Bliv ringet op
 Vi er der for dig - Også for pårørende & arbejdsgivere. 
   Telefon rådgivning er altid gratis, uforpligtende og anonymt. Kontakt os NU på TLF. 86 87 12 24   

HVAD ER ALKOHOLISME OG HVORDAN HJÆLPER MAN?

 

4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af misbruget. 

 

Ring på TLF. 86 87 12 24 og få råd om, hvordan du får din pårørende i behandling hos os.

 

 

Mennesker, der bruger alkohol eller medicin med misbrugspotentiale, til at håndtere deres liv og følelser, lider af en sygdom med fællesbetegnelsen alkoholisme.

 

Sygdommen alkoholisme rammer i alle samfundsgrupper uden skelen til uddannelse, religion eller ikke religion, etnicitet, mand eller kvinde, ung som gammel.

 

For omkring 60 år siden døde hver 50. dansker af druk. Det gennemsnitlige forbrug lå på 5 liter alkohol.

 

I dag dør ca. hver 20. iflg. Sundhedsstyrelsen af alkoholrelaterede årsager, og forbruget er steget til årligt 11,5 liter ren alkohol per person over 14 år.

 

En alkoholiker gennemlever flere sygdomsstadier, der ubehandlet forværres med sikkerhed. Når først alkoholismen har fundet fodfæste forværres sygdommen med sikkerhed henover årene.

 

Sygdomsbilledet omfatter en form for fysisk allergi og psykisk besættelse, ofte med tilstødende depressive tilstande, og det ender op i en tilstand, hvor kroppen behøver alkohol for at personen kan agere bare nogenlunde normalt. Ingen alkohol = abstinenstilstand, hvor alkoholikeren er så fysisk syg, at han ikke kan fungere.

 

Men selv hvor alkoholisme har nået et stadie med behov for en opstrammer fra morgenstunden, kan mange fungere nogenlunde udadtil i en kort periode, for som alkoholiker bruges der enorm energi på at virke upåvirket og normal.

 


 

 

 

ALKOHOLISMENS STADIER

Her er en kort beskrivelse af definitionen på alkoholisme i de forskellige stadier:

1. Stadie

 • Øget tolerance
 • Drikker i det skjulte
 • Tankerne rettet mod alkohol
 • Sluger eller nedsvælger de første drinks
 • Bliver ilde berørt, når der tales om alkoholisme eller alkoholmisbrug

2. Stadie

 • Undskyldninger og bortforklaringer
 • Bebrejdelser fra familien
 • Samvittighedsnag
 • På vandvognen
 • Ændrer drikkemønster
 • Mister venner
 • Mister anseelse og selvrespekt
 • Ændringer i familiens virke og roller
 • Geografisk flugt
 • Opbygger forråd af flasker
 • Mister kørekort/arbejde/familie/
 • skilsmisse
 • Ofte ses symptomer på depression

3. Stadie

 • Drikker flere dage i træk
 • Ødelæggelse af etiske værdier
 • Svækkelse af tankeevne
 • Rystelser
 • Psykomotoriske hæmninger
 • Drikker for at holde symptomerne nede
 • Løber tør for undskyldninger
 • Løber tør for bortforklaringer
 • I mange tilfælde selvmordstanker

Alkoholbehandling


 

ER ALKOHOLISME EN SYGDOM?

 

Det kan være svært at bestemme, hvornår et misbrug af alkohol er lig med alkoholisme. Men en god tommelfingerregel er, når det gør nogen bekymrede og kede af det. Det kan være venner, kolleger og/eller familie.

WHO har for mange år siden anerkendt alkoholisme som en sygdom. Sygdommen er bl.a. indikeret ved fortsat brug af alkohol på trods af negative konsekvenser, socialt, familiemæssigt, arbejdsmæssigt, økonomisk og helbredsmæssigt.

Desuden er sygdommen alkoholisme kendetegnet ved øget tolerance, dvs. over tid skal der indtages en større mængde alkohol for at opnå samme effekt. Typisk drikkes der i det skjulte, og problemet er omgivet af benægtelse, både hos den afhængige, men til dels også hos familien, som langt hen ad vejen er med til at dække over problemet. Og alkoholikeren selv, vil IKKE have hjælp.

Benægtelse og løgne om drikkeriet samt fastholdelse af bl.a. rettigheden til at drikke 1 øl eller 1 glas vin er med til, at alkoholikeren ikke kommer fri af afhængigheden, da det for alkoholikeren ikke er muligt i det lange løb at afgrænse indtaget af alkohol.

