Bliv ringet op
 Vi er der for dig - Også for pårørende & arbejdsgivere. 
   Telefon rådgivning er altid gratis, uforpligtende og anonymt. Kontakt os NU på TLF. 86 87 12 24   

Hjælp til virksomheder - medarbejdere med alkoholmisbrug

 

4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af misbruget. 

 

Ring på TLF. 86 87 12 24 og få vejledning om, hvordan du får din medarbejder i behandling her på Behandlingscenter Søby Park.

 

Ved du som leder:  

At alkoholisme er en sygdom, der kommer snigende og over tid udvikler sig til en kronisk tilstand. Som den eneste sygdom vil den ramte benægte sin tilstand med dårlige forklaringer og være uvillig til at modtage hjælp.

Vi, der arbejder her på Behandlingscenter Søby Park har selv været der og kan spotte og se gennem alle bortforklaringerne. 

 

 • Alkoholmisbrug koster samfundet 13 milliarder om året. 
 • En medarbejder med et alkoholproblem betyder et tab på ca. 10% i fravær, dvs. årligt 1702 timer/10% = 170 timer a f.eks. 175 kr. = 29.785 kr. 
 • Endvidere regnes der med, at arbejdsindsatsen samlet nedsættes med 20%. 
 • Dvs. det årligt koster virksomheden ca. 90.000 kr. ialt. Har din virksomhed råd til det? 

 

For at komme problemet til livs, kræver det at personen bliver bekendt med, og derefter erkender sit problem, gennem en professionel alkoholbehandling

For nogen mennesker bliver brugen af alkohol og/eller medicin med afhængighedspotentiale en måde at klare deres liv og følelser på. I fagkredse benævnes begge afhængigheder alkoholisme.

Sygdommen alkoholisme rammer ligeligt og uden skelen til sociale lag. Set under den synsvinkel er sygdommen ”demokratisk”, og der er lige mange mænd, som kvinder, der rammes af alkoholisme.

Alkoholismen kan inddeles i 3 stadier, hvor personen er inde i en udvikling, der med usvigelig sikkerhed forværres henover årene, hvis ikke der gribes ind i tide med professionel hjælp og behandling. Og det går kun en vej, nemlig ned ad bakke, når først sygdommen har fundet fodfæste.

Personen ender op i en sygelig tilstand med en psykisk besættelse af stoffet alkohol, hvor abstinenssymptomer i mildere eller sværere grad, selvbedrag og direkte løgne om misbruget (afhængigheden) er faste følgesvende.

Alt imens kæmper alkoholikeren mere og mere desperat og ofte forgæves med at holde facaden. Dog lykkes det mange at fungere nogenlunde udadtil, selvom en opstrammer om morgenen er blevet en nødvendighed i 2. stadie.

Men som udviklingen tager fart, bliver det mere og mere åbenbart for alle andre end alkoholikeren, at det står rigtig skidt til.

Undervejs på derouten lider familien hårdt på mange niveauer under sygdommen, alkoholikeren rammes af manglende nærvær, selvtilliden og selvværdet bliver mindre og mindre, helbredet nedbrydes, økonomien halter med tiden, arbejdet passes i længden ikke længere til punkt og prikke. De kognitive evner svækkes. Sociale relationer brister, familien opløses, jobbet mistes, økonomien kollapser, snart er der kun flasken tilbage, isolationen tiltager. Og til sidst er det for sent at gøre noget som helst, hvor der kun er en alt for tidlig død at se frem til.

 

Vi anbefaler du kontakter os hvis du kan genkende en medarbejder udfra disse punkter:
 

Vi tilbyder også at forestå en Intervention, dvs. professionel og empatisk motivering af alkoholikeren til at gå i alkoholbehandling. 

Interventionen bør KUN foregå med professionel bistand, og vores hjælp hertil koster ikke ekstra.  

 

Alkoholisme og alkoholmisbrug kan være meget vanskelige størrelser for en virksomhedsleder at identificere, fordi jobbet er et meget fast holdepunkt for en alkoholiker, og samtidig danner det økonomisk grundlag for misbruget. Desuden bruges jobbet ofte som et element i alkoholikerens benægtelsesstrategi.

Tit er det en dygtig og værdsat medarbejder, som er ramt af alkoholisme, hvilket jo ikke gør det nemmere for virksomheden at spotte problemet.

Nogle bestemte tegn bør dog pådrage sig opmærksomhed for virksomhedslederen (se i øvrigt kurven under menupunktet ALKOHOLBEHANDLING):

Mandagssygemeldinger. Kollegaer overtager opgaver, fordi medarbejderen synes at være inde i en ”lidt uheldig periode”. Medarbejderen laver fejl. Sitren på hænderne. Dalende effektivitet. Måske ind imellem en lugt af gammelt druk. Perioder på vandvognen. Ægteskabelige problemer. Mistet kørekort. Bliver ilde berørt, hvis talen falder på alkoholmisbrug.

