Bliv ringet op
 Vi er der for dig - Også for pårørende & arbejdsgivere. 
   Telefon rådgivning er altid gratis, uforpligtende og anonymt. Kontakt os NU på TLF. 86 87 12 24   

Sådan hjælper du en pårørende med et medicinmisbrug / Benzodiazepiner og smertestillende medicin

Grundet sygdommens grundtræk med stærk afhængighed og benægtelses-syndrom sker det desværre sjældent, at en medicinmisbruger tager i afvænning på eget initiativ, og lige så sjældent frivilligt! 

 

MEDICINMISBRUG - RECEPTPLIGTIG, AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN - BENZODIAZEPINER OG MORFINPRÆPARATER - BIVIRKNINGER OG BEHANDLING AF PILLEMISBRUG

 

Nogle medicintyper, som f.eks. benzodiazepiner m.fl. (ofte sovemedicin, beroligende medicin), er lige så stærke og afhængigheds­skabende som narkotiske stoffer. 

Desværre har benzodiazepiner og medicintyper med misbrugspotentiale også den egenskab, eller mangel på samme, at den gode (måske endda behagelige) virkning aftager efter relativt kort tid, og der opstår såkaldt tolerans. Dvs., at der skal anvendes en tiltagende højere dosis for at opnå samme effekt. Dette ses også med oxycontin misbrug.

Ved øgning af dosis vender den gode / behagelige virkning midlertidigt tilbage, men resultatet ender på samme måde igen. Nogle afhængige udviser "kreativitet" ved at kombinere medicinen med alkohol, hvorefter der igen opleves en behagelig effekt; men samtidig med den ubehagelige sideeffekt, at personen ender op med en dobbelt afhængighed. 

 

ABSTINENSER VED MISBRUG AF BENZODIAZEPINER OG PILLEMISBRUG / MORFICA

 

Abstinenssymptomer omfatter fysiologiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner på dosisreduktion eller ophør af brug af lægemidlet. Symptomerne afhænger af det konkrete lægemiddel og dosis samt varighed og varierer desuden mellem patienter.

Abstinenssymptomer kan optræde efter behandling med standarddoser af et lægemiddel og er udtryk for opstået afhængighed, men abstinenser er ikke i sig selv udtryk for at et overforbrug har fundet sted.

Abstinenssymptomerne kan for flere af lægemidlerne minde om de symptomer, der oprindeligt indicerede behandlingen, hvilket kan være med til at fastholde patienten i forbruget af det pågældende lægemiddel. Abstinenstilstande kan kompliceres af kramper eller delirium. 

 

Ofte undskyldes eller bortforklares og bagateliseres et medicinmisbrug langt hen ad vejen af både den afhængige OG familien med, at det jo er lægeordineret. 

Fakta er, at det danske sundhedsvæsen hvert året "producerer" et rystende antal medicin-afhængige patienter i forbindelse med ordination af smertestillende medicin efter operationer og medicin til behandling for f.eks. søvnbesvær, indre uro og angstsymptomer mm. 

Grænsen mellem nødvendig smertebehandling i kortere tid og transformationen til afhængighed og medicinmisbrug er hårfin! 

Ifølge den meget anerkendte og respekterede overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom drejer det sig om 36.000 personer om året, og der er i praksis efter vores oplevelse (og igen ifølge Overlæge Henrik Rindom) INGEN HJÆLP til at nedtrappe eller stoppe afhængigheden hos disse mennesker i det offentlige system. 

Kun ganske få patienter er i stand til, med en nedtrapningsplan fra egen praktiserende læge, at trappe sig selv ud af den afhængighedsskabende medicin. Og desværre vedbliver nogle læger at forny recepter, uden at tænke på, at der i virkeligheden burde finde en nedtrapning sted. 

Eneste hjælp til et medicinmisbrug er stort set indlæggelse mod egenbetaling på privat behandlingscenter, som f. eks. hos os, Behandlingscenter Søby Park. 

