret på den meget anerkendte Minnesota Model, der er bygget op over Anonyme Alkoholikeres program, kaldet ”De Tolv Trin”. Men vi skræddersyer sideløbende en individuel overbygning til den enkelte patient.

Desuden har vi tilpasset Minnesota Modellen til tidens forhold samt opdateret og udvidet med omfattende terapi i gruppe og individuelt. Denne kombination er særdeles effektiv i forhold til det endelige behandlingsresultat, hvor vi kommer virkelig i dybden.

4 ud af, der gennemgår en alkoholbehandling hos os, kommer ud af deres alkoholmisbrug.

 

Samtidig med at skabe et godt forløb for patienten er vi også nærværende i forhold til at hjælpe dig som pårørende. Vi tager os godt af dig hele vejen, så du får støtte og masser af faglige værktøjer, som kan hjælpe dig til at hjælpe dig selv samt yde moralsk opbakning for din kære ven.

 

Den rent fysiske behandling af alkoholmisbrug er kun en lille del indledningsvist, da et alkoholmisbrug i høj grad er en psykisk lidelse og besættelse, som kræver en tilbundsgående psykoterapeutisk behandling.

 

Som patient påbegynder man et behandlingsforløb mod alkoholmisbrug ved et rutinemæssigt sundhedstjek, som bliver udført af en af vore dygtige læger. Lægen tager samtidig stilling til abstinensbehandling.

Herefter tager vores dygtige terapeuter og alkoholbehandlere over med den egentlige alkoholafvænning og misbrugsbehandling. Vore behandlere er blandt landets bedste, hvorfor vi tilbyder Danmarks stærkeste behandling for alkoholmisbrug og med de bedste resultater.

 

 

Vores medarbejderstab består af dygtige, certificerede behandlere, som alle nærer stor omsorg for patienten og desuden er meget empatiske og støttende. Vi har en klar målsætning om, at det skal være rart og trygt at blive behandlet for alkoholmisbrug på Behandlingscenter Søby Park, og det bidrager vores medarbejdere helt klart til at opnå.

 

 

HVORDAN STOPPER MAN MED AT DRIKKE ALKOHOL

Spørgsmålet: "Hvordan stopper man med at drikke alkohol", får vi tit stillede i vores samtaler med de pårørende og alkoholikeren selv. Svaret er desværre ikke altid ligetil, hvilket derfor leder os over i nedenstående forklaring:
 

På et vist stadie i alkoholmisbrugets udvikling, oplever alkoholikeren abstinenser ved manglende indtagelse af alkohol.

Abstinenser er en stærk og næsten uovervindelig drivkraft til at fortsætte drikkeriet, blot for at kroppen kan fungere så nogenlunde. Vi er langt ude over almindelige tømmermænd og fristelsen til at reparere på dem med en enkelt øl.

Så er ønsket for en alkoholiker at stoppe med at drikke, er det første punkt, der må sættes ind overfor, en professionel håndtering og behandling af abstinenserne.

Abstinensbehandling er derfor også der vi på Behandlingscenter Søby Park først sætter ind, når vi modtager en ny patient.

En af vores dygtige læger tager imod patienten og ud fra lægens samtale med patienten (og evt. også dennes pårørende) ordinerer lægen en medicinsk baseret nedtrapning, så afrusningen bliver stort set smertefri og i hvert fald til at udholde. Ofte supplerer vi den medicinske behandling med NADA akupunktur.

Herefter følger al den undervisning, viden, arbejde med accept og erkendelsesfase, som skal lede frem til, at patienten så at sige selv stiller diagnosen, alkoholisme: ”Ja, den er god nok, jeg ER alkoholiker”. At en anden kommer og peger fingre og siger: ”Du er alkoholiker” har absolut ingen effekt på vedkommende, tværtimod.

Dette, at vi i behandlingen leder patienten hen til SELV at stille diagnosen på baggrund af den viden, vi bibringer ham, åbner derimod op for erkendelse og at tage ansvar for egen sygdom og eget ansvar for, at sygdommen ikke får lov at være i udbrud.

Denne selverkendelse, som der jo er tale om, kommer ikke af sig selv, eller ved at familien ”står på nakken af en”. Den kommer ikke ved at bruge antabus og heller ikke ved de ideer, som alkoholikeren selv udtænker til at styre, kontrollere og begrænse drikkeriet – sådanne tanker og ideer har alle alkoholikere, selvom det måske for omverdenen ser ud som om der er flintrende ligeglade.

Erkendelsen og viljen og evnen opnås kun ved, at alkoholikeren kommer i en professionel behandling.