For en alkoholiker er livet meget forudsigeligt. Fremtiden er lagt, hvis der ikke gribes ind: Tab af sociale relationer, opløsning af familien, fyreseddel fra jobbet, ødelagt helbred, dårlig økonomi. Og i sidste ende har han kun flasken som bedste ven og udsigten til en alt for tidlig afgang fra denne verden.

 

HVORDAN HJÆLPER DU EN ALKOHOLIKER?

At vente på, at en alkoholiker selv når frem til, at skeen skal i den anden hånd og at det skal være slut med drikkeriet er simpelthen naivt i de allerfleste tilfælde.

Du, som virksomhedsleder, og / eller alkoholikerens nærmeste må reagere ved at sige fra, og forlange, at vedkommende kommer i en ordentlig, effektiv og professionelt tilrettelagt behandling.

I den forbindelse kommer én enkelt person også oftest til kort. Flere familiemedlemmer er nødt til at stå sammen i fuld og ubrydelig enighed om, at alkoholikeren skal arbejde med sit problem, og der skal også være ét, og kun ét helt konkret tilbud (krav) om, hvilken hjælp der skal til, og det skal starte omgående.

Ønsker du og virksomheden en medarbejder i behandling, gør det samme sig gældende. Der skal være ét tilbud, og med krav om at hjælpen skal starte i direkte forlængelse af samtalen med medarbejderen.

 

Intervention: Du griber ind i et andet menneskes liv.

Men selv, når flere familiemedlemmer og evt. en virksomhed står sammen i enighed, bør der absolut professionel hjælp til at guide dem og til at deltage fysisk og konkret i samtalen, hvor alkoholikeren skal forelægges tilbuddet.

Den professionelle, kaldet en ”interventionist”, har erfaring og viden om, hvordan det præcist skal gribes an for at det lykkes at få alkoholikeren til at acceptere en alkoholbehandling. Kontakt derfor vores Steen Beck, tlf. 86871224, som har mange års konkret erfaring fra planlægning og deltagelse i hundredvis af interventioner. 

Prøver familien først selv, og opgaven mislykkes - ofte ender det i skænderier og gensidige beskyldninger - kan selv en professionel ikke rydde op, for derefter at få det hele til at lykkes. Med vores deltagelse sikres det, at interventionen foregår i en sober tone og med respekt for alle parter. 

Kontakt derfor vores Steen Beck, INDEN du gør noget, og hør nærmere om, hvad det mere konkret er, vi tilbyder, når det drejer sig om, at få alkoholikeren afsted i alkoholbehandling.

 

Som arbejdsgiver kan du bidrage med medmenneskelig og uvurderlig støtte ved, i samarbejde med os, aktivt at deltage i at motivere en alkoholiker til at acceptere at komme i alkoholbehandling. 

 

Vi tilbyder også at forestå en Intervention, dvs. professionel og empatisk motivering af alkoholikeren til at gå i alkoholbehandling. 

Interventionen bør KUN foregå med professionel bistand, og Steen Beck´s hjælp hertil er gratis, selvfølgelig forudsat at behandlingen skal ske i vores regi.  

 

Behandlingscenter Søby Park

Ring før du gør noget

Kontakt Steen Beck på TLF. 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontakter dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring situationen.

BEHANDLINGEN

 • Ankomst & Afrusning
 • Tryghed, empati og omsorg
 • Overvåget, lægeordineret, smertefri afrusning
 • Behandlingens varighed
 • Minnesota Modellen & individuel terapi
 • Opfølgning
 • Familieprogram

 

En professionelt tilrettelagt behandling som her på Behandlingscenter Søby Park foregår i et varmt, imødekommende og medmenneskeligt, kærligt og omsorgsfuldt miljø uden fordømmelse.

Alle medarbejdere er selv ædru alkoholikere gennem mange år, opnået gennem et lignende behandlingsforløb, så vi mødes i øjenhøjde med vores patienter, og personalet har naturligvis samtidig relevante, terapeutiske og misbrugsfaglige uddannelser.

Behandlingsopholdet indledes med, at en af vore fast tilknyttede læger giver den nye patient et generelt, grundigt helbredstjek og ordinerer abstinensbehandling i medicinsk form med støtte af NADA akupunkturbehandling. Abstinensfasen bliver dermed næsten smertefri.

Herefter tager vores alkoholbehandlere over. I første omgang med motivering af den nye patient, dvs. åbne vedkommendes øjne for muligheden af et helt andet liv uden alkohol og dermed som et frit menneske.

Behandlingsplanen for den enkelte er struktureret og justeres og tilpasses løbende efter patientens fremskridt, eller mangel på samme.

Dagligdagen er struktureret i kursusform, hvor indholdet er undervisning omkring sygdommen alkoholisme, sessioner med psykoterapi i gruppe og enkeltvis, introduktion til ”De Tolv Trin” (Anonyme Alkoholikeres program), som er en række forslag til at slippe fri af afhængigheden.

Der arbejdes med løsning af personlige opgaver. Med effektive terapiformer afdækkes og afhjælpes personlige udfordringer og traumer, der ellers har været lagt låg på, og som hvis de ikke bearbejdes, kan være hindrende for et ædru og clean liv i fremtiden.