Vores læger og behandlere har stor indsigt i benzodiazepiner og andre afhængighedsskabende medicintyper, deres bivirkninger og afhængighedsskabende egenskaber. Vi har omfattende viden og ekspertise omkring kompleksiteten i medicinmisbrug og andre afhængigheder, hvor både krop og sind er påvirket og den afhængige selv er fuldstændig ude af kontrol i forhold til sin egen sygdom. 

Her hjælper kun udefra kommende hjælp som hos os på Behandlingscenter Søby Park. Fakta er derfor også, at det oftest er de pårørende til misbrugeren, der må tage initiativ og vise handlekraft! Kun derved bliver en misbruger i stand til at arbejde med sin sygdom. 

 

4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af deres misbrug med benzodiazepiner eller anden afhængighedsskabende medicin. 

 

Ring NU på TLF. 86 87 12 24 og hør, hvordan du får din pårørende i behandling og betryggende nedtrapning her på Behandlingscenter Søby Park. 

 

Eksempler på almindeligt brugte, afhængighedsskabende typer morfin-præparater og benzodiazepin-præparater – alle med stor afhængighedsrisiko og misbrugspotentiale:

 

Benzodiazepiner:                                                                                                                             

 • Alopam
 • Oxazepam
 • Oxabenz
 • Oxapax 

 

Anxiolytikum af benzodiazepin gruppen:                                 

 • Stesolid
 • Apozepam
 • Alprazolam
 • Alprox
 • Tafil
 • Temesta / Lorazepam
 • Diazepam
 • Hexalid
 • Valaxona
 • Frisium / Clobazam
 • Broman /Bromazepam
 • Lexotan
 • Oxazepam

 

Hypnotikum af benzodiazepin gruppen:

 • Nitrazepam
 • Flunipam
 • Flunitrazepam
 • Apodorm
 • Mogadon
 • Pacisyn
 • Pronoctan /Lormetazepam
 • Halcion / Triazolam

 

Benzodiazepin receptoragonist:

 • Stilnoct
 • Zolpidem
 • Nimadorm
 • Zonoct
 • Sonata / Zaleplon

 

Cyclopyrrolon, som er en benzodiazepin agonist: 

 • Imovane
 • Imoclone
 • Imozop
 • Zopiclone

 

Antiepilektum af benzodiazepin gruppen:

 • Rivotril / Clonazepam 

 

Smertestillende medicin, morfin og morfinlignende præparater:

 • Abalgin
 • Contalgin
 • Depolan
 • Dextropropoxifen
 • Dolol
 • Doloxene
 • Doltard
 • Durogesic 
 • Fentylan
 • Ketogan
 • Kodein
 • Mandolgin
 • Metadon
 • Morfin
 • Nobligan
 • Oxycontin
 • Oxynorm
 • Petidin
 • Temgesic
 • Tradolan

 

HVORDAN HJÆLPER MAN EN PÅRØRENDE MED ET  MEDICINMISBRUG I BEHANDLING?

 

Vi tilbyder at vejlede og bistå de pårørende med at forestå en Intervention, dvs. en professionel og empatisk vinkel med motivering af misbrugeren til omgående at gå i behandling hos os for sit medicinmisbrug. 

Interventionen bør absolut KUN udføres af professionelle. Er en intervention først mislykkedes for familien selv, kan vi ikke komme bagefter og rydde op med et andet udfald.

En Intervention bør absolut kun foregå efter forudgående, kyndig vejledning og familien bør ikke selv gøre et forsøg uden professionel instruktion, hjælp og styring. Der er kun 1 skud i bøssen; og rammer man forbi, kan det ikke bare gentages eller gøres om igen.

En professionelt tilrettelagt intervention foregår i en positiv ånd og med al skyldig respekt og værdighed for alle parter, også for medicinmisbrugeren. Med den rette fremgangsmåde lykkes det med meget få undtagelser altid at overtale misbrugeren til at gå i behandling hos os omgående. 

Der er desuden mulighed for et for-besøg på Behandlingscenter Søby Park, sammen kan vi drøfte perspektiverne i et fortsat medicinmisbrug kontra behandling. Men ring inden du gør noget, TLF. 86 87 12 24. Et positivt udfald af et for-besøg fordrer stort set samme forberedelse af de pårørende som ved en intervention. 