 

KOMPETENTE, PROFESSIONELLE OG NÆRVÆRENDE

Vi har de bedste og mest engagerede medarbejdere her på Behandlingscenter Søby Park, således at vi kan tilbyde den absolut bedste behandling for alkoholmisbrug til vore patienter og dig som pårørende.

Vores behandlere er selv ædru alkoholikere og har derfor egenhændig erfaring med alkoholmisbrug. Dette er en meget stor fordel i forhold til indsigt og kommunikation med vore patienter. Vi besidder alle stor ekspertise på vores felt, hvor menneskelige egenskaber og nærvær også har en stor gavnlig effekt på helbredelsen af et alkoholmisbrug.

 


 

Behandlingscenter Søby Park

Ring før du gør noget

Kontakt Steen Beck på TLF. 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontaker dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring situationen.

 


 

 

HVAD SKAL MAN GØRE HVIS MAN HAR ALKOHOLMISBRUG I FAMILIEN 

Du skal ikke bare acceptere et alkoholmisbrug i familien. Det værste, du kan gøre er, ikke at gøre noget! Både du selv, hele familien og dit familiemedlem med et alkoholmisbrug, lider under sygdommen. Og gribes der ikke ind, går det kun én vej, nemlig nedad.

Men at gribe ind, kræver professionel hjælp, råd og vejledning, som du kan få ved at ringe til os, Behandlingscenter Søby Park.

Vores tlf. nr. 86871224 svarer fra kl. 07.00 til 23.00 hele året, også weekend og helligdage.

Vores rådgivning er anonym og telefonrådgivning er gratis. Vi har naturligvis tavshedspligt.

 

 

 

HVOR FINDER MAN HJÆLP SOM PÅRØRENDE TIL ALKOHOLMISBRUGERE

Udover vores gratis, uforpligtende og anonyme telefonrådgivning, kan du også til en start opsøge mere konkret hjælp til dig selv. Der er flere muligheder, hvor vi bl.a. kan anbefale www.al-anon.dk som er selvhjælpsgrupper for pårørende, og  www.tuba.dk

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, som er vokset op i et hjem med et alkohol- og/eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle frivillige og ansatte har naturligvis tavshedspligt og er der for at hjælpe dig.

Har du et familiemedlem i behandling hos os, følger der et program for de pårørende med i pakken. Du kan også under særlige omstændigheder købe familieprogrammet separat. Ring og hør nærmere.

 

 

 

HVORDAN STOPPER MAN ET ALKOHOLMISBRUG

I langt de fleste tilfælde omskrives de rette navne ”Alkoholisme” og ”alkoholiker” med det pænere ”alkoholmisbrug”; måske fordi de korrekte betegnelser Alkoholisme og Alkoholiker giver associationer om ”sutterne og bumserne på bænken”.

Men en spade er en spade, og en alkoholiker er en alkoholiker. Alkoholismen kan inddeles i 3 faser, hvor alkoholikerens fremtid er forudsigelig og nærmest er fastlagt! 

Man kan ikke være ”lidt alkoholiker”, idet der altid er tale om en udvikling (med retning mod ”det værre”). Det er på samme måde, som man heller ikke kan være ”lidt gravid”, enten er man det, eller ikke! Det samme med alkoholisme, enten er man alkoholiker, eller også er man det ikke – det er kun et spørgsmål, om hvilken af de 3 faser, man er nået til!

Et alkoholmisbrug stopper ikke bare af sig selv, eller med alkoholikerens egne ideer! Alkoholikeren og familiens øvrige medlemmer står magtesløse!

Selvom det for familien ser ud som om, alkoholikeren bare lader stå til med drikkeriet, er dette i virkeligheden sjældent (og måske først endda i 3. stadie, hvor job og familie er sat over styr, er det tilfældet).

Mange alkoholikere funderer seriøst over, hvorfor de drikker og tænker, at kan de finde svaret herpå, er det hele jo løst. Men de finder bare ikke svaret, fordi hjerne og tænkeevne er forgiftet af alkohol.

At det i virkeligheden forholder sig så enkelt som, at de har udviklet en sygdom, alkoholisme, og at de mangler hjælp til at få værktøjer til at holde sygdommen under kontrol, når de ikke frem til. Og da slet heller ikke, at de skal have hjælp UDEFRA.

Hvad omverdenen derimod oplever er benægtelse og stædighed med udsagn som: ”Jeg VIL have lov at vise, at jeg selv kan klare det… Jeg VIL have det sådan, at jeg kan drikke 1 øl…” og fortsat drikkeri, sandsynligvis endda i større og større omfang som tiden går og sygdommen alkoholisme udvikler sig til det værre.

