Bliv ringet op
 Vi er der for dig - Også for pårørende.  
   Rådgivning på telefon er gratis, anonymt og uforpligtende. Kontakt os NU på tlf. 86 87 12 24   

Minnesota Modellen er en af de absolut mest succesfulde behandlingsformer for alkoholmisbrug.

 

4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af deres misbrug. 

Ring 86  87 12 24 NU og få råd om, hvordan du får din pårørende i behandling hos os.

 

MINNESOTA MODELLEN & INDIVIDUEL TERAPI


På Alkohol Behandlingscenter Søby Park arbejder vi som basis ud fra Minnesota Modellen - populært kaldet en Minnesotakur - kombineret med tidssvarende og anerkendte terapeutiske metoder. 

Vore medarbejdere har selv været aktive alkoholikere. Men nu naturligvis med en Minnesotakur og mange års stabil ædruelighed bag sig. Dette giver sammen med en professionel uddannelse en helt særlig baggrund for at forstå den aktive alkoholikers tankegang og forestillingsverden, samt konsekvenserne og den pris som alkoholikeren og familien uundgåeligt betaler, efterhånden som afhængigheden og sygdommen tager til. 

Samtidig er vi de første til at vide, at en slap karakter eller dårlig moral ikke er årsag til drikkeriet. Vi er desuden med vores egen baggrund som alkoholikere fuldt ud i stand til på en positiv måde at imødegå alkoholikerens benægtelse samt dårlige undskyldninger, bagatelliseringer og bortforklaringer på drikkeriet. 


HVAD ER MINNESOTA MODELLEN?


Minnesotakuren har sin oprindelse i staten Minnesota i 1950’ernes USA, hvor en gruppe læger og psykiatere opnåede væsentligt bedre resultater ved at inddrage ædru alkoholikere fra ”Anonyme Alkoholikere” i deres behandling af alkoholikere. 

 • Minnesotamodellen baserer sig på et samarbejde mellem sundhedsfagligt personale samt ædru alkoholikere. 
 • Minnesota Modellen anser alkoholisme som en primær, fremadskridende sygdom med indflydelse på hele familien. 
 • En meget vigtig faktor i behandlingen er det terapeutiske miljø med professionelt uddannede, ædru alkoholikere, der forestår og leder behandlingen. 
   

Det er afgørende vigtigt, at patienten opholder sig i trygge rammer med mulighed for at åbne sig og tale frit, uden at møde fordømmelse eller manglende forståelse.
 

 • Gennem behandlingsprogrammet og arbejdet mellem terapeut og patient brydes først patientens benægtelse af problemet, dets omfang og konsekvenser.
 • I løbet af relativt kort tid får patienten under de rette omstændigheder fornyet håb og motivation for en god tilværelse samt mod på at lægge sit liv om – ”jeg er ikke alene - det kan også lykkes for mig!”
 • Patienten hjælpes dernæst til at finde sine egne, indre ressourcer til at forholde sig til sygdommen på en konstruktiv måde og vælge et ædru liv, altså uden brug af alkohol eller andre stemningsændrende stoffer, eller støttemidler som f.eks. beroligende medicin eller antabus. 
 • Der arbejdes med patientens livsholdning og værdigrundlag.
 • Patienten bibringes gennem programmet og terapien alt i alt et nyt og reelt valg mellem ”at drikke” eller ”ikke drikke” – basalt set et valg mellem ”et godt liv” eller ”et dårligt liv”.
 • Som en naturlig følge af at arbejde med sig selv undergår patientens selvopfattelse og adfærd en markant forandring. Faktisk oplever størstedelen af patienterne det sådan, at de først har ”fundet sig selv” og fået deres egen frie vilje samt et rigtig godt liv gennem behandlingen. 
   

Det handler blandt andet om at lære at forholde sig meget bevidst til sygdommen alkoholisme. Gennem behandlingen på Behandlingscenter Søby Park bliver patienten så at sige ekspert i sin egen sygdom.
 

 • Metoderne er undervisning, foredrag, målrettede og alkoholrelaterede opgaver, ene-samtaler og terapi i gruppe og individuelt. Alt foregår i en varm og menneskekærlig atmosfære, hvor patienten trygt kan åbne sig. 
 • Desuden introduceres patienten til AA, Anonyme Alkoholikeres program og det landsdækkende netværk med mulighed for at bygge videre efter udskrivning på det, som patienten har lært i behandlingen. 

Ved hjælp af Minnesota Modellen er ti-tusindvis af danske alkoholikere og andre afhængige, som ellers blev betragtet som håbløse tilfælde, blevet i stand til at klare deres liv uden brug af alkohol eller andre stemningsændrende stoffer. 


OPFØLGNING


Efter udskrivning følges op med regelmæssig mødedeltagelse i Anonyme Alkoholikeres lokale, landsdækkende regi samt efterbehandling i form af en række ambulante møder med vore behandlere samt telefon eller Skype/Viper konsultationer efter individuelt behov. 


FAMILIEPROGRAM


Vort behandlingstilbud omfatter et program for nærmeste pårørende.
Disse kurser er vigtige og meget værdsatte af de pårørende, som her lærer om sygdommen og de mekanismer og den indflydelse, som alkoholismen har på hele familien. Alt sammen under ledelse af en meget dygtig, empatisk, professionelt uddannet og indsigtsfuld familieterapeut. 

Sammen med muligheden for at besøge patienten på Behandlingscenter Søby Park på søndag eftermiddage, er der her rig lejlighed til at møde andre familier samt udveksle erfaringer og oplevelser omkring alkoholisme og dens indvirkning på familien. 

 


 

Behandlingscenter Søby Park

Ring før du gør noget

Kontakt Steen Beck på 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontaker dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring situationen.

 


 

Derfor vælger mange Behandlingscenter Søby Park

 • 5 ugers primær alkoholbehandling med døgnophold i diskrete, herskabelige og i særklasse skønne og rummelige forhold på Søbygård Herregård mellem Aarhus og Silkeborg - Danmarks ubetinget smukkeste behandlingscenter. 
 • Anonymitet og diskretion er en selvfølge. 
 • Alkoholbehandling funderet i Minnesota Modellen, men opdateret og udbygget med anerkendte og tidssvarende, terapeutiske metoder. 
 • Akut patient-modtagelse døgnet rundt, året rundt. Evt. afhentning, hele landet.
 • Professionel hjælp til intervention. Få vores hjælp til at motivere den afhængige til straks at komme i alkoholbehandling hos os.
 • Stop alkoholmisbrug og konsekvenserne NU med en  professionel og værdig, medmenneskelig alkoholbehandling med en fremadrettet løsning.
 • Vi følger op med ambulant efterbehandling og relevant kursusprogram for nærmeste pårørende.
 • Lægetilsyn, helbredsforhold og medicinsk baseret afrusning samt patientsikkerhed varetages af vore læger under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Alkoholafvænning og misbrugsbehandling varetages af vore erfarne og empatiske, certificerede behandlere og specialister i misbrug, der selv har mange års erfaring som ædru alkoholikere.


Behandlingscenter Søby Park - Alkoholbehandling, der virker...


Efter alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park er 4 ud af 5 ædru efter behandlingen. Færre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykolog hjælp. De offentlige alkoholambulatorier, med behandlingsforløb over 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%.

 


 

Har du selv, et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega problemer med alkoholmisbrug?

Så tøv ikke med at kontakte os.

TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00

- også weekend og helligdage -

  

Vores rådgivning er uforpligtende, og du må gerne være anonym.