Bliv ringet op
 Vi er der for dig - Også for pårørende & arbejdsgivere. 
   Telefon rådgivning er altid gratis, uforpligtende og anonymt. Kontakt os NU på TLF. 86 87 12 24   

KONTAKT EN PROFESSIONEL MISBRUGSKONSULENT PÅ BEHANDLINGSCENTER SØBY PARK

 

4 ud af 5 af vore patienter lægger alkoholmisbruget bag sig. 

 

Ring 86 87 12 24 NU og hør, hvordan du får hjælp af vores misbrugskonsulent til at få din pårørende i behandling.

 

 

Har du en alkoholiker i din familie, eller blandt dine nærmeste, har du uden tvivl oplevet, hvor stor overvindelse det kræver at bringe emnet alkoholmisbrug på bane overfor vedkommende.

Og det er endnu sværere at trænge igennem med sit budskab til alkoholikeren.

Du er sandsynligvis blevet afvist og har set, at alkoholikeren mangler total selverkendelse og selvindsigt i, hvor galt det står til med hans alkoholmisbrug, og hvad det gør ved både ham og dig.

Denne manglende selvindsigt, med afvisning og benægtelse hos en alkoholiker, er en del af det klassiske sygdomsbillede.

Reaktionen fra den, du faktisk prøver at hjælpe i bedste mening, er oftest benægtelse og afvisning med udfald som f.eks.: ”Passer jeg ikke mit arbejde til punkt og prikke?” – ”Jeg kan stoppe, hvornår jeg vil!” – ”Ligner jeg måske en alkoholiker?” osv. i den dur.

Bliver en alkoholiker hårdt presset, og er hans alkoholproblem nået til et mere åbenlyst stadie: ”Det er fordi, fordi, fordi…” eller måske får du endda skylden for drikkeriet! Alkoholikeren, eller rettere sygdommen alkoholisme, lukker helt af for realiteterne og al sund fornuft.

Iflg. WHO er alkoholisme en sygdom. Og det er vel den eneste sygdom, man ikke vil have hjælp til!

 

 

FÅ DERFOR HJÆLP AF BEHANDLINGSCENTER SØBY PARK´S PROFESSIONELLE MISBRUGSKONSULENT, STEEN BECK

 

Alligevel ligger opgaven at få skaffet hjælp til løsning af et alkoholproblem i første omgang på dig og de andre nærmeste pårørendes skuldre – du må tage initiativ til, at noget skal ske!

Det er grundlæggende vigtigt, at dit første skridt er at tage kontakt til en professionel misbrugskonsulent, og at du ikke helt alene forsøger at gribe ind overfor alkoholikeren.

Det en rigtig god ide at kontakte vores Misbrugskonsulent, Steen Beck, som kan tilrettelægge og løse udfordringen på professionel og empatisk vis, og som er trænet i, hvordan man trænger ind til en alkoholiker. Sammen overbeviser vi familiens alkoholiker om, at hjælp i form af en misbrugsbehandling er tvingende nødvendig og uomgåelig - nu!

Er det op til alkoholikeren selv at erkende behovet for hjælp, sker der højst sandsynligt absolut intet! Det har du jo også allerede erfaret. 

Alkoholmisbruget fortsætter og forværres over tid, hvis ikke du og den øvrige familie griber ind – det går kun én vej, og det er nedad med endnu mere alkohol, opløsning af familien og sociale relationer, mistet job, ødelagt økonomi, nedbrudt helbred, og til sidst er der kun ensomheden med flasken, som byder på en alt for tidlig og uværdig død.

Skal den negative udvikling stoppes, og skal du ikke trækkes med ned, skal der en professionelt tilrettelagt indgriben og alkoholbehandling til.

 

 

DU KAN FÅ VORES MISBRUGSKONSULENT, STEEN BECK´S HJÆLP TIL EN SÅKALDT ”INTERVENTION” - GRATIS.

 

Kontakter du Misbrugskonsulent Steen Beck, evt. direkte på mobil 28551220, kan du høre nærmere om, hvordan der med vores erfaring og professionalisme kan trænges ind til alkoholikeren.

Steen Beck har betydelig erfaring og helt særlige forudsætninger for, hvordan det skal gribes an. Yderligere har vores misbrugskonsulent den fordel, at han selv har haft et alkoholmisbrug, som han naturligvis er kommet ud af, men som gør, at han kan møde jeres alkoholiserede familiemedlem på et helt andet niveau og baggrund. 

Forudsætningen for, at Steen Beck kan hjælpe dig er, at I som familie står sammen i 100% enighed om, at I vil ”gøre noget”, og at I er nået frem til, at dette ”noget” er et behandlingsophold hos os, Behandlingscenter Søby Park.