 

 

ER AMBULANT BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG DEN BEDSTE LØSNING

Et alkoholmisbrug og alkoholisme kan ikke tages alvorligt nok. Alkoholafhængighed er utrolig stærkt rodfæstet i alkoholikeren.

Vores anbefaling og vores tilbud på Behandlingscenter Søby park er derfor baseret på døgnophold med 5-6 ugers indlæggelse.

Udfordringen er også i mange tilfælde, at alkoholikeren selv slet ikke er motiveret for behandling, hvorfor de første 1-2 uger af opholdet i al væsentlighed går med at motivere den nye patient og åbne vedkommendes øjne for muligheden af et meget bedre liv i frihed af afhængigheden. Ingen tvivl om, at denne fase med motivering sker bedst under egentlig indlæggelse.

Er alkoholikeren desuden i alkoholismens 2. eller 3. fase, hvor abstinenser med stor sikkerhed indtræder ved ophør af indtagelse af alkohol, er efter vores mening kun en egentlig indlæggelse på behandlingshjemmet forsvarlig.

 

 

 

FINDES DER MEDICINSK BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

Nej, alkoholmisbrug på baggrund af sygdommen alkoholisme kan ikke bare behandles medicinsk med piller!

De fleste har hørt om antabus, som i mange år har været hjørnestenen ved henvendelse til egen læge og i de offentlige tilbud om alkoholbehandling.

Problemet med antabus er dog, at filosofien bag brugen af antabus er, at man skal være afholdende af skræk og rædsel for at blive meget syg, måske endda gå hen at dø, hvis man samtidig med antabus indtager alkohol. Altså i bund og grund en negativ motivation.

Desuden arbejder underbevidstheden jo stadig til afhængighedens fordel, og verden ser ud på samme måde for alkoholikeren, så i realiteten ændrer intet sig i relation til afhængigheden.

Sundhedsstyrelsen har også for flere år siden meldt ud, at de ikke længere anser antabus for behandling. Alligevel benyttes det stadig flittigt som et tilbud hos privatpraktiserende læger og på kommunale misbrugscentre.

I de senere år har nogle medicinalproducenter introduceret diverse nye og meget dyre lægemidler, som angiveligt skal kunne nedsætte drikketrangen. Virkningen, hvis der er en, viser sig dog kun, hvis producentens anvisninger følges nøje, herunder at alkoholikeren selv nedsætter sit forbrug og over en længere periode. Den fulde virkning skulle således vise sig i løbet af et års tid. Mangt og meget kan gå galt i den periode!

Fundamentalt strider filosofien bag disse, nyere lægemidler mod de mekanismer, som driver alkoholikerens drikkeri. Alkoholikeren drikker ikke for at kunne nyde smagen af et glas vin f.eks. Nej, alkoholikeren drikker udelukkende for virkningens skyld.

Er man alkoholiker, er der intet andet end et sandsynligt nederlag at hente i en tro på, at en higen efter ”for smagens skyld” kan afløse ”for virkningens skyld”.

Med mindre, der arbejdes med den mentale side af alkoholismen, er der ikke megen håb for en løsning. Den mindste del er at tørlægge kroppen – den vigtigste del er at nå frem til at være mentalt ædru, og det klares kun gennem intensiv terapi og ikke med medicin.

 

 

 

HVORDAN FINDER MAN HJÆLP TIL ALKOHOLMISBRUG

Her på Behandlingscenter Søby Park har vores medarbejdere mange års erfaring i at hjælpe mennesker ud af deres alkoholmisbrug.

Vores behandlere og omsorgspersoner har ikke ”bare” læst sig til det hele, men har udover en faglig misbrugsrettet terapeut uddannelse også prøvet på egen krop at have et alkoholmisbrug, som vi selvfølgelig er kommet ud af for længe siden gennem en professionel behandling.

Vi har altså ikke blot erfaring og værktøjer til at bringe alkoholikere ud på den anden side, men også erfaring at videregive om, hvordan man som alkoholiker lever et ædru liv fremadrettet, uden alkohol.

 

 

KAN MAN FÅ HJÆLP TIL ALKOHOLMISBRUG, SELVOM MAN ER FRA KØBENHAVN

Uanset om du er fra København, Århus, Tønder, Skagen eller Gedser eller andet steds fra, kan du komme i behandling for alkoholmisbrug her på Behandlingscenter Søby Park.

Vi modtager patienter fra hele Danmark, alle dage året rundt (også weekend og helligdage), og er transporten hertil et problem, hjælper vi også med dette.