 

NEDTRAPNING OG AF MEDICINAFHÆNGIGHED

 

En nedtrapning alene gør sjældent patienten medicinfri og motiveret for et liv som "clean". 

Men nedtrapningsplanen, som vore læger omhyggeligt fastlægger, og som der bliver løbende fulgt op på under opholdet hos os, er det første behandlingsmæssige tiltag efter ankomst hos os. 

Varigheden af opholdet vil være individuelt, men et sted mellem 8-12 uger under indlæggelse i døgnophold. Som patient sidder man ikke blot og "glor ud i luften" mens man venter på, om overlægen mon kommer forbi indenfor de næste par uger, for nu at udtrykke det firkantet. 

Hver dag er skemalagt med behandlingsmæssige aktiviteter, hvor der arbejdes mentalt og terapeutisk med mulighederne i livet uden den afhængighedsskabende og misbrugte medicin. Der arbejdes f.eks. med erkendelse af misbruget og omfanget og konsekvenserne heraf for en selv men også for familien, identifikation af tilbagefaldstegn, forebyggende strategier og meget, meget mere. 

Det er bestemt ikke kedeligt at være hos os; der er derimod tale om en spændende og udfordrende, indre rejse i sig selv, hvor nyt livsmod modnes og med fornyet indsigt i sig selv og de mekanismer, som ikke alene driver misbruget fysisk, men også psykisk. 

 

Vi tør roligt love, at vi tilbyder ikke alene en kvalitetsbehandling med virkelig gode resultater, men også de mest inspirerende og i særklasse tiltalende rammer indenfor dansk misbrugsbehandling – uden vi er dyrere end andre steder.

Vi modtager patienter fra hele Danmark, både mænd og kvinder i alle aldersgrupper.

Kontakt os for en uforpligtende snak TLF. 86 87 12 24

 


 

Behandlingscenter Søby Park

Ring før du gør noget

Kontakt Steen Beck på TLF. 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontaker dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring situationen.

 


 

DERFOR VÆLGER MANGE BEHANDLINGSCENTER SØBY PARK,

NÅR EN PÅRØRENDE HAR BEHOV FOR HJÆLP TIL ET MEDICINMISBRUG 

 

 • Stop Medicinmisbruget og de nedbrydende konsekvenser NU med en værdig og professionel, medmenneskelig misbrugsbehandling med en fremadrettet løsning.
 • Professionel og empatisk intervention, dvs. få vores hjælp til at motivere den afhængige til at gå i behandling mod misbrug.
 • Akut patient modtagelse døgnet rundt, året rundt, evt. afhentning, hele landet.
 • Lægetilsyn, helbreds- og medicinske forhold samt patientsikkerhed og medicin nedtrapningsplaner varetages af vore dygtige og meget erfarne læger i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Misbrugsbehandling med afsæt i anerkendte og tidssvarende, terapeutiske metoder. 
 • 8-10 ugers primær misbrugsbehandling med ophold i diskrete og meget eksklusive, skønne og rummelige forhold på herregården søbygård.
 • Opfølgende ambulant efterbehandling og relevant kursusprogram for nærmeste pårørende.
 • Medicinnedtrapning og afvænningen varetages i samarbejde mellem vore laeger og certificerede behandlere og specialister i misbrug med mange års erfaring. 
 • Danmarks ubetinget smukkeste behandlingscenter.
 • Beliggende i smuk natur, omgivet af skov og sø og med et rigt dyreliv.
 • Fuld diskretion og anonymitet er altid en selvfølge. Ingen oplysninger eller persondata kommer ud af huset.


Behandlingscenter Søby Park - Medicinmisbrug - behandling der virker...

Efter behandling på behandlingscenter søby park kan ca. 4 ud af 5 konstateres medicinfri og clean efter behandlingen.

De kommunale misbrugscentre har ikke tilbud rettet mod misbrug af benzodiazepiner, morfin og lignende. 
 

 


 

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega problemer med et medicinmisbrug?

Så tøv ikke med at kontakte os.

TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00

- også weekend og helligdage -

  

Vores rådgivning er uforpligtende, og du må gerne være anonym.