Ofte ender alkoholikeren i en depressiv tilstand, som så angives som årsag til drikkeriet sammen med mange andre (opfundne og fiktive) begrundelser.

Andre bivirkninger og følgesygdomme er udtalt vitaminmangel, dårlig nattesøvn, fedtlever under udvikling til egentlig skrumpelever, udvikling af abstinenssymptomer ved manglende alkoholindtagelser (alt fra indre uro til udtalte rystelser og svedeture, voldsomt fysisk ubehag, der kun kan stoppes med indtag af alkohol), behov for en funktionspromille for at virke normal, og i sidste ende alkoholdemens og tab af kognitive evner.

Alkoholisme og stort alkoholforbrug har forbindelse til mere end 200 forskellige medicinske og psykiatriske sygdomme ligesom følgerne er sociale, erhvervsmæssige, økonomiske og familiære problemer. Desuden er alkoholisme hos en eller begge forældre årsag til mange familieproblemer som skilsmisse, behov for sociale indsatser, vold i familien, mistrivsel blandt børn og kriminel adfærd, fx spritkørsel.

Alkoholisme er i det hele taget kendetegnet ved en nedadgående og forudsigelig kurve, en egentlig deroute, som risikerer at udmønte sig i en alt for tidlig død i ensomhed.

Meget alvorlige skader og følgesygdomme er Delirium Tremens og Wernicke-Korsakoff Syndrom.

 

 

WERNICKE-KORSAKOFF SYNDROM

 

Wernicke-Korsakoff syndrom består af 2 sygdomme, Wernickes encefalopati og Korsakoffs psykose. Begge er en alvorlig tilstand, som skyldes mangel på vitamin B1 (thiamin). Den almindeligste årsag er langvarigt alkoholmisbrug. Tilstanden ses også hos personer med kroniske sygdomme, hvor man spiser for lidt eller optager ernæringen dårligt fra tarmen. Det kan for eksempel være ved spiseforstyrrelser og ved langvarig, kraftig kvalme med opkastning.

Vitaminmanglen forårsager hjerneskade, som uden behandling kan blive meget kritisk.

 

 

SYMPTOMERNE PÅ DELIRIUM TREMENS

 

Normalt opstår et delir efter en særlig langvarig og kraftig drikkeperiode. Forløbet kan være som skitseret nedenfor:

 • Typisk kommer deliret 2-4 døgn efter, at man er holdt op med at drikke alkohol. Det begynder gerne med, at man bliver irritabel, får svært ved at sove, bliver rastløs, får mareridt og angst
 • Så opstår der illusioner og hallucinationer. Det vil sige, at personen får sanseindtryk, som ikke er virkelige. Fx er synshallucinationer hyppige. De drejer sig ofte om, at den syge ser insekter eller små dyr (kryb). Vedkommende er ofte skræmt fra vid og sans og kan ligefrem føle dyrene på kroppen
 • Rastløsheden tiltager, og personen ved snart ikke, hvad han skal gøre af sig selv. Han kan beskæftige sig med hvad som helst, fx aktiviteter, som typisk udføres på jobbet, eller forsøg på at fange de uvirkelige dyr, som er plagsomme. Personen er desorienteret i tid, sted og egen situation
 • Vedkommende sveder kraftigt, får hjertebanken, rysten og nogle gange krampeanfald. Anfaldene kan i sig selv være farlige, men kan også medføre, at den syge kommer til skade
 • Ved alvorlige former for delir kan der opstå forstyrrelser i kredsløbet og hjertestop
 

 

TEGN PÅ ALKOHOLISME

 

Den allernærmeste familie er de første til at mærke, at noget er galt. Dette ”noget” føles dybt skamfuldt og familien forsøger derfor oftest at skærme deres alkoholiker. Dvs. familien isolerer sig mere og mere, så ingen skal opdage at sygdommen alkoholisme huserer i hjemmet.

Børnene tager ikke kammerater med hjem, gæster i hjemmet bliver en sjældenhed og man deler ikke længere link tekster på nettet. Familien bruger energi og ressourcer på at glatte ud og få det hele til at se normalt, måske endda skinnende ud.

En person med alkoholisme bliver dygtigere og dygtige til at manipulere familien, og det er ikke unormalt, at familien tror, det er deres skyld, at deres ellers så elskede familiemedlem drikker.

Alkoholikeren drikker med tiden i smug, stikker løgne herom og forsvarer sig voldsomt med, at der slet ikke er noget problem – næh, familien ser spøgelser, også selvom der findes skjulte flasker – og undervejs ændres alkoholikerens personlighed radikalt.