Opmærksomheden skal dog henledes på, at vores tilbud er på privat basis. Det vil sige, vi fungerer på samme måde som et privathospital, hvor man selv må betale, evt. via privat sundhedsforsikring eller evt. arbejdsgiver finansieret.

 

 

 

ER DER EN SAMMENHÆNG MELLEM ALKOHOLMISBRUG OG DEPRESSION

Der er helt givet en sammenhæng mellem alkoholmisbrug og depression, men ofte kan det være svært at afdække, om hønen eller ægget kom først, så at sige.

Brugen af alkohol i større mængder og regelmæssig brug af alkohol ER i sig selv depressionsfremkaldende, mens brug af alkohol i forbindelse med depression kan karakteriseres som selvmedicinering.

Under begge former, hvor alkohol og depression går hånd i hånd, vil vi kunne hjælpe.

 


 

 

Derfor vælger mange alkoholmisbrugsbehandling hos Behandlingscenter Søby Park

  • Stop Alkoholmisbruget og de tiltagende, negative konsekvenser NU med en værdig og professionel, medmenneskelig misbrugsbehandling, hvor vi arbejder med en fremadrettet løsning.
  • Professionel, empatisk intervention med værdighed for alle parter. Få vores hjælp til at motivere den afhængige til at droppe sit Alkoholmisbrug med effektiv hjælp i en misbrugsbehandling.
  • Akut patient modtagelse døgnet rundt, alle dage året rundt, også helligdage og weekender. Afhentning, hele landet.
  • Lægetilsyn, helbreds- og medicinske forhold og patientsikkerhed varetages af vore fast tilknyttede læger og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
  • Alkoholbehandling efter Minnesota Modellen, opdateret og udbygget med anerkendte og tidssvarende, terapeutiske metoder.
  • 5 ugers primær misbrugsbehandling med døgnophold i diskrete, herskabelige og i særklasse skønne og rummelige forhold på Herregården Søbygård ved Århus.
  • Opfølgende, ambulant efterbehandling og relevant, terapeutisk program for de nærmeste pårørende.
  • Behandlingen for alkoholmisbrug varetages af vore certificerede behandlere og specialister i misbrug med mange års erfaring som ædru alkoholikere.


Behandlingscenter Søby Park - Behandling mod Alkoholmisbrug, der virker...

At have et alkoholmisbrug er en lidelse og en sygdom ligesom mange andre skadelige afhængighedssygdomme, hvorfor det er meget alvorligt.

For pårørende til en med et alkoholmisbrug kan der nemt opstå en forståelig berøringsangst med problemet, fordi der ikke er den selverkendelse til stede hos alkoholikeren, som gør, at du som pårørende bare kan gribe ind. Ikke desto mindre er det vigtigt for både dig som pårørende og alkoholikeren, at du tager stilling til problemet og får gjort noget ved det på vegne af dig selv – men også for din kære ven eller familiemedlem, der drikker sit liv væk.

 

Behandling for alkoholmisbrug sker næppe, før du tager affære på vedkommendes vegne, da det kun i meget sjældne tilfælde forekommer, at den aktive alkoholiker selv søger hjælp for sit alkoholmisbrug. Der er ganske enkelt ikke den selvindsigt, der kræves for at der opstår motivation til at gå i alkoholafvænning og behandling for alkoholmisbrug. Derfor er du nødt til at tage det første indledende skridt – ellers fortsætter nedturen med alkoholmisbrug, og du bliver højst sandsynligt trukket med ned.

 

Her på Behandlingscenter Søby Park har du som pårørende altid mulighed for at komme på et uforbindende visit, før du gør dine overvejelser om, hvad der videre skal ske omkring problemet med alkoholmisbrug. Her kan du selv opleve og fornemme vores unikke behandlingshjem, som ligger i en fantastisk natur, og hvor atmosfæren i sig selv nærmest har en helende effekt. Yderligere får du indblik i den måde, vi arbejder på med alkoholmisbrug samt den professionalisme, vi udfører vores arbejde med, således at vi kan opnå de stærkeste resultater.

 

Alkoholmisbrug skader, derfor har vi det mål for øje, at vi sammen skal have din kære ven eller familiemedlem tilbage på den anden side og i stand til at leve et liv helt uden alkoholmisbrug at kæmpe med, tager vi en god dialog med dig om, hvad vi kan gøre for vedkommende.

 


 

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega problemer med alkoholmisbrug?

Så tøv ikke med at kontakte os.

TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00

- også weekend og helligdage -

  

Vores rådgivning er uforpligtende, og du må gerne være anonym.