Alkoholikeren selv skal IKKE inddrages i denne indledende fase - lige nu drejer det sig KUN om, at I sammen med Steen Beck forbereder jer bedst muligt. 

Enigheden skal I holde stålsat fast i gennem hele forløbet. Bare én af jer dropper ud af enigheden, ser alkoholikeren dette som en åbning, og forsøget på at motivere alkoholikeren til at komme i alkoholbehandling falder fuldstændig til jorden.

Steen Beck´s bistand til forberedelse og gennemførelse af en intervention koster ikke ekstra, men er gratis. I betaler kun for selve behandlingsforløbet. Vi forbeholder os dog retten til omhyggeligt at vurdere, om de rette omstændigheder og ressourcer er til stede for en intervention med det rette udfald. Yderligere forudsætter det naturligvis, at målet er en behandling hos os.

 

 

VORES MISBRUGSKONSULENT STÅR SAMMEN MED JER I HELE FORLØBET

 

Vores Misbrugskonsulent forbereder jer omhyggeligt til den svære samtale. Hvordan plejer en sådan samtale med en alkoholiker at forløbe, når Steen Beck deltager? Hvem skal føre ordet, hvad skal der siges, og hvordan for at trænge igennem? Hvilke reelle hindringer er der for succes, og hvordan løses forhindringerne?

Det er meget vigtigt, at du får denne professionelle hjælp. Begynd aldrig selv på noget, da du typisk kun har ét enkelt forsøg. Træk på vores Misbrugskonsulent, Steen Beck, og hans omfattende erfaringer fra hundredvis af vellykkede interventioner. 

Grundig forberedelse og motivering er nøglestenen til opstarten på ethvert behandlingsforløb, hvorfor den første handling i form af overtalelse bør iscenesættes og eksekveres med professionel hjælp af en erfaren misbrugskonsulent.

Med bistand fra vores misbrugskonsulent lykkes det stort set altid, at få alkoholikeren til at tage i behandling, omgående, der bliver pakket en kuffert og vedkommende kører simpelthen afsted med konsulenten i umiddelbar forlængelse af samtalen. Det er undtagelsen, at en professionelt forberedt og gennemført intervention mislykkes! 

Vi er med dig hele vejen og yder omsorg og udviser empati for både dig som pårørende og for alkoholikeren. Der er kontinuerlig støtte og respekt, da vi ved, hvor svær en situation du og familien er i - vi har jo selv prøvet det. Her kommer vores misbrugskonsulents faglige og medmenneskelige egenskaber til udtryk, hvilket er en stor og vigtig del af vores hjælp i processen.

Vi er overbeviste om, at medmenneskelig kærlighed og omsorg kan give rigtig meget til dig og den enkelte, og en faglig og nærværende Misbrugskonsulent kan hjælpe dig og familien med den vanskelige opgave at få alkoholikeren til at acceptere en alkoholbehandling, mens vore behandlere efterfølgende hjælper den aktive alkoholiker ud af sit alkoholmisbrug.

 

 

DU KAN BESØGE OS OG HØRE NÆRMERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE

 

Inden du og din familie bestemmer jer for noget som helst, er I velkomne til at komme på et uforpligtende og gratis for-besøg.

Vi tilbyder jer indledningsvist at komme på visit og tale med misbrugskonsulent, Steen Beck, så I selv kan fornemme vores seriøsitet og erfarenhed samt opleve, at du som pårørende trygt kan overlade din ven eller dit familiemedlem i hænderne på os.

På for-besøget får du mere forståelse, kendskab og indsigt i alkoholikerens tankesæt, liv og adfærd. Sammen skaber vi efterfølgende og i tæt samarbejde den situation og de motiverende faktorer, der skal til for at indlede et succesfuldt behandlingsforløb.

 

 

SÅDAN SKABER VI SAMMEN MOTIVATIONEN

 

En alkoholiker har altid tendens til at negligere og bagatellisere alvoren og omfanget af et alkoholmisbrug.

De fleste alkoholikere kan end ikke se, at de har et problem, eller benægter det ihvertfald hårdnakket. Derfor vil vedkommende som oftest heller ikke være fjerneste motiveret for at blive tilset af en misbrugskonsulent og efterfølgende gå villigt i alkoholbehandling.

Her på Behandlingscenter Søby Park har vi kompetente folk ansat, som med deres indgriben og sammen med familien er i stand til at få kontakt i øjenhøjde med alkoholikeren.

