Bliv ringet op
 Vi er der for dig - Også for pårørende & arbejdsgivere. 
   Telefon rådgivning er altid gratis, uforpligtende og anonymt. Kontakt os NU på TLF. 86 87 12 24   

SÅDAN HJÆLPER DU EN PÅRØRENDE I ALKOHOL AFRUSNING

 

- 4 ud af 5 af vore patienter kommer ud af deres misbrug. 

- Ring TLF. 86 87 12 24 og få råd om, hvordan du får din pårørende i behandling.

 

Det er de færreste aktive alkoholikere, der har selvindsigt og selverkendelse nok til at indse, at de har behov for alkohol afrusning og alkoholbehandling.

Alkoholisme og alkohol afrusning er stadig lidt af et tabu for pårørende, og der kan meget nemt opstå berøringsangst af frygt for at forværre situationen. Men det er helt essentielt, at der er nogen tæt på den aktive alkoholiker, som gør noget - for det bliver højst sandsynligt ikke alkoholikeren selv, der tager det første skridt til en alkohol afrusning med en egentlig alkoholbehandling.

En alkoholiker skal typisk motiveres af de pårørende i samlet flok og med grundlæggende kærlighed, omsorg og bekymring for vedkommende, men samtidig med en fast hånd for at få hans accept af at komme i alkohol afrusning / alkoholbehandling. Det er afgørende vigtigt, at de pårørende er nået frem til, og er 100 % enige om, hvad det er, de kan se er nødvendigt skal ske. Og også er i stand til at stå stålsat fast på den løsning, de i fællesskab er nået frem til. Enhver forhandling med imødekommelse af alkoholikerens egne ideer om en løsning, eller fornyede løfter om bedring, vil ikke føre frem til en endelig løsning.

Afhængighed og dermed alkoholisme er en ganske alvorlig sygdom, som kræver resolut handling - ellers vil alkoholmisbruget blive værre og værre som tiden går. Ultimativt ender det med tab af familie, job, ødelagt økonomi og helbred, sygdom og alt for tidlig død.

Opgaven med motivering til alkohol afrusning og alkoholbehandling ligger i dine hænder som pårørende, men aldrig alene, og jo før du handler, des bedre. Men begynd aldrig selv på noget. Kontakt os før du gør noget som helst, da du typisk kun har ét forsøg for at få vedkommende med i alkohol afrusning og alkoholbehandling.

Her hos os på Behandlingscenter Søby Park har vi helt ideelle og unikke rammer på en herregård med en tryghedsskabende atmosfære, som er befordrende for forløbet af en alkohol afrusning og alkoholbehandling. Vi ligger godt placeret i herskabelige og idylliske omgivelser, som giver en indre sjælero og fred.

Du har naturligvis mulighed for at komme på besøg, så du kan stifte bekendtskab med os samt fornemme den professionalisme og det engagement, vi lægger for dagen i vores arbejde med alkohol afrusning og alkoholbehandling. 

Forud for første kontakt til den aktive alkoholiker og indlæggelse til alkohol afrusning, tager vi en samtale med dig om vedkommendes situation. På den måde får vi et billede af alkoholikerens liv og adfærd samt familiens situation, hvilket er vigtig viden om, hvordan vi skal agere. Målet er naturligvis at få skabt en motivation til at gå i alkohol afrusning, så vedkommende kan blive rask. 

 

 

SÅDAN SKABER VI MOTIVATION OG VILLIGHED TIL AT GÅ I ALKOHOL AFRUSNING OG ALKOHOLBEHANDLING

 

En aktiv alkoholiker vil ofte være tilbøjelig til at tale sit alkoholmisbrug ned for at gøre det til ingenting. Der findes et hav af undskyldninger for ikke at komme i alkohol afrusning, og som for vedkommende lyder som rationelle grunde til at drikke. Som pårørende skal man forstå, at en alkoholiker ikke er i stand til at se sin egen situation nøgternt udefra. Og netop derfor er vedkommende ikke motiveret til en alkohol afrusning og egentlig alkoholbehandling, og det vil med stor sandsynlighed ikke blive en succes.

Her hos Behandlingscenter Søby Park har vi de ressourcer, der skal til at for at skabe den fornødne motivation for at komme i alkohol afrusning og profitere af selve alkoholbehandlingen.

Ved hjælp af empatisk indgriben udefra kan vi sammen med familien foretage en intervention, hvor vi taler og kommunikerer i øjenhøjde og appellerer til de følelser og bevæggrunde, som vi ved ligger til grund for misbruget, og de virkemidler som kan få vedkommende til at acceptere at komme i alkohol afrusning / alkoholbehandling.