Der arbejdes med meget, meget mere, f eks depression, dårlige søvnmønstre, som ofte er følgesvende til alkoholismen, eller social angst i mildere eller stærkere form, lavt selvværd og mistet selvtillid.

Og vi slipper ikke bare efter udskrivning, men følger op med ambulant efterbehandling 1 dag om måneden i de følgende 11 måneder, ligesom der er et program for den nærmeste familie.

Det er bestemt ikke kedeligt at være i behandling hos os. Dagene går hurtigt, når først patienten er kommet i proces med sin behandling, og mange føler, at de ikke alene har fået løst deres udfordringer omkring alkohol, men har lært at se livet og tilværelsen under helt andre og positive vinkler.

ARBEJDSGIVERBETALT BEHANDLING

Ofte ser vi, at en arbejdsgiver betaler helt eller delvist. For virksomheden er betalingen fradragsberettiget og medarbejderen beskattes ikke. Reglen gælder også enkelt mands virksomheder. 

Er du som arbejdsgiver forsikret, refunderes der sygedagpenge efter sædvanlige regler. 

BETALING VIA SUNDHEDSFORSIKRING

Rigtig mange virksomheder og privatpersoner har i dag tegnet såkaldte sundhedsforsikringer, som dækker alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park. En mulighed er også at søge sit fagforbund eller måske en personalekasse om tilskud eller evt. lån. 

Er du som arbejdsgiver forsikret, refunderes der sygedagpenge efter sædvanlige regler. 

SYGEMELDING OG LÆGEERKLÆRING

Vore patienter sygemeldes fra arbejdet ved indlæggelsen, og er du som arbejdsgiver forsikret, refunderes der sygedagpenge efter sædvanlige regler. 

 

Udover at vi tilbyder en optimal alkoholbehandling med en succesrate tæt på 80%, har ingen andre behandlingscentre så trygge, unikke og tiltalende rammer som vores på en 1.000 kvm. herregård - de er i virkelig særklasse indenfor alkoholbehandling i Danmark - vel at mærke uden vi er dyrere end andre steder. 

Vore behandlere leder den egentlige alkoholbehandling, og staben af fast tilknyttede lægekonsulenter er ansvarlige for det rent lægefaglige, herunder ordination og iværksættelse af forsvarlig, medicinsk baseret afrusning. Dette sikrer fokus og sikkerhed i alle forhold. 

Som noget helt specielt for danske behandlingshjem er veluddannede og certificerede terapeuter tilgængelige for patienterne døgnet rundt. De er altid parate til overvåge patienter i afrusning og til at give støtte og omsorg, hvis der opstår akut behov herfor. Dette, sammen med vores størrelse med gennemsnitligt 8-10 patienter i behandling ad gangen, giver fokus og helhjertet opmærksomhed på hver eneste patient og betyder tryghed og overskuelighed for alle.

 

DERFOR VÆLGER MANGE VIRKSOMHEDER BEHANDLINGSCENTER SØBY PARK

 • Fuld diskretion og anonymitet er altid en selvfølge. Ingen oplysninger eller persondata kommer ud af huset.
 • Alkoholbehandling med afsæt i Minnesota modellen, men udbygget med anerkendte og tidssvarende, terapeutiske metoder.
 • Akut patient modtagelse døgnet rundt, året rundt. Vi sørger gerne for transporten - hele landet.
 • Professionel intervention. Få vores hjælp til at motivere den afhængige til straks at gå i alkoholbehandling.
 • Stop konsekvenserne af alkoholafhængighed NU med en værdig og medmenneskelig misbrugsbehandling med en fremadrettet løsning.
 • Opfølgende ambulant alkoholbehandling og relevant kursusprogram for de nærmeste pårørende.
 • Læge tilsyn, helbreds- og medicinske forhold varetages af vore erfarne læger i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Alkoholafvænning varetages af certificerede specialister i misbrug, selv med mange års erfaring som ædru alkoholikere.
 • 5 ugers intensiv og effektiv alkoholbehandling i diskrete og i særklasse skønne og rummelige forhold på mindre Herregård.
 • Danmarks ubetinget smukkeste behandlingscenter.
 • Beliggende i smuk natur med egen 5 hektar park, omgivet af skov og sø og med et rigt dyreliv.

 


Har du en medarbejder eller kollega, der har behov for alkoholbehandling?

Tøv ikke med at kontakte os.

TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00

- også weekend og helligdage -

  

Vores alkoholrådgivning er uforpligtende, og du kan være anonym. 

 

 

 

Trygge rammer hos Behandlingscenter Søby Park

 

Tag det gode liv tilbage!

 

At tørlægge kroppen er den mindste del af processen frem til et ædru liv, og er ingen løsning i sig selv.

Det handler om at blive, og forblive "mentalt ædru"!

 

 

Patienten restitueres både fysisk og mentalt. 

 

Kontakt os idag for yderligere information. 

TLF. 86 87 12 24

 

 

Unikke omgivelser

Vores omgivelser er i absolut særklasse og de mest unikke, der findes indenfor misbrugsbehandling i Danmark.