De nærmeste oplever tit en alkoholiker som 2 forskellige personligheder. Der er den rigtige, originale udgave så at sige, som familien stadig elsker og holder af; og så er der modpolen med flasken, som de ikke kan holde ud.

 

 

ALKOHOLIKERENS FORSVARSVÆRKER MED LØGNE, BAGATELLISERINGER OG BENÆGTELSE TILTAGER SAMTIDIG MED AT HANS ALKOHOLISME BLIVER MERE ÅBENLYS.

 

”Jeg kan stoppe, hvis jeg vil!” – ”Du ved godt, en øl lugter lige så meget som 10!” – ”Passer jeg måske ikke mit arbejde til punkt og prikke?” – ”Din far drikker da mere end mig!”

Bliver alkoholikeren presset for alvor, holder han benhårdt fast i ”Jeg VIL have det sådan, at jeg har lov til at drikke 1 glas vin eller 1 øl” – ”Folk vil jo tro, jeg er mærkelig!”.

Fastholdelsen af disse ”rettigheder” er en kæmpe hindring for at stoppe alkoholisme og dens hærgen – og det bliver jo heller aldrig ved bare det ene glas vin eller den ene øl, når først alkoholisme har fundet grobund! Den ene genstand bliver alligevel til flere.

Alkoholikeren lover gang på gang bod og bedring; men alligevel bliver hans alkoholisme stærkere og tydeligere over tid, og familien bliver mere og mere traumatiseret og skuffes gang på gang, alkoholikeren ligeså. Selvtilliden og selvværdet er på retur hos dem alle.

 

 

ALKOHOLISME FØRER OFTE TIL DEPRESSIVE TILSTANDE

 

Brugen af alkohol, eller receptpligtig sovemedicin eller beroligende medicin, til at håndtere sit liv og følelser, har ofte en positiv effekt i starten. Men effekten aftager, kaldet ”øget tolerance” og ved vedvarende brug skal dosis øges for at opnå samme effekt, for til sidst at stjæle det, som det gav i starten. Samtidig opstår ofte en depressiv tilstand.

En ond cirkel er resultatet, hvor alkoholen eller medicinen bliver årsag til depression, indre uro og fortsat udvikling af alkoholisme.

I nogle tilfælde opnås kortvarigt en positiv effekt med følelsen af ”Nu kører det igen…” ved at blande alkohol og medicin; men det er en meget kortfristet løsning, som nemt ender i en meget stærk, dobbelt afhængighed.

 

 

EN ALKOHOLIKER VIL OG KAN IKKE VEDKENDE SIG SYGDOMMEN ALKOHOLISME

 

Typisk hverken kan eller vil en alkoholiker indrømme, at der er et problem med alkohol. Dette på trods af øget tolerance, hvor en alkoholiker kan tåle væsentligt mere alkohol end normalt. 

Heller ikke tabet af andre menneskers respekt, manglende evne til nærvær, løgnene (der som regel er i direkte modstrid med alkoholikerens grundlæggende personlighed), brudte sociale relationer, abstinenser i let eller stærk grad eller andet, åbner alkoholikerens øjne med erkendelse af problemet, og at der må gøres noget for at bringe konsekvenserne af hans alkoholisme til ophør.

Sygdommen alkoholisme gør, at personen bliver en passiv tilskuer til livet og familiemedlemmernes dybtfølte bekymring.

Alkoholikeren ser det hele, som gennem en mat glasrude, der udvisker alle detaljer. Familien derimod, oplever alle siderne af alkoholisme klart og tydeligt, ofte med en blanding af vrede, fortvivlelse og håbløshed, skamfuldhed og isolation.

Familien til en alkoholiker isolerer sig, børnene tager ikke kammerater med hjem, omgangskredsen bliver mindre og mindre, fordi familien i skam ikke lader nogen komme tæt nok på til at opdage, at den nydelige overflade blot er, ja en overflade.

 

 

ARBEJDSPLADSEN MÆRKER, AT ET ELLER ANDET ER GALT

 

For en alkoholiker, især for mænd, er jobbet meget vigtigt, fordi arbejdet, der langt henad vejen passes til UG, bruges i forbindelse med benægtelsen overfor familien; men også fordi jobbet danner økonomisk grundlag for misbruget af alkohol.

Derfor kan det være meget vanskeligt for kollegaer og ledelse at identificere problemet som værende alkoholisme, men i det lange løb mærkes, at ”noget” er galt.

Måske der kun er tale om en lidt uheldig periode? Så kollegaerne løser opgaver, som alkoholikeren skulle tage sig af. Der dækkes måske over fejl og fejltagelser i beslutninger eller produktionsprocesser.