Vores misbrugskonsulent / Interventionist, Steen Beck er trænet og har omfattende erfaring i at appellere til de bevæggrunde, der kan motivere og tale til alkoholikeren. Med en intervention, som går ud på at skabe motivation til at gå i misbrugsbehandling, får vi klart den bedste indgangsvinkel samt et godt og tillidsskabende bånd fra start.

 Alle vores medarbejdere har selv mange års erfaring med alkoholmisbrug, da de selv er ædru alkoholikere. Det giver os forudsætninger og en unik indsigt i, hvad og hvordan en alkoholiker tænker, hvorfor vi kan agere skarpere og kommunikere helt på samme niveau.

Vi ved, hvad vi laver, og hvad vi taler om. Det er et aktiv, vi bruger i alle henseender i vores virke, og vi ser det som et stort aktiv, da vi både evner at se nøgternt på en situation samt se den med alkoholikerens øjne.

 

 

INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFORLØB

 

Der er altid en misbrugskonsulent / behandler tilknyttet enhver patient her på Behandlingscenter Søby Park.

Ingen af vores patienter er ens, hvorfor vi altid ser på den enkelte patient og tilrettelægger et behandlingsforløb tilpasset omstændighederne og personen. Der er altid en person, som vedkommende kan støtte sig op ad, så der bliver skabt et tillidsbånd, der er vigtigt for et succesfuldt forløb.

 Her på Behandlingscenter Søby Park har vi så stor succes med vores behandling, at 4 ud af 5 kommer tilbage til et liv uden alkohol igen.

 

 

SÅDAN BEHANDLER VI MED STOR SUCCES

 

På Behandlingscenter Søby Park bliver man ved ankomst konsulteret af en misbrugskonsulent og en af vores fast tilknyttede læger.

Lægen foretager et rutinemæssigt sundhedstjek for at fastslå den almene helbredstilstand og omfanget af mulige abstinenser, som er det første vi tager hånd om i form af afrusning og forebyggende abstinensbehandling med et medicinsk præparat, som er muskelafslappende og let beroligende. Dette kombinerer vi med NADA akupunktur, som har dokumenteret, positiv effekt i abstinensbehandling.

Afrusningen og abstinensbehandlingen strækker sig kun over ganske få dage.

At tørlægge kroppen er den mindste del af en misbrugsbehandling. Størstedelen af en alkoholbehandling er et mentalt stykke arbejde, som fra behandlerside kræver omfattende viden om de mange mentale og psykologiske aspekter, der ligger til grund for et alkoholmisbrug.

Denne del tager vores dygtige misbrugsbehandlere sig af. De er naturligvis uddannede og certificerede inden for terapi- og misbrugsbehandling.

Behandlerne forestår det større terapeutiske og rehabiliterende arbejde, som tager udgangspunkt i Minnesotamodellen, men i en opdateret og udvidet version med omfattende terapi i gruppe og enkeltvis.

Efter et typisk årelangt alkoholmisbrug kræver det stærke, faglige kompetencer at nå ind til kernen af, hvad der har været udslagsgivende for misbruget, og hvilke evt. traumer der kan hindre en fremtidig ædru livsførelse.  

Som patient bliver man desuden introduceret til Anonyme Alkoholikeres program, som hedder ”De Tolv Trin”. Her er der konstant fokus på, trin for trin, at nå ind til essensen og løsningen på et alkoholmisbrug, især hvordan alkoholikeren i en nøje beskrevet proces kan slippe fri af sit alkoholmisbrug og opnå en stabil og vedvarende ædruelighed.

I kombination hermed anvender vi individuel terapi og gruppeterapi, hvor vi i høj grad forsøger at rehabilitere psyken og livsglæden via indsigt, tillid, omsorg og empati. Hos os er alkoholikeren aldrig ladt alene, dømt eller fordømt for sin sygdom - alkoholikeren får al den støtte, der er behov for.

Vi har desuden fast ansatte aften-/nattevagter med relevant misbrugsuddannelse, således at der altid er nogen til at hjælpe og yde omsorg i tilfælde af akut krise.

 

 

FAMILIEORIENTERET BEHANDLING

 

Med i vores omfattende program for behandling af alkoholmisbrug hører et familieprogram for de nærmeste pårørende, der ofte bærer på traumer og som, ubevidst og uønsket, har fået en indirekte rolle i alkoholikerens misbrug.

I familieprogrammet, hvor andre pårørende med en alkoholiker i ­behandling for alkoholmisbrug også deltager, får du og familien mulighed for forløsning af traumer og bliver bevidstgjort og frigjort af rollerne i en familie med en alkoholiker.

Det er vigtigt, at du og de øvrige familiemedlemmer også udvikler sig sideløbende. En alkoholiker i behandling for alkoholmisbrug udvikler sig personligt, og det er vigtigt at du og familien også kommer i gang med en lignende proces og selvudvikling.