Vi har dygtige medarbejdere, som selv er ædru alkoholikere og har en unik indsigt i sindet og tankegangen hos den aktive alkoholiker. Det er et aktiv, som vi bruger med stor succes. 4 ud af 5, som går i alkohol afrusning og alkoholbehandling hos os, kommer raske ud på den anden side og kan uden vanskelighed leve uden alkohol. 

 

 

UNIKKE BEHANDLINGSFORLØB MED FOKUS PÅ DEN ENKELTE

 

Der findes ikke to mennesker, der er ens. Derfor har vi aldrig to patientforløb med alkohol afrusning, der er helt ens. Det kræver helt unikke og strukturerede behandlingsforløb, hvor der er helhjertet fokus på den enkelte og vedkommendes behov. Vi har hele tiden for øje, at I som familie går igennem en svær tid, som kræver ekstra hensyn. Derfor er vi med jer hele vejen gennem en alkohola frusning og yder respekt, støtte og venlighed. Vi er storhjertede mennesker, som holder af at vise omsorg og empati for andre, som har særligt behov for det.

Vi bruger vores faglige egenskaber sammen med vores menneskelige egenskaber i en alkohol afruning, hvilket giver de klart bedste resultater. Netop derfor kan vi skabe motivation for en alkohol afrusning hos alkoholikere og yde en rigtig god alkohol afrusning og alkoholbehandling, så han eller hun kan blive rask. Vi er nærværende og tryghedsskabende i vores kontakt og vores måde at håndtere og behandle en alkohol afrusning på. 

 

 

VI LÆGGER STØRST VÆGT PÅ PSYKOTERAPEUTISK ORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING I VORES ALKOHOL AFRUSNING

 

Man kan være meget tilbøjelig til at tænke, at det at være alkoholiker er et fysisk baseret misbrug, som blot kræver alkohol afrusning af kroppen. Her skal man dog have in mente, at der altid er en grund til, at vedkommende er begyndt at drikke, og en alkohol afrusning er derfor mere et mentalt anliggende end egentligt legemligt. Der er som regel noget i vedkommendes liv, der har udløst drikkeriet og det er præcis det, vi i en alkohol afrusning og alkoholbehandling forsøger at komme ind til kernen af. 

 

 

AFRUSNING AF ALKOHOL

 

Den rent fysiske alkohol afrusning og behandling af alkoholabstinenser, er en ganske lille del af en alkoholbehandlingen. Helt pragmatisk foregår en alkohol afrusning således, at vi tørlægger alkoholikeren ved at give muskelafslappende, let beroligende medicin i nogle få dage sammen med NADA akupunktur, som afhjælper de værste abstinenssymptomer og dermed trangen til alkohol. Men langt den største del af en alkohol afrusning / alkoholbehandling sker ved hjælp af intensiv psykoterapi. Alkoholmisbruget har for nogen stået på i en længere årrække, og det er dermed blevet en del af vedkommendes livsgrundlag, om man vil.

Et alkoholmisbrug er en sygdom og en besættelse, som kun fagligt dygtige behandlere kan afhjælpe. Her på Behandlingscenter Søby Park bygger vi vores alkohol afrusning på Minnesota modellen, som netop er en model, der tager udgangspunkt i arbejdet med psyken og adfærden. Vi har tillagt det mentale aspekt endnu større værdi end denne model, da vi af erfaring ved, hvad der virker på vores patienter.

Som patient bliver man efter alkohol afrusning introduceret og undervist i De Tolv Trin, som er et program, der er  udarbejdet af Anonyme Alkoholikere. Der er konstant fokus på intensiv psykoterapi og på at nå ind til det inderste lag af problemets kerne. Hvad har været skyld i alkoholmisbruget og hvorfor. Ved hjælp af individuel terapi og gruppeterapi er vi i stand til at gøre dette samt genopbygge psyken ved at yde en helhjertet og medmenneskelig støtte samt skabe et tæt tillidsbånd og sammenhold.

Hos os er der ingen fordømmelse, og man er aldrig alene med sin sygdom. Som noget helt unikt indenfor alkohol afrusning og alkoholbehandling har vi ikke kun fast nattevagt, men også en certificeret behandler, som altid er til stede i tilfælde af akut krise. 

 

 

UDDANNET OG PROFESSIONELT PERSONALE, DER HAR MÆRKET ALKOHOLISME PÅ EGEN KROP

 

Vi elsker vores arbejde på Behandlingscenter Søby Park, og vi elsker at hjælpe mennesker i alkohol afrusning og alkoholbehandling. Det er engagement og lyst, der driver vores medarbejdere og behandlingscenter, og det påstår vi med rette, at man kan mærke. Vi besidder alle nogle nøglekompetencer, som er vigtige for at kunne tilbyde den optimale alkohol afrusning og alkoholbehandling. Vi har en meget stor ekspertise og stor erfaring inden for dette felt og har personlig erfaring med alkoholisme.