Andre tegn kan være tiltagende mandagssygemeldinger, lettere abstinenssymptomer (rysten på hænderne, sved på panden), måske endda lugt af alkohol, evt. efter aftenens druk eller ligefrem på grund af drikkeri om morgenen.

Ofte er der tale om en dygtig og værdsat medarbejder, så de fleste virksomheder vil gerne hjælpe. En noget misforstået politik (hjælp) kan være tilbud om antabus, som kun hjælper ganske få til en vedvarende ædruelighed – den mindste del er jo at tørlægge kroppen.

Heldigvis har mange ansatte privat sundhedsforsikring gennem arbejdspladsen. Nogle af disse forsikringer dækker en alkoholbehandling.

Under alle omstændigheder har virksomheden et virkelig godt og stærkt kort på hånden, når det handler om at stille krav om, at medarbejderen tager i en seriøs og professionel behandling for alkoholisme, som her på Behandlingscenter Søby Park. 

 

 

SÅDAN BEHANDLER VI FOR ALKOHOLISME

 

Behandlingscenter Søby Park er et behandlingssted specialiseret i behandling af alkoholisme. Behandlingen er et psykoterapeutisk forløb, hvor grundstenen er Anonyme Alkoholikeres 12 Trins program.

Der findes ikke nogen medicinsk behandling for alkoholisme, men medikamenter, som hævder at kunne blokere (antabus) eller minimere drikketrangen (f.eks. Campral).

Håbet om en mulig løsning ligger i en ændret adfærd og selvopfattelse og anerkendelse af at lide af en sygdom, som man selv med hjælp af en skarp bevidsthed om at være alkoholiker kan holde i skak. Det kan sammenlignes lidt med omstændighederne for en sukkersygepatient, som må tage bestemte forholdsregler for at sygdommen ikke skal bryde ud i fuldt blus.

 

 

FÅ VORES PROFESSIONELLE HJÆLP TIL AT GRIBE IND

 

Vi kan i den forbindelse være behjælpelige med den ”svære samtale” i form af en professionel tilrettelagt intervention, som foregår med værdighed for alle parter.

Uden indgriben går det kun én vej for alkoholikeren, og det er ned ad bakke.

Livet med ubehandlet alkoholisme er meget forudsigeligt. Der er ikke længere et frit valg. Alkoholikeren synes håbløs, og sygdommen alkoholisme blokerer for udsynet til det positive i et liv uden alkohol.

Det handler ikke om dårlig moral, eller at alkoholikeren har rygrad som en regnorm; men sygdommen alkoholisme blokerer simpelthen for erkendelsen af problemet og dermed for et godt liv.

Uden indgriben med behandling er de reelle udsigter separation og skilsmisse, mistet vennekreds, fyreseddel på jobbet, økonomisk ruin, nedbrudt helbred mm., hvor der til sidst kun er ensomheden sammen med flasken og alt for tidlig død.

Men det KAN lade sig gøre at bryde den nedadgående kurve gennem en professionel alkoholisme behandling.

Ring og hør nærmere om, hvordan vi kan medvirke til at motivere en alkoholiker til at komme i behandling. TLF. 86 87 12 24 svarer fra kl.07.00 til 24.00 alle årets dage.

 

 

HVORDAN KAN DU HJÆLPE EN PERSON MED ALKOHOLISME?

 

Desværre sker det kun meget sjældent, at en alkoholiker når erkendelse ved egen hjælp og selv kontakter et behandlingscenter med henblik på at komme i behandling for alkoholisme. Det typiske benægtelses-syndrom blokerer.

Uden en indsats og stålsat krav fra familien (eller arbejdsgiver) om at komme i alkoholbehandling, får alkoholismen frit slag til at udvikle sig til det værre. Det går kun ned ad bakke!

Allerede her kommer vi som behandlingscenter ind i billedet. Ring og hør, hvordan vi kan hjælpe i denne indledende fase, så det ender op i, at alkoholikeren næsten med 100% sikkerhed accepterer at komme i behandling. Læs om ”Intervention” længere nede i teksten, og ring INDEN du gør noget.

 

Få vores professionelle hjælp til en INTERVENTION, dvs. opgaven at overtale og motivere familiens alkoholiker til at gå i alkoholisme behandling.

 

En såkaldt intervention bør absolut kun foregå med konkret deltagelse og instruktion af familien fra en professionel, der er trænet og har erfaring med opgaven.

Der er kun 1 skud i bøssen, og mislykkes forsøget for familien selv, kan det ikke gentages, og en professionel kan ikke bagefter komme og rydde op i det som sandsynligvis er endt med en situation fyldt med vrede og skænderier.

Grebet rigtigt an med vores hjælp og konkrete deltagelse, lykkes det med ganske få undtagelser at få alkoholikeren i behandling for hans alkoholisme – endda omgående, hvor alkoholikeren kører med vores medarbejder direkte til Behandlingscenter Søby Park.

Vores hjælp og deltagelse i en intervention koster ikke ekstra, men er indeholdt som en mulig ydelse i behandlingshonoraret.

Vi forbeholder os dog retten til omhyggeligt at vurdere, om de rette ressourcer er til stede i familien.

En afgørende forudsætning for, at en intervention kan lykkes, er 100% sammenhold og enighed i familien om, HVAD der skal ske; nemlig en behandling hos os.

Familien instrueres omhyggeligt og forberedes på, hvordan en sådan intervention forløber. Hvad skal der siges, hvem skal sige det, er der reelle hindringer for, at alkoholikeren kan tage med i behandling omgående, hvilke modargumenter og bortforklaringer vil vi støde på osv. osv.

En ordentligt tilrettelagt intervention har intet at gøre med et bagholdsangreb eller forræderi overfor alkoholikeren; men er tværtimod – selvom det ofte er den allersidste chance familien giver – en gerning ud af omsorg, kærlighed og bekymring samt et ægte og reelt forsøg på at få et ellers elsket familiemedlem på rette spor igen.

Selve interventionen foregår sobert og med respekt og værdighed for alle involverede, også for alkoholikeren.

 

Vores specialist i denne opgave, interventioner, er Daglig Leder på Behandlingscenter Søby Park, Steen Beck. Ring uforbindende og hør nærmere, TLF. 86 87 12 24.

 

 

HJÆLP TIL DE PÅRØRENDE

 

Med i en professionel behandling af en alkoholiker på Behandlingscenter Søby Park, hører et program for den nærmeste familie. Her lærer familien om de mekanismer, der gør sig gældende for sygdommen alkoholisme, og de bevidstgøres også om den manipulation, som den aktivt drikkende alkoholiker udsætter dem for, og de får kendskab til begrebet medmisbruger.

 

Der er også mulighed for et for-besøg på Behandlingscenter Søby Park, hvor vi sammen kan drøfte perspektiverne i et fortsat drikkeri kontra alkoholisme behandling. Men et succesfuldt udfald af for-besøget kræver også planlægning; stort den samme planlægning og forberedelse som ved en intervention. Ring derfor INDEN du gør noget. 

You must specify a fully qualified Url - including http://

 


 

Behandlingscenter Søby Park

Ring før du gør noget

Kontakt Steen Beck på TLF. 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontaker dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring situationen.

 


 

 

KOM UD AF ALKOHOLISMEN PÅ BEHANDLINGSCENTER SØBY PARK

 

 • Stop alkoholismens hærgen NU med en værdig, professionel og medmenneskelig alkoholbehandling med en fremadrettet løsning.
 • Få vores hjælp til en professionel intervention, dvs. hjælp til at motivere den afhængige til at gå i alkoholisme behandling.
 • Akut patient-modtagelse døgnet rundt, alle året dage, også weekend og helligdage. Evt. afhentning, hele landet.
 • Læge tilsyn, helbreds- og medicinske forhold samt patientsikkerhed varetages af vore fast tilknyttede og dygtige læger i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Behandling for alkoholisme med udgangspunkt i Minnesota Modellen, udbygget med anerkendte og tidssvarende, terapeutiske metoder. 
 • 5-6 ugers primær behandling for alkoholmisbrug med ophold i diskrete og eksklusive, skønne og rummelige forhold på Herregården Søbygård.
 • Opfølgende ambulant efterbehandling og relevant kursusprogram for nærmeste pårørende.
 • Behandlingen for alkoholisme varetages af vore certificerede behandlere og specialister i misbrug, selv med mange års erfaring som ædru alkoholikere.


Behandlingscenter Søby Park - Alkoholisme behandling der virker


Efter alkoholisme behandling på Behandlingscenter Søby Park er ca. 4 ud af 5 ædru efter behandlingen. Kommunale alkoholambulatorier, med behandlinger over 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%. Mindre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykologisk hjælp.
 

 


 

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega problemer med alkoholisme?

Så tøv ikke med at kontakte os. 

TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00

- også weekend og helligdage -

Vores rådgivning er uforpligtende, og du må gerne være anonym.