 

 

OMSORGSFULDT PERSONALE MED STOR ERFARING

 

Her på Behandlingscenter Søby Park har vi et dygtigt og professionelt team, der har mange års erfaring i misbrugsbehandling, men også i at guide og vejlede familier til en alkoholiker i at motivere en alkoholiker for en dybdegående og effektiv misbrugsbehandling.

Vores fysiske rammer og lokaler er i særklasse unikke og herskabelige og med en udstråling og stemning af varme, ro og tryghed, hvilket kan være meget vigtigt for en succesfuld misbrugsbehandling.

Alle vores medarbejdere er rummelige, empatiske og omsorgsfulde mennesker, der elsker deres job og som altid ønsker det bedste for patienterne og de pårørende til en alkoholiker. Du kan være sikker på, at I får en uovertruffen og menneskekærlig behandling her på Behandlingscenter Søby Park, hvor vi har omfattende erfaring og stor ekspertise inden for alkoholbehandling.

 


 

Ring før du gør noget

Kontakt Steen Beck på 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontakter dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring sitiuationen.

Ring før du gør noget

Kontakt Steen Beck på 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontakter dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring sitiuationen.

 


 

 

HVORDAN KONTAKTER MAN MISBRUGSKONSULENT? 

 

Udover at vi arbejder professionelt med alkoholafhængige, ønsker vi naturligvis også brændende, at andre alkoholikere og deres familier får del i den løsning, som har givet os selv et helt andet og virkelig godt liv i frihed for afhængighed! 

Vi tør roligt love, at vi tilbyder ikke alene en kvalitetsbehandling med virkeligt gode resultater, men også de mest herskabelige, inspirerende og tiltalende rammer indenfor dansk misbrugsbehandling – uden vi er dyrere end andre steder. 

Vi modtager patienter fra hele Danmark, også Sjælland og København, både mænd og kvinder i alle aldersgrupper. Kontakt os for en uforpligtende snak på 86 87 12 24. 

 


 

Alkoholbehandling

 

 

Tag det gode liv tilbage!

 

At tørlægge kroppen er den mindste del af processen frem til et ædru liv, og er ingen løsning i sig selv.

Det handler om at blive, og forblive "mentalt ædru"!

Alkoholbehandling på Søby Park

 

 

Patienten restitueres både fysisk og mentalt. 

 

Kontakt os idag for yderligere information. 

Tlf. 86 87 12 24

Alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park

 

 

12-trins behandling + terapi 

Grundstenen i behandlingen er Anonyme Alkoholikeres 12-trins program, der er en række værktøjer og forslag (ikke påbud) om, hvordan den afhængige kan slippe fri af alkohol og leve sit liv fremadrettet som ædru. 

 

 


 

 

BEHANDLINGSCENTER SØBY PARK – ALKOHOLAFVÆNNING, DER VIRKER

 

Efter alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park kan ca. 80 % konstateres ædru efter behandlingen. De kommunale alkoholambulatorier, med behandlinger over 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%. Mindre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykolog hjælp.

  • Danmarks ubetinget smukkeste behandlingscenter.
  • Beliggende i smuk natur, omgivet af skov og sø og med et rigt dyreliv.
  • Fuld diskretion og anonymitet er altid en selvfølge. Ingen oplysninger eller persondata kommer ud af huset.
  • Alkoholbehandling med afsæt i Minnesota modellen, men udbygget med anerkendte og tidssvarende, terapeutiske metoder.
  • Akut patient modtagelse døgnet rundt, året rundt. Vi sørger gerne for transporten - hele landet.
  • Professionel intervention. Få vores hjælp til at motivere den afhængige til straks at gå i alkoholbehandling.
  • Stop konsekvenserne af alkoholafhængighed NU med en værdig og medmenneskelig misbrugsbehandling med en fremadrettet løsning.
  • Opfølgende ambulant alkoholbehandling og relevant kursusprogram for de nærmeste pårørende.
  • Læge tilsyn, helbreds- og medicinske forhold varetages af vore erfarne læger i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
  • Alkoholafvænning og alkoholbehandling varetages af vore certificerede specialister i misbrug, selv med mange års erfaring som ædru alkoholikere.

 

 

Læs hvad vores kunder synes om os

 

Behandlingscenter Søby Park har 5 ud af 5 stjerner baseret på 9 anmeldelser.

 


 

Har du et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega problemer med misbrug?

Så tøv ikke med at kontakte os på tlf. 86 87 12 24  

Vores rådgivning er uforpligtende, og du må selvfølgelig gerne være anonym.