Det første, der umiddelbart sker, når man ankommer til alkohol afrusning /og alkoholbehandling hos os er, at man bliver konsulteret af en af vore læger, hvor der bliver foretaget et helbredstjek og taget stilling til alkohol afrusning, dvs. abstinensforebyggelse og abstinensbehandling af alkohol.

Den egentlige alkoholafvænning og alkoholbehandling bliver udført af vores veluddannede behandlere, som alle er certificerede inden for terapi- og misbrugsbehandling.

 


 

Ring før du gør noget

Kontakt Steen Beck på 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontakter dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring sitiuationen.

Ring før du gør noget

Kontakt Steen Beck på 86 87 12 24 eller bliv ringet op på et tidspunkt der passer dig. Vi kontakter dig i det valgte tidsrum for en personlig og uforpligtende dialog omkring sitiuationen.

 


 

 

HVORDAN HJÆLPER MAN EN PÅRØRENDE I ALKOHOLAFRUSNING? 

 

Udover at vi arbejder professionelt med alkohol afrusning og alkoholbehandling, ønsker vi naturligvis også brændende, at andre alkoholikere og deres familier får del i den løsning, som har givet vores personale et helt andet og virkelig godt liv! 

 

Vi tør roligt love, at vi tilbyder ikke alene en kvalitetsbehandling med virkelig gode resultater, men også de mest eksklusive, inspirerende og tiltalende rammer indenfor dansk misbrugsbehandling – uden vi er dyrere end andre steder. Vi modtager patienter fra hele Danmark, og også udlandet, både mænd og kvinder i alle aldersgrupper. Kontakt os for en uforpligtende snak TLF. 86 87 12 24

 


 

sådan hjælper du en pårørende i alkoholafrusning

 

 

Tag det gode liv tilbage!

 

At tørlægge kroppen er den mindste del af processen frem til et ædru liv, og er ingen løsning i sig selv.

Det handler om at blive, og forblive "mentalt ædru"!

Alkoholbehandling på Søby Park

 

 

Patienten restitueres både fysisk og mentalt. 

 

Kontakt os idag for yderligere information. 

TLF. 86 87 12 24

Alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park

 

 

12-trins behandling + terapi 

Grundstenen i behandlingen er Anonyme Alkoholikeres 12-trins program, der er en række værktøjer og forslag (ikke påbud) om, hvordan den afhængige kan slippe fri af alkohol og leve sit liv fremadrettet som ædru. 

 

 


 

 

DERFOR VÆLGER MANGE BEHANDLINGSCENTER SØBY PARK

 • Læge tilsyn, helbreds- og medicinske forhold varetages af vore erfarne læger i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Alkoholafvænning og alkoholbehandling varetages af vore certificerede specialister i misbrug, selv med mange års erfaring som ædru alkoholikere.
 • 5 ugers intensiv og effektiv alkoholbehandling i diskrete og i særklasse skønne og rummelige forhold på mindre Herregård.
 • Danmarks ubetinget smukkeste behandlingscenter.
 • Beliggende i smuk natur, omgivet af skov og sø og med et rigt dyreliv.
 • Fuld diskretion og anonymitet er altid en selvfølge. Ingen oplysninger eller persondata kommer ud af huset.
 • Alkoholbehandling med afsæt i Minnesota modellen, men udbygget med anerkendte og tidssvarende, terapeutiske metoder.
 • Akut patient modtagelse døgnet rundt, året rundt. Vi sørger gerne for transporten - hele landet.
 • Professionel intervention. Få vores hjælp til at motivere den afhængige til straks at gå i alkoholbehandling.
 • Stop konsekvenserne af alkoholafhængighed NU med en værdig og medmenneskelig misbrugsbehandling med en fremadrettet løsning.
 • Opfølgende ambulant alkoholbehandling og relevant kursusprogram for de nærmeste pårørende.

Behandlingscenter Søby Park - Alkoholbehandling der virker

Efter alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park kan cirka 4 ud af 5 konstateres ædru efter behandlingen. De kommunale alkoholambulatorier, med behandlinger over 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%. Mindre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykologisk hjælp.
 

 


 

Har du et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega problemer med misbrug?

Så tøv ikke med at kontakte os. 

TLF. 86 87 12 24 er åben kl. 07.00 til 23.00

- også weekend og helligdage -

Vores rådgivning er uforpligtende, og du må gerne